Масові популярні журнали: вітчизняний ринок. Реферат

Ринок масових популярних журналів визначається у межах України, оскільки закордонний ринок відповідних журналів має свої специфічні особливості функціонування

Можна було б розглядати ринок популярних журналів у межах СНД, але це не є доцільним з точки зору відмінностей у законодавстві, митних бар`єрів, великої території охоплення читачів та інших характеристик.

За розмір ринку прийнято брати все населення України у віці 16 років та старше, що складає понад 27 мільйонів осіб (більша частина населення України). Отже, кількість потенційних споживачів досить велика. Фактична ж аудиторія менша, оскільки кожний журнал має свою цільову аудиторію, яка формується залежно від тематики журналу, його ціни тощо.

Слід зазначити той факт, що якщо на Заході кількість читачів одного примірника популярного журналу рідко перевищує п'ять осіб, то в Україні цілком нормальною вважається ситуація, коли один номер видання читають 10 і більше людей (у регіонах цифра набагато вища). Як показують дослідження, кількість людей, які читають журнали (тобто споживачів, що складають розмір цільового ринку журналів в Україні), достатньо стабільна й обмежена.

Сукупна аудиторія читачів журналів зростає значно повільніше ніж загальний тираж видань на ринку. Тому вихід нового журналу приводить скоріше не до збільшення ринку за рахунок завойованих сегментів, а до зростання кількості видань, що поглинаються вже існуючими сегментами. Іншими словами, досить вірогідно, що людина, яка читає журнали, буде ознайомлюватися ще з кількома виданнями.

Кількість конкурентів на ринку - невелика. Вони мають різний термін існування на ринку, але є досить помітними та стабільними. Конкуренцію на ринку можна охарактеризувати як монополістичну з невисокою концентрацією журнальної продукції та досить високою інтенсивністю конкурентної боротьби, де більше значення має нецінова конкуренція щодо залучення нових читачів.

Сучасна ситуація на ринку масових популярних журналів стабілізується після фінансової кризи 1998 року і характеризується помірним зростанням тиражів та поверненням на ринок рекламодавців. Криза, як відомо, призвела до зниження купівельної спроможності населення України, що, у свою чергу, спричинило різке скорочення рівня продажу журналів, зменшення тиражів, підвищення витрат і, відповідно, цін на журнали.

Спостерігається підвищення ризику інвестування у галузь, оскільки залишається велика залежність журналів від реклами, рекламодавців. За підрахунками "Української інвестиційної газети", рентабельним може бути журнал, у якому не менше третини всієї площі займають рекламні оголошення.

Галузі масових популярних журналів не властива вертикальна інтеграція, оскільки майже всі популярні кольорові видання друкуються за кодоном: у Фінляндії (наприклад, "Натали", "Академия"), Чехії ("Burda"), Словаччині ("Отдохни!", "Лиза"). Це пояснюється тим, що друкувати за кордоном дешевше ніж в Україні, де ціни на ці послуги значно вищі. Таким чином, галузі характерна скоріше спеціалізація, ніж інтеграція. Видавцям вигідніше віддавати "в інші руки" більшість ланок виробничого процесу, як, власне, й розповсюдження продукції.

     

Галузь масових популярних журналів є конкурентною, але повністю не заповненою. Тому мають місце часті спроби виходу на ринок та заповнення ще не зайнятих ніш. Однак втриматися на ринку можуть лише ті проекти, які фінансово підкріплені та мають постійну грошову "підтримку", адже виробництво якісних кольорових журналів - задоволення не з дешевих. Така тенденція свідчить про те, що вхідні бар`єри є досить високими. Пов`язані вони передовсім з фінансовою стороною справи: потрібні великі кошти на "розкрутку" журналу, проведення рекламної кампанії, на його підтримку доти, доки журнал не буде окуповувати себе й давати прибуток. А на це може знадобитися рік-два.

Галузь приваблює нових виробників, тому можна припустити, що рентабельність тут вища ніж середня по країні.

На відміну від достатньо високих вхідних бар`єрів, вихідні бар`єри - невисокі, оскільки більшість підприємств, що видають журнали, є технічно та технологічно незалежними (основні засоби виробництва - комп`ютери, які мають прискорену амортизацію). Вихідні бар`єри пов`язують з: втратою висококваліфікованих кадрів; емоційними витратами у зв`язку з втратою іміджу; збитками від нерозпроданого тиражу та розірвання контрактів з рекламодавцями.

Високі вхідні бар`єри та невисокі вихідні свідчать про те, що галузь має стабільні прибутки, тому залишається привабливою для нових виробників і дає змогу працювати в ній уже існуючих у рамках ринку видавців.

Водночас, видання масових популярних журналів є досить ризикованою галуззю, оскільки має високу залежність від рекламодавців, постачальників паперу, поліграфічних послуг, інформації та значний тиск з боку інших ЗМІ, що намагаються бути універсальнішими й подавати різноманітну інформацію, аби задовольнити запити найширшого кола читачів.

Науково-технічний поступ позитивно впливає на галузь, бо дає можливість підвищити якість інформації, що пропонується, та зменшити терміни її підготовки. Розвиток передавальної мережі Інтернет допомагає діставати необхідну інформацію з усього світу, швидко обмінюватися нею, що економить і час, і гроші.


14.10.2011

Загрузка...