Загрузка...

Визначення, зміст та структура поняття свобода преси. Реферат

Свобода преси найчастіше визначається як право поширювати ідеї, думки, інформацію через друковане слово без обмежень з боку влади; право, що гарантує захист і "лежить в основі усіх інших політичних свобод" та прав людини. Свобода преси є не просто гарантом, а "головним гарантом конституційності демократичного ладу"

Основна мета свободи преси - це створення передумов для формування освіченого й поінформованого електорату, здатного самостійно оцінювати стан громадських справ.

Свобода преси означає, що мас-медіа можуть зайняти будь-яку позицію щодо влади - лояльну чи непримиренну, бути її рупором чи контролювати дії влади, критикувати її політику, вади та зловживання. Свобода преси - це, по суті, і є свобода ставлення громадян до влади, свобода робити надбанням гласності всі владні дії, свобода їх критики або підтримки.

У такому розумінні свобода преси є однією із форм безпосередньої участі громадян у політиці, а поняття "займатися політикою" Іван Франко, наприклад, розумів саме як "свобідний обсуд ділань і розпоряджень уряду, свобідну критику державного устрою та публічного життя". Свобода означає для індивіда можливість свідомо робити свій вибір, а свідомий вибір можна зробити тільки тоді, коли йому передує достатній обсяг різноманітної оперативної й об'єктивної інформації.

Свобода преси та шляхи її досягнення - це давня, якщо не сказати, вічна тема, яка активно обговорюється у багатьох країнах світу. Питання про свободу преси є найбільш фундаментальним у будь-якій системі ЗМІ: "Свобода - це політичний кисень преси, без якого вона не може нормально існувати й належно виконувати свою громадську функцію.

Щоправда, у теорії журналістики проблема повної свободи преси ще й досі є одним з найбільш дискусійних питань. Проте більшість авторів висловлюються за повну свободу преси, переконливо стверджуючи, що цензурні обмеження є більш небезпечні, ніж найбільша воля вислову. "

Свобода преси як одна з політичних свобод здійснюється в площині громадянин - держава через інститут вільних ЗМІ і насамперед включає в себе:

 • свободу доступу до інформації;
 • свободу поширення інформації;
 • "свободу дотримування своєї опінії, не зазнаючи зовнішнього втручання".

Федеральний суддя Ірвінг Кауфман (США) констатував, що свобода преси залежить від захисту трьох аспектів комунікаційного процесу:

 • збору інформації;
 • обробки інформації;
 • поширення інформації.

Питання про структуру свободи преси є надзвичайно важливим, бо, за словами видатного філософа Олексія Лосєва, структура - це найголовніше, адже без структури немає ніякої роздільності. А якщо в предметі немає ніякої роздільності, то це означає тільки те, що ми не можемо приписати йому ніяких властивостей, бо кожна властивість предмета вже вносить у нього якусь роздільність. Називаючи свободу синонімом незалежності та аналізуючи структуру поняття "свобода преси", один із теоретиків вітчизняної преси В. Владимиров виділяє такі основні компоненти цієї свободи:

 • економічна самостійність ЗМІ;
 • правовий захист свободи журналістської діяльності;
 • політична незаангажованість редакцій, їх орієнтація на загальнолюдські цінності;
 • творча свобода журналістів.
     

Структуруючи поняття "свобода преси", дослідники журналістики зазначають, що воно включає такі основні положення (питання):

 • ЗМІ та юридичні рамочні умови їх існування;
 • ЗМІ та економічні рамочні умови їх існування;
 • ЗМІ та становище журналіста;
 • відносини між ЗМІ та політикою, напруженість цих відносин;
 • ЗМІ та підготовка і підвищення кваліфікації журналістів.

Доктор історичних наук Спартак Бєглов стверджує, що, наприклад, у Великобританії існує реальний вимір свободи преси, незважаючи на те, що у цій країні немає ні конституції, де була б зафіксована свобода преси, ні законів про пресу, а судова влада функціонує на засадах наявності прецедентів (аналогій у минулому). Але там уже протягом кількох десятиліть, точніше, "з п'ятдесятих років існує Кодекс журналістської практики. В основі цього Кодексу не заборонені заходи, а принципи високої відповідальності журналіста перед суспільством і читачами."

Аналізуючи британський досвід С. Бєглов дійшов таких висновків:

 • Теоретично свобода преси утвердилась у Великобританії як норма, що є невід'ємною частиною всіх інших прав і свобод людини.
 • Юридично - це свобода в межах загального законодавства та окремих обмежень щодо преси для запобігання зловживанням цією свободою на шкоду суспільству чи окремим людям.
 • У матеріальному плані переважну можливість у використанні цієї свободи мають великі підприємства газетної індустрії та утворені ними монополістичні об'єднання."

Під час семінару "Перешкоди свободи слова в Україні та шляхи їх подолання", який відбувся у Києві в 1996 році, зазначалося, що взагалі є дві свободи слова:

 • свобода слова як абсолютна цiннiсть;
 • свобода слова як полiтичнiй аргумент.

А під час парламентських слухань з проблем свободи слова у 1997 році екс-спікер Верховної Ради України О. Мороз виділив два аспекти свободи слова:

 • свобода слова як правова категорія;
 • свобода слова як моральна категорія.

Загалом проблема свободи преси має, принаймні, вісім аспектів:

 • правовий (юридичний);
 • економічний;
 • історичний;
 • філософський;
 • політичний;
 • моральний;
 • психологічний;
 • технічний.

Проте стверджувати однозначно, який з них є найважливішим досить важко. Тому їх розташування у цьому списку досить умовне.


10.08.2011

Загрузка...