Загрузка...

Зовнішньоторговельна політика: цілі та типові ситуації ціноутворення. Реферат

Цінова стратегія ― це напрям дії фірми щодо ціноутворення з метою досягнення визначених цілей у конкретній ринковій ситуації протягом конкретного періоду. Діяльність багатьох фірм пов'язана з метою збільшення прибутку. Реалізується ця мета різними шляхами, які й визначають стратегічну ціль ціноутворення

Цінова політика ― це комплекс заходів щодо визначення цін, цінової стратегії і тактики, умов оплати, варіювання цінами залежно від позиції на ринку, стратегічних і тактичних цілей фірми.

Цінова стратегія ― це напрям дії фірми щодо ціноутворення з метою досягнення визначених цілей у конкретній ринковій ситуації протягом конкретного періоду.

Діяльність багатьох фірм пов'язана з метою збільшення прибутку. Реалізується ця мета різними шляхами, які й визначають стратегічну ціль ціноутворення.

Існують три основні групи цілей ціноутворення, на які може орієнтуватися фірма:

 • Орієнтовані на прибуток;
 • Орієнтовані на збут;
 • Пов'язані з конкуренцією ― забезпечити стабілізацію цін на конкуруючі товари, суттєве коливання яких може спровокувати негативну реакцію споживачів. Інша ціль цієї групи ― позиціювання товару стосовно конкурентів.

Ціна пов'язана з товаром на рівні окремого товару (оскільки в ній відображена цінність товару для споживача, яка формується його характеристиками). На рівні всієї товарної лінії цей зв'язок вимагає взаємоузгодження цін на різні товари.

Ціна пов'язана з розподілом. Так, продаж товару через спеціалізовані магазини, в яких представлено престижні торгові марки, або в універсальних магазинах суттєво вплине на рівень цін. Довжина каналу збуту також позначається на ціні і буде тим більшою, чим довшим є канал розподілу.

Ціна пов'язана також з рекламою. Наприклад проінформованість споживачів щодо певної марки дозволяє реалізувати стратегію проникнення, яка передбачає встановлення низьких цін на товар з метою охопити значний за розміром сегмент споживачів, чутливих до цін.

Ціна, яку платять споживачі за товар або послуги, може мати різні назви: плата (за навчання, квартиру), проценти (за банківський кредит), страховий внесок, гонорар, тариф (плата за електроенергію, користування водою), заробітна плата, комісійні тощо.

     

Залежно від обороту, який обслуговують ціни, їх поділяють на оптові і роздрібні.

Оптові ціни ― ціни, за якими реалізується і закуповується продукція підприємств, фірм та організацій незалежно від форм власності.

Оптові ціни поділяються на:

 • Ціни оптового підприємства, за якими постачальники та оптові торгові організації реалізовують свою продукцію;
 • Трансферні ціни ― різновид оптової ціни, за якою здійснюються комерційні операції між підрозділами однієї фірми;
 • Оптово-відпускні ціни ― ціна підприємств-виробників, за якими вони реалізовують виготовлену продукцію іншим підприємствам і організаціям.

Роздрібні ціни ― ціни, за якими продукція реалізовується в роздрібній мережі населенню, підприємствам та організаціям. Варіантом роздрібної ціни є аукціонна ціна.

Залежно від впливу держави на ціноутворення ціни бувають:

 • Фіксовані ― встановлюються безпосередньо державою;
 • Регульовані ― складаються під впливом попиту і пропозиції; при цьому держава встановлює певні обмеження щодо цін або ціноутворення;
 • Вільні ― складаються відповідно до кон'юнктури ринку без будь-якого впливу держави.

Залежно від особливостей комерційного контракту:

 • Рухома ціна ― ціна, зафіксована в контракті, яка може бути переглянута згідно із застереженням у контракті відповідно до зміни ринкової ціни товару на момент його поставки;
 • Тверда ціна ― ціна, яка встановлюється на момент підписання контракту і не підлягає зміні протягом всього терміну дії контракту;
 • Ковзна ціна ― ціна, яка встановлюється на момент підписання контракту і підлягає перегляду базисної ціни з урахуванням витрат виробництва. Перегляд відбувається на основі обумовленої структури ціни і поширюється або на всю суму витрат виробництва, або на його конкретні елементи. При цьому зазначається їхня величина і відсоток від загальної вартості замовлення. Застосовується цей вид ціни щодо продукції, яка виготовляється протягом тривалого часу;
 • Ціна з наступною фіксацією ― ціна, яка уточнюється в процесі виконання контракту безпосередньо перед доставкою кожної партії товару або щорічно перед початком фінансового року.

Залежно від сфери діяльності:

 • Оптово-відпускні ціни на промислову продукцію;
 • Закупівельні ціни ― оптові ціни, за якими сільгосппідприємства, фермери і населення закуповують сільгосппродукцію;

Ціни на будівельну продукцію, яка оцінюється за трьома видами:

 • Кошторисна вартість, граничний розмір витрат на будівництво кожного окремого об'єкта;
 • Прейскурантна ціна ― усереднена кошторисна вартість одиниці продукції;
 • Договірна ціна ― ціна об'єкта, яка встановлюється за домовленістю між замовником і підрядниками;
 • Транспортні тарифи ― плата за перевезення вантажів і пасажирів.

Залежно від порядку відшкодування споживачем транспортних витрат можна виділити:

 • Єдина ціна з включенням витрат з доставки передбачає встановлення єдиної ціни з включенням до неї однакової для всіх споживачів суми транспортних витрат незалежно від відстані, від місця виробництва продукції і розраховується як середня вартість усіх перевезень;
 • Зональні ціни ― передбачають виділення кількох географічних зон і встановлення єдиної ціни для клієнтів, які перебувають у межах однієї зони;
 • Ціни базисного пункту ― при цьому методі обирається кілька базисних міст і фактичні ціни продажу розраховуються додаванням до ціни транспортних витрат з доставки товару замовнику до найближчого до нього базисного пункту.


05.05.2011

Загрузка...