Osvita.ua Высшее образование Рефераты История Середній клас в Україні. Реферат

Середній клас в Україні. Реферат

У рефераті розглянуто ідею середнього класу як гаранта стабільного розвитку в Україні

Починаючи з 90- років XX століття "ідея середнього класу" стала життєдайною силою і фундаментом не тільки для українського суспільства, але й для всіх посткомуністичних держав. Середній клас, як еталон розвитку ринкової економіки і сталого розвитку в країнах Західної Європи та Північної Америки вже на той час переживав новий етап свого перевтілення.

В цей період країни Західної Європи вважались "взірцями" розвитку середнього класу, який почав ототожнюватись з принципами демократії та стабільності. Хоча, варто вже тоді було говорити про народження "нового середнього класу".

Як показує історичний досвід, нові держави, які утворились на карті Європи після розпаду соціалістичного табору надали можливість говорити не тільки про політичні події 1989-1991 років, але й про економічні моделі суспільств. В той час, як політологи і економісти працювали над проблематикою "перехідного суспільства" і його основних цінностей, тоді ще ідея середнього класу була чимось новим і делікатним питанням.

Підтримуючи думку сучасних політологів і суспільствознавців про те, що перехідне суспільство постає тоді, коли в ньому виникають економічні і соціально-політичні відносини якісно нового типу, власне тоді і формуються умови зародження і зростання такої верстви як середній клас. Для радянської партійної еліти, середній клас був незвичним явищем і вважався ворогуючим класом для робітників і селян, і, їх можна було зрозуміти. В 90-ті роки інтерес до середнього класу в Україні не вщухав.

Зокрема Н. Пахомова у статті "Середній клас в Україні: неоплачені перспективи", де авторка розглядає проблеми і стратегію середнього класу, зауважила: "абсолютна кількість представників середнього класу є невеликою в усіх посткомуністичних країнах. І щоб з’явився новий середній клас – стабільний, легальний, не криміналізований, - треба мати відкрите громадянське суспільство, яке б вміло захищати власні інтереси, активізувало розвиток етичних і законодавчих норм, спрямованих на реалізацію свого економічного та духовного потенціалу".

Сильне громадянське суспільство є запорукою формування здорового середнього класу, що вміє відстоювати інтереси і потенціал громадянина. Проте в даній статті, відчувається скептицизм і побоювання щодо зростання середнього класу в Україні, де політична еліта має свої власні цінності і амбіції, які є повністю протилежними і суперечливими ідеям середнього класу.

Щоб середній клас був міцний і надійний, в нього слід вкраплювати не тільки принципи демократії і свободи, а реалізувати соціальні блага держави, які в українському суспільстві, на жаль, мають лише декоративний характер.

Партії центристського спрямування, постійно наголошують у своїх програмах на необхідності формування в країні середнього класу західного зразка як пріоритетному завданні соціальної політики. І найчастіше, такі популістські заклики, ми зустрічаємо у виборчих марафонах, які і закінчуються реалізацією даного проекту в останній день виборчої кампанії.

     

Насправді, західний зразок середнього класу варто не теоретично оформлювати і адаптувати в українських реаліях, а насамперед, визначити умови і можливості, які сприятимуть зародження і легальному існуванню. Як зауважив В. Грицанюк, перед українськими політологами і соціологами стоїть проблема не тільки визначити і дослідити умови, за яких буде формуватись та розвиватись середній клас, але створити їх, а це не так вже й легко.

Формування середнього класу в Україні закономірно пов'язувалося насамперед з економічним розвитком країни в рамках моделі ліберальних реформ. Але соціальним підсумком реформ стало не формування масового та процвітаючого середнього класу, розмивання середніх верств, що існували в країні раніше, та поглиблення поляризації суспільства. Це, з одного боку, звузило соціальну базу реформ, а з іншого - надало підстав опозиційно налаштованим політикам для критики мети і напрямків реформування економіки, особливо враховуючи соціальний бік процесу ринкових перетворень.

Озвучуючи керівний принцип розбудови державності, середній клас в Західній Європі бере на себе відповідальність гаранта стабільного розвитку суспільства. А в це. в свою чергу веде до дотримання основних принципів і догмат демократії, яка характеризується середнім класом, як достоїнство і цінність, що необхідне для сталого розвитку суспільств. Власне, демократія, очима представників середнього класу справедливо вважається ефективним компромісом між економічно пануючими верствами суспільства і всім іншим населенням, своєрідною формою соціально-політичного консенсусу, який стосується керівництва суспільно-історичними процесами.

Розглядаючи "ідею середнього класу в Україні", можна відразу відчути лінію спротиву: "Навіщо обговорювати те, чого немає в Україні", "Чи може бути середній клас в Україні, де панує двополюсна система класу олігархів і класу робітників". Україна як перехідне суспільство, де саме й важко визначити розмір середнього класу, чинники формування і уподобання середнього класу. Якщо взяти до уваги такі принципи реалізації середнього класу: професіоналізм, індивідуалізм, право вибору та власної ініціативи, тоді можна вважати, що тема є вичерпаною і ми можемо досягнути ідеалізованого суспільства.

Реалізація ідеї середнього класу в Україні, його зростання і зміцнення водночас є і соціальним, політичним і гуманітарним замовленням суспільства взагалі. Середній клас демонструє високий рівень соціальної активності, яка полягає в готовності взяти участь в акціях протесту і довести свою позицію до лінії "політичної дії". З огляду на політичну систему в Україні, слід зауважити, що середній клас міг б стати не тільки гарантом стабільності в суспільстві, але й головним рушієм демократії взагалі.

Проте, тут ми зустрічаємо парадоксальну схему, згідно умов ринкової економіки, середній клас є надійним партнером у соціально-економічних відносинах, а в громадянському суспільстві виступає чинником змін і якісних перетворень. Але в політичному житті, представники середнього класу займають ношу "terra incognita", де і відбуваються маніпуляції за схемою (клас олігархів – клас багатих, а клас робітників – клас ображених). А де тоді ж клас середняків? І така схема зводиться нанівець...

Оскільки, перехідне суспільство змінює бачення старих догматів і принципів, то і верстви населення також змінюють свій соціальний статус. Якщо взяти до уваги країни Прибалтики, де жорстко було поставлене питання національної мови і патріотизм, що відіграв вагомий фактор у веденні власної справи та добробуту своєї країни. Саме таку місію відповідальності взяв на себе середній клас, який виступив еталоном громадянського суспільства.

Проблема ідентифікації середнього класу в сучасних країнах з перехідною економікою, в тому числі в Україні, обумовлені наявністю загальних соціально-політичних явищ, які пов'язані з незавершеністю трансформаційних процесів, що відбуваються в цих країнах.

Для більшості країн пострадянського простору характерні динамічність структури суспільства; недостатній в порівнянні з періодом спаду період економічного зростання; розірваність ланцюга "освіта-професія-дохід"; значний обсяг економічної активності населення поза сферою формальної економіки.

Переглядаючи статтю І. Маркова під назвою "Український середній клас зароджується в Італії", важко не погодитись з цим, хоча можна додати продовження до Італії, Грецію, Португалію, Іспанію, Чехію та ін.

Враховуючи й те, що українська офіційна статистика не веде обліку "трудових мігрантів", автор зауважує, "що опитані українські заробітчани в Італії - потенційні бізнесмени – майже наполовину (47,05%) люди з вищою освітою; 32,63% - мають середню та 26,14% - середню спеціальну освіту.

Вони репрезентують широкий спектр наявних в Україні спеціальностей: технічна (51, 61%), гуманітарна (19,35%), медична (3,22%), серед тих, хто прагне започаткувати власний бізнес в Україні 25, 80% робітників". А це чверть емігрантського капіталу в українську економіку, варто й не забувати емігрантські інвестиції в освіту, які надають можливість дітям здобувати освіту в престижних закладах України та закордоном.

Висновки:

  • По-перше, ідея формування середнього класу поки що в українському соціумі має лише теоретичний характер і потребує значного періоду для вивчення, а ще більшого для практичного втілення. Саме період трансформації політичного процесу в Україні й сприяє цілеспрямованому формуванню середнього класу як стабільного партнера. Проте соціально-економічні чинники дають в свою чергу імпульси змінного характеру, які призводять до нашарування соціальної стратифікації.
  • По-друге, середній клас, який набирає своїх обертів в Україні має поки що виражений олігархічний характер і переживає фазу розподілу ресурсів та соціального статусу.
  • По-третє, середній клас, який появився в посткомуністичних суспільствах, на прикладі Прибалтики чи країн Східної Європи, як Угорщини і Чехії, має інший характер свого зародження, а тим паче, історичну традицію. І тому зараз важко говорити про "олігархів Прибалтики" або "олігархів Чехії".

Джерела

  1. Н. Пахомова. Середній клас в Україні: неоплачені перспективи/ http:// www. dialogs. org. ua від 15.10. 03.
  2. В. Грицанюк. Середній клас: теоретичні аспекти. // Етнокультурні проблеми політичного процесу в Україні. - Львів, 2001.


29.03.2013

Загрузка...

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!