Osvita.ua Высшее образование Рефераты История Особливості більшовицького соціалістичного будівництва та їх трагічні наслідки. Реферат
Загрузка...

Особливості більшовицького соціалістичного будівництва та їх трагічні наслідки. Реферат

У 1929 р. ВКП (б) відходить від НЕПу, розпочинаючи будівництво соціалізму, керуючись ленінським планом, розробленим смертельно хворим вождем. Ленінський план, як гласять офіційні документи того часу, містив: індустріалізацію, колективізацію, культурну революцію

Індустріалізація передбачала створення економічної основи соціалізму, його матеріально-технічної бази. В СРСР в роки першої (1928-1933 рр.) та другої (1932-1937 рр.) п’ятирічок до ладу стало 6 тис. об’єктів, в тому числі в Україні – 600. Промислове виробництво республіки зросло у 7 разів порівняно з 1913 р.; вона перетворилась з аграрної в індустріально-аграрну.

Промисловість України розвивалась переважно на Лівобережжі. Правобережжя ці процеси захопили значно менше. Пріоритет належав виробництву сировини, а не готової продукції, що негативно позначалося на життєвому рівні населення. Урбанізація міст (чисельність їх зросла у 2 рази) ускладнила житлову, продовольчу, та інші проблеми. Формувалась залякана репресіями особистість, яка пристосовувалася до умов насильницького тоталітарного режиму.

Колективізація передбачала переведення селянства від індивідуального господарства до колективного виробництва. Колгоспи були необхідні для проведення індустріалізації, як зручна форма експлуатації та викачування коштів, що досягалось шляхом пограбування села.

Курс на "суцільну колективізацію та ліквідацію куркульства як класу" поклав листопадовий (1929 р.) пленум ЦК ВКП (б). Колективні господарства створювались насильно, під загрозою репресій, широко використовувався досвід "воєнного комунізму", набутий більшовиками у роки громадянської війни. Було розкуркулене 200 тис. селянських господарств.

Наприкінці 1932 р. в УРСР налічувалось 70% селянських колективних господарств, що становили понад 80% посівних площ. Продуктивність праці "колективних" селян була низькою, оскільки майже весь урожай вилучався державою для хлібозаготівель. У 1932-1933 рр. більшовицька партія організувала терор голодом, для того, щоб зламати волю українського народу, колонізувати його.

Повні демографічні втрати, включаючи зниження народжуваності, становлять бл. 10 млн. осіб. Традиційне українське село зі своїми звичаями, устроєм перестало існувати, селяни втратили власність, опинились у становищі кріпаків. Лише напередодні війни сільське господарство почало виходити на рівень продуктивності, що існував до початку проведення суцільної колективізації.

За часів будівництва соціалізму утверджується сталінський тоталітарний режим (диктатура), збільшується адміністративний апарат – його опора. Кількість службовців зросла з 1928 р. по 1940 р. майже у 4 рази. Вони слухняно виконують волю вождя.

Уся влада концентрується в Москві, Україна втрачає ознаки суверенності. Центральне місце у партійно-бюрократичному апараті належить репресивним органам, які поставили під контроль усе суспільство. У республіку прибувають тисячі російських функціонерів-колонізаторів.

     

Сформульована Сталіним "теорія" загострення класової боротьби у ході соціалістичного будівництва призвела до безпідставних репресій безневинних людей. Чим більшими були здобутки соціалізму – тим більше з’являлось "ворогів народу".

Щорічно у 355 таборах ГУЛагу СРСР, заснованих вперше В. І. Леніним ще у 1918 р., "перевиховувалось" приблизно 8-10 млн. осіб – "ворогів народу".

Репресивний апарат працював із перенапруженням. Заарештованих піддавали тортурам; не витримуючи катувань, вони давали зізнання, яких вимагали кати, і на себе, і на своїх знайомих. Розстріли здійснювались відразу після оголошення вироку, без права на помилування. Людей, бувало, засуджували групами. Жертвами чисток стали 170 тис. (37%) членів КП (б) У, було знищено весь уряд, ЦК ЛКСМУ. Необґрунтовані репресії захопили робітників, селян, інтелігенцію.

5 грудня 1936 р. затверджується сталінська Конституція СРСР – конституція переможного соціалізму, а 30 січня 1937 р. – Конституція УРСР, до якої увійшли положення союзної конституції. Тоталітаризм сталінщини перекреслив демократичність конституції. Закони СРСР були обов’язковими на території республіки.

Соціальна незахищеність, жорстокість тоталітарного режиму понівечили долі мільйонів людей, гинула їх віра у добро, світлі ідеали, майбутнє. Ті, кого обминула трагічна участь, мусили пристосовуватись до нав’язаних режимом ідеологічних догм, слухняно їх наслідувати й коритись.

Література

  1. Бойко О. Д. Історія України. - К., 2001.
  2. Бульба-Боровець Т. Армія без держави. – Вінніпег, 1981.
  3. Вегеш М. Карпатська Україна (1938-1939) – Ужгород, 1993.
  4. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. – Нью-Йорк, 1977.
  5. Волковинський В. Нестор Махно. Легенда і реальність. – К., 1994.
  6. Голод 1921-1923 років в Україні. Збірник документів і матеріалів. -К., 1993.
  7. Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки. -К., 2003.
  8. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації Х1Х-ХХ століття. – К., 1996.
  9. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття. Нариси політичної історії. – К., 1993.


03.03.2013

Загрузка...

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!