Переробка товарів за межами митної території: характеристика митного режиму. Реферат

При ввезенні на митну територію України продуктів переробки, виготовлених у процесі ремонту, обробки, повного використання раніше вивезених товарів українського замовника, ввізне (імпортне) мито, акцизний і митний збори, ПДВ сплачуються як при імпорті товарів

Порядок використання митного режиму "переробка за межами митної території України" регулюється ст. 237-242, гл. 39 МКУ. Під зазначеним режимом варто розуміти такий режим, відповідно до якого товари, що перебувають у вільному обороті на митній території України, вивозяться з метою їхньої переробки за межами митної території України (при цьому до них не застосовуються заходи нетарифного й тарифного регулювання) та наступного повернення в Україну.

У ст. 238 МКУ зазначено, що при переробці товарів за межами митної території України з ними дозволено робити ті самі операції, що провадяться при використанні режиму "переробка на митній території України" 1 (ст. 231 МКУ). Іншими словами, товари в режимі "переробка за межами митної території України" можуть вивозитися з України для наступних цілей.

Під терміном "переробка" варто розуміти операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах. Порядок здійснення зазначених операцій регулюється, зокрема, положеннями Закону № 327/95-ВР. У ньому зазначено, що: до операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах відносяться операції з перероблення (оброблення, збагачення або використання) товарів (для розглянутого митного режиму - за межами митної території України) за відповідну плату із застосуванням певного технологічного процесу, в результаті використання якого міняється код по ТН ЗЕД (незалежно від кількості переробних підприємств й етапів переробки) і виходить готова продукція (ст. 1 Закону № 327/95-ВР).

Варто врахувати, що попередньо надана іноземному переробнику для переробки давальницька сировина повинна бути основним матеріалом на конкретному та на заключному етапі його переробки і, крім того, складати у вартісному вираженні не менше ніж 20% 3 загальної вартості готової продукції, що повертається українському замовнику 4. Тільки з огляду на ці додаткові умови, визначену операцію можна віднести до операцій з переробки давальницької сировини українського замовника.

Для їхньої обробки (тобто монтажу, зборки та налагодження, внаслідок чого виходять інші товари), ремонту (у тому числі відновлення та регулювання), для повного використання (витрати) цих товарів, що не є продуктами переробки, але сприяють процесу виготовлення зазначених продуктів переробки або полегшують його.

Вивезення давальницької сировини за межі митної території України. Сплата податків і зборів при вивезенні українським замовником давальницької сировини за межі митної території України для його переробки провадиться відповідно до ст. 5 Закону № 327/95-ВР. У зазначеному пункті розглянуто дві ситуації.

Законодавчими актами передбачено порядок нарахування податків і зборів при вивезенні певних товарів (тобто сировини) за межі митної території України.

У цьому випадку український замовник, що вивозить за межі митної території України давальницьку сировину для її переробки, повинен на суму вивізного (експортного) мита, інших податків і зборів (крім митних зборів) видати простий вексель 5 ДПІ за своїм місцезнаходженням.

     

Цей вексель надає право українському замовнику на відстрочку сплати зазначеної в ньому суми податків і зборів на період здійснення операції з давальницькою сировиною (тобто на період з дати вивезення сировини за межі митної території України до дати ввезення на митну територію України вже виготовленої з цієї сировини готової продукції), але не більше ніж на 90 календарних днів з моменту оформлення вивізної ВМД 6.

Якщо ж український замовник ввезе готову продукцію (виготовлену з раніше вивезеної давальницької сировини) на митну територію України в термін, на який йому надавалася відстрочка сплати суми, зазначеної у векселі, цей вексель погашається і вивізне (експортне) мито, податки та збори (крім митних зборів) не сплачуються 7 (п. 6, ст. 5 Закону № 327/95-ВР). Слід зазначити, що суми податків і зборів, зазначених у векселі, нараховуються умовно, тобто вони сплачуються тільки за певних умов (наприклад, порушення термінів ввезення готової продукції, виготовленої з раніше вивезеної давальницької сировини).

Відзначимо також, що законодавці, при прийнятті Закону № 327/95-ВР, чітко вказали про відображення у векселі суми митного (експортного) мита (нараховується на загальних підставах відповідно до вимог Закону № 2097 і Закону № 2371 за ставками, установленими на експорт) і, крім того, вказали те, що сума митного збору у векселі не відображається (митний збір сплачується при вивезенні давальницької сировини за межі митної території України під час проходження митного контролю за ставками, затвердженими у додатку № 1 до Наказу № 363).

Що стосується інших, зазначених у Законі № 327/95-ВР, "податків і зборів", зокрема, розглянутих нами експортного ПДВ і акцизного збору, то вони у векселі не повинні відображатися (ПДВ нараховується за нульовою ставкою при експорті товарів (пп. 6.2. 1, п. 6.2 Закону № 168/97-ВР), а акцизний збір, відповідно до ст. 5 Декрету КМУ № 18-92, не сплачується при реалізації (тобто експорті) товарів за іноземну валюту).

Ввезення продуктів переробки на митну територію України. При ввезенні на митну територію України продуктів переробки, виготовлених у процесі ремонту, обробки, повного використання раніше вивезених товарів українського замовника, ввізне (імпортне) мито, акцизний і митний збори, ПДВ сплачуються як при імпорті товарів (відповідно до тих же нормативних актів, що і при ввезенні готової продукції, виготовленої з давальницької сировини (див. вище)).

Відповідно до ст. 239 МКУ вивезення товарів за межі митної території України в режимі "переробка за межами митної території України" здійснюється з дозволу митного органу (див. Наказ Держмитслужби № 609).

Відзначимо, що при розрахунку вартості давальницької сировини у вартості готової продукції враховується не тільки вартість усієї вивезеної давальницької сировини, але і витрати українського замовника з його доставки до іноземного виконавця.

При вивезенні окремих видів давальницької сировини, КМУ може встановлюватися не 20%, а інше вартісне співвідношення частини цієї сировини в готовій продукції, що ввозиться на митну територію України. У свою чергу, Торгово-промислова палата України (або регіональна торгово-промислова палата в Україні) може підтверджувати обсяг виходу готової продукції (у відсотках) по окремих операціях з давальницькою сировиною.

Сума податків і зборів, зазначена у векселі, наводиться в тій валюті, що є валютою зовнішньоекономічного контракту.

КМУ, залежно від технологічних особливостей виробництва (переробки), може встановлювати більші терміни проведення операцій з окремими видами давальницької сировини.

Податки та збори, зазначені у векселі, також не сплачуються, якщо давальницька сировина: втрачається (псується) внаслідок форс-мажорних обставин (за умови, якщо їхнє настання підтверджене Торгово-промисловою палатою України або країни, де відбулася така обставина (це стосується і готової продукції); внаслідок змін умов зовнішньоекономічного контракту ввозиться у визначений термін (не більш 90 календарних днів) назад в Україну в тій самій кількості, асортименті, загальній фактурній вартості, що і при її вивезенні; ввозиться в Україну (у встановлений термін) частково (часткова несплата податків і зборів, тобто з частини завезеної сировини або готової продукції).

Відповідно до Наказу ДПАУ № 83, ДПІ може надати дозвіл українському замовнику на відстрочку сплати сум, зазначених у векселі, на умові податкового кредиту (тобто сплати додаткових сум за одержання права на відстрочку). Приклад розрахунку суми податкового кредиту наведено в "Школі" № 17/2004.

Готова продукція, виготовлена за межами митної території України з давальницької сировини українського замовника і яку заборонено експортувати, відповідно до чинного законодавства України, повинна ввозиться назад в Україну після її виготовлення. Іншими словами, український замовник має право виписати тільки письмове зобов'язання відносно повернення такої готової продукції.

Відповідно до ст. 6 Закону № 327/95-ВР, українському замовнику за переробку давальницької сировини дозволено проводити розрахунки з іноземним переробником як у грошовій формі, так і частиною давальницької сировини або готової продукції (бартер).

Відзначимо, що якщо при переробці давальницької сировини, обробці, ремонті і повному використанні товарів українського замовника використані матеріали іноземного переробника, то при ввезенні цих матеріалів (наприклад, у складі готової продукції) на митну територію України сплачуються всі податки та збори, як при імпорті (відповідно до окремої ВМД).

При експорті товарів акцизний збір не сплачується (відповідно до ст. 5 Декрету КМУ № 18-92), а ПДВ нараховується за нульовою ставкою (ст. 6 Закону № 168/97-ВР). Що стосується мита і митного збору, то вони сплачуються відповідно до вимог Закону № 2097, № 2371 і Наказу № 363. Більш детально про порядок сплати податків і зборів при експорті товарів див. в ШБ № 10/2004.

Відзначимо, що сума вивізного (експортного) мита, зазначена у векселі, сплачується українським замовником до бюджету, якщо з давальницькою сировиною, вивезеною для переробки, або готовою продукцією, виготовленою із зазначеної сировини, були здійснені певні операції за межами митної території України (реалізація, часткова реалізація, форс-мажор, не підтверджений торгово-промисловою палатою, бартер (наприклад, розрахунок готовою продукцією за її виготовлення), ін.) або вони (давальницька сировина або готова продукція) не були завезені в термін, на який давалася відстрочка платежу 8. При цьому, відповідно до п. 19 Наказу ДПАУ № 83, сума податку (збору), зазначена у векселі в іноземній валюті, перераховується 9 в гривні за курсом НБУ, що діяв на день платежу.

Залишки переробки, тобто частина матеріалів, речовин, що утворилися внаслідок виконання операцій з переробки давальницької сировини та мають господарську цінність, мають бути заявлені українським замовником до митного оформлення у відповідний митний режим (наприклад, імпорт) або реалізовані на території держави виробника. При цьому на банківський рахунок зазначеного українського замовника повинні надійти кошти за реалізовані залишки переробки не пізніше 90 календарних днів із дня оформлення вивізної ВМД.

При вивезенні певних товарів (тобто сировини) за межі митної території України податки і збори, відповідно до чинного законодавства, не сплачуються.

Реалізація продуктів переробки або товарів за межами митної території України. При реалізації за межами митної території України продуктів переробки або товарів (при ремонті, обробці або використанні яких були виготовлені зазначені продукти), сплачуються податки і збори в такому ж порядку, якби ці продукти переробки або товари були експортовані.

Розміщення товарів у режим переробки на митній території України (за межами митної території України, далі - режим переробки) здійснюється з дозволу начальника митного органу, особи, яка його заміщує, або іншої уповноваженої, відповідним наказом митниці, посадової особи.

Для отримання дозволу на розміщення товарів у режим переробки (далі - дозвіл) підприємство подає митному органу за місцем державної реєстрації підприємства письмову заяву (додаток).

Дозволом на розміщення товарів у режим переробки є резолюція на заяві посадової особи митного органу, зазначеної в пункті 2.1 цього Порядку.

Підприємствам, які здійснюють регулярні операції з переробки, за зазначеною письмовою заявою, може надаватися письмовий дозвіл на кількість операцій, визначену зовнішньоекономічним договором про переробку. Строк дії дозволу не має перевищувати одного календарного року.

Товар може бути розміщений у режим переробки в митниці поза місцем обліку підприємства в митних органах. Для цього дозвіл надається митницею, що безпосередньо здійснюватиме оформлення вантажної митної декларації (далі - ВМД), після подання до неї листа-узгодження про проведення митного оформлення товарів у митниці поза місцем обліку підприємства.

Разом із заявою до митного органу подаються:

 • зовнішньоекономічний договір про переробку товарів, який, зокрема, містить відомості про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки, конкретний обсяг робіт і строк їх виконання;
 • додаток до договору про переробку товарів, у якому наводиться технологічна схема переробки, що відображає всі основні етапи переробки й процес перетворення товарів, розміщених у режим переробки, у продукти переробки, а також кількісні показники товарів, розміщених у режим переробки, та інших товарів, що витрачаються підприємством на здійснення операцій щодо переробки, на кожному етапі переробки з обґрунтуванням виробничих утрат товарів, утрат виконавця переробки на кожному її етапі.

Для прийняття рішення про видачу дозволу на розміщення товарів у режим переробки митним органом розглядається можливість дотримання підприємством установлених законодавством умов переробки, у тому числі технологічні особливості процесу переробки та можливість ідентифікації перероблених товарів у продуктах переробки.

Для цього митний орган може використовувати:

 • рішення митних лабораторій;
 • довідки та рішення митних органів стосовно вартості чи відповідності товару до коду за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності;
 • висновки Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України стосовно визначення операцій як таких, що належать до операцій з давальницькою сировиною, у разі здійснення операцій з переробки (у тому числі виконання кількох операцій з переробки кількома підприємствами) відповідно до Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".

Товари можуть бути ідентифіковані шляхом:

 • надання підприємством відомостей про витрачені ресурси й про технології виробництва продуктів переробки, достатніх для здійснення обліку товарів, розміщених у режим переробки на митній території України (переробки за межами митної території України), та контролю за обсягом виходу продуктів переробки;
 • здійснення митного контролю під час проведення операцій щодо переробки товарів.

При ідентифікації товарів ураховуються характер товарів і види операцій з їх переробки.

Дозвіл надається підприємству в строк, що не перевищує 15 днів з моменту прийняття митницею заяви про його видачу.

Дозвіл на розміщення товарів у режим переробки може бути скасований митним органом, якщо його видано на підставі недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення про видачу дозволу, або якщо підприємство, якому видано такий дозвіл, не дотримує положень Митного кодексу й інших актів законодавства України. Митний орган письмово повідомляє підприємство про скасування дозволу на розміщення товарів у режим переробки із зазначенням причини його скасування.

У разі скасування дозволу на розміщення товарів, які перебувають у режимі переробки, підприємство зобов'язане у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня його скасування, заявити про зміну митного режиму, з додержанням вимог Митного кодексу України та інших актів законодавства України із сплатою всіх необхідних платежів, установлених законодавством.

Строк переробки товарів на митній території України (за межами митної території України) встановлюється митним органом під час надання дозволу підприємству-резиденту виходячи з тривалості процесу переробки товарів та розпорядження продукцією їх переробки, але, як правило, не може бути більшим, ніж 90 днів.

У разі зміни умов договору про переробку товарів підприємство зобов'язане звернутись до митного органу із заявою про отримання нового дозволу на розміщення товарів у режим переробки.

За наявності дозволу митного органу на розміщення товарів у режим переробки митне оформлення їх здійснюється із застосуванням вантажної митної декларації (далі - ВМД), заповненої в установленому законодавством України порядку.

Разом з ВМД до митниці оформлення подаються такі документи:

 • зовнішньоекономічний договір про переробку товарів;
 • товаротранспортні та інші товаросупровідні документи;
 • зобов'язання про вивезення за межі митної території України (ввезення в Україну) продуктів переробки в строк, зазначений у дозволі митного органу на розміщення товарів у режим переробки;
 • інші документи, подання яких при митному оформленні передбачено законодавством.

Якщо умовами зовнішньоекономічного договору з переробки товарів на митній території України передбачається виконання кількох операцій з переробки кількома підприємствами, то кожне підприємство, що бере участь у процесі переробки, повинно одержати дозвіл відповідного митного органу на розміщення товарів у режим переробки.

Переміщення товарів між підприємствами, що беруть участь у процесі переробки та розташованими у зонах діяльності різних митниць, здійснюється під контролем митних органів відповідно до Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Державної митної служби України від 08.12. 98 N 771 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01. 99 за N 42/3335.

Переміщення товарів для подальшої переробки іншим підприємством між митницею оформлення та митницею, у зоні діяльності якої проводитиметься подальша переробка, здійснюється наступним чином:

Митне оформлення продуктів переробки здійснюється митним органом за умови подання підприємством ВМД на продукти переробки, що підлягають вивезенню за межі митної території України, товаротранспортних та інших товаросупровідних документів, копії ввізної ВМД на товари, що були ввезені на митну територію України в режимі переробки та окремого документа - декларації, у якій зазначаються кількість та вартість українських товарів, витрачених на здійснення операцій щодо переробки товарів, та яка заповнюється у порядку, установленому Державною митною службою України відповідно до Митного кодексу України та інших актів законодавства з питань митного оформлення експорту товарів українського походження.

Вивезення за межі митної території України продуктів переробки давальницької сировини здійснюється відповідно до Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".

Якщо умовами зовнішньоекономічного договору про переробку на митній території України товарів, що походять з інших країн, передбачено проведення розрахунків частиною продуктів їх переробки, то ці продукти повинні бути оформлені в митному режимі імпорту.

При ввезенні на митну територію України продуктів переробки: митне оформлення продуктів переробки здійснюється митним органом за умови подання підприємством ВМД на партію продуктів переробки, що підлягає ввезенню на митну територію, товаротранспортних та інших товаросупровідних документів, копії вивізної ВМД на товари, що були вивезені за межі митної території України в режимі переробки та окремого документа - декларації на товари іноземного походження, які були витрачені в процесі переробки українських товарів, порядок заповнення якої визначається Державною митною службою України.

Ввезення на митну територію України продуктів переробки давальницької сировини здійснюється відповідно до Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".

Продукти переробки, що ввозяться на митну територію України, оподатковуються відповідно до закону.

Залишки, що утворилися в процесі переробки, до завершення строку переробки повинні бути заявлені підприємством до митного оформлення у відповідний митний режим, залежно від умов зовнішньоекономічного договору, з додержанням вимог законодавства України.

Відходи переробки підлягають знищенню (утилізації чи видаленню) відповідно до законодавства України.

Для здійснення контролю за дотриманням митного режиму переробки на митній території України посадові особи митного органу можуть проводити перевірку складських, фінансових і технологічних документів, що стосуються обліку й переробки таких товарів і продуктів переробки на будь-якому підприємстві, що здійснює операції з переробки товарів.

Посадові особи митного органу здійснюють контроль за обов'язковим обсягом виходу продуктів переробки, що утворюються внаслідок переробки цих товарів.


12.04.2011

Загрузка...