Загрузка...

Податкова система Франції: характерні риси. Реферат

Податкова система Франції являє собою дуже своєрідну сукупність податків і зборів. Вона формувалася багато десятиліть, відбиваючи історичні і культурні особливості країни. В даний час система має стабільність у відношенні переліку стягнутих податків і зборів, правил їхнього застосування

Особливості оподаткування у Франції пов'язані з історичним розвитком політичної системи й економіки країни. Податкова система відрізняє, насамперед, системність на широкій законодавчій основі, яка базується на положенні про те, що всі заходи щодо оподаткування перебувають у компетенції парламенту.

Податки і збори Франції формують близько 90% бюджету держави. Збори здійснюються єдиною службою. Основні види податків - непрямі, прямі, гербові збори. Переважають непрямі податки. 50% від непрямих податків складають ПДВ. Існує строгий розподіл на місцеві податки і податки, що йдуть у центральний бюджет.

Основні Федеральні податки: ПДВ, прибутковий податок з фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, мита на нафтопродукти, акцизи (крім звичайних продуктів до акцизного відносять: сірника, хв. вода, послуги авіатранспорту), податок на власність, мита, податок на прибуток від цінних паперів і ін.

Основні місцеві податки: туристський збір, податок на родину (складається з трьох податків: на житло, земельний податок на будинки і будівлі, податок на землю), податок на професію, податок на збирання території, податок на використання комунікацій, податок на продаж будинків. У цілому, місцеві податки складають 30% загального податкового тягаря, вони ж наповняють 40% місцевих бюджетів.

Характерні риси податкової системи Франції:

 • стимулююче вплив на підвищення ефективності економіки;
 • соціальна спрямованість;
 • облік територіальних аспектів.

Усі заходи для оподатковування знаходяться в компетенції Парламенту (Національна Асамблея). Там щорічно уточнюються ставки. Для французької системи характерні тверда законодавча регламентація, що сполучається, разом з тим, із гнучкістю. Правила застосування податків стабільні протягом ряду років. Французькі податки взаємопов'язані в цілісну систему, у якій існує механізм захисту від подвійного оподатковування. Місцеві органи мають досить широкі права в цій області, але обмежені поруч умов.

Протягом ряду останнього років спостерігається тенденція зниження ставок з одночасним розширенням бази за рахунок скасування пільг і привілеїв. Організацією оподатковування в країні займається податкова служба, що функціонує в складі Міністерства економіки, фінансів і бюджету. Її очолює Головне податкове керування. У його підпорядкуванні знаходиться 80 000 службовців. Вони сконцентровані в податкових центрах (їх 830) і в 16 інформаційних центрах. Податкові центри розраховують податкову базу по кожнім податку, збирають платежі і контролюють правильність сплати. Оподатковування ґрунтується на декларації про доходи і контроль за її правильним складанні. Існує контроль двох видів:

 • за даними документів;
 • детальний контроль - по наявним в інспектора документам, якщо виявляється невідповідність у декларації.

У випадку укриття існує тверда система відповідальності:

 • при помилці заповнення податок стягується в повній сумі і накладається штраф у розмірі 0,75% на місяць чи 9% у рік;
 • якщо порушення навмисне, податок стягується в подвійному розмірі;
 • при серйозному порушенні можливо тюремне ув'язнення.
     

Оподатковування спирається на державну систему бухобліку, що є обов'язкової. Існує і спрощена система.

Податок на додаткову вартість

ПДВ забезпечує 45% усіх податкових надходжень. Він стягується методом часткових платежів. Існує 4 види ставок ПДВ:

 • 18,6% - нормальна ставка на усі види товарів і послуг;
 • 33,33 - гранична ставка на предмети розкоші, машини, алкоголь, тютюн;
 • 7% - скорочена ставка на товари культурного побуту (книги);
 • 5,5% - на товари і послуги першої необхідності (харчування, за винятком алкоголю і шоколаду; медикаменти, житло, транспорт).

Зараз спостерігається тенденція до зниження ставок і переходу до двох ставок - 18,6% і 5,5%. Законами Франції передбачено два види звільнення від ПДВ.

Остаточне: компенсація ПДВ по експорті й у результаті різних ставок при покупці і продажі. Від сплати ПДВ звільняється три види діяльності:

 • медицина і медичне обслуговування;
 • утворення;
 • діяльність суспільного і благодійного характеру.

Так само звільняються усі види страхування, лотереї, казино.

Існує список видів діяльності, де передбачене право вибирати між ПДВ і прибутковим податком:

 • здача в оренду приміщень для будь-якого виду економічної діяльності;
 • фінанси і банківська справа;
 • літературна, спортивна, артистична діяльність, муніципальне господарство.

У Франції 3 млн. платників ПДВ. Розрахунок ведеться самими підприємствами; при спрощеному обліку - податковою службою. Дрібні підприємства (з товарообігом менш 3 млн. франків і менш 0,9 млн. франків у сфері послуг) можуть заповнювати декларацію протягом року розрахунково. ПДВ вноситься в бюджет щомісяця, на основі декларації. Підприємства надають у податкові центри декларацію і чек на сплату податку. Існують квартальні і річні терміни сплати ПДВ у залежності від товарообігу.

Компенсація ПДВ у випадку експорту відбувається щомісяця. Для інших видів діяльності - щокварталу. Якщо підприємство має товарообіг менш 300 000 франків, то ПДВ платиться. Підприємства вносять у бюджет постійну суму. Якщо сума ПДВ менше 1350 франків, то подібні підприємства звільняються від його сплати. Знижка надається дрібним ремісникам, якщо ПДВ менше 20000 франків. Пільги по ПДВ мають підприємства, що роблять інвестиції. Вони полягають у відрахуванні з ПДВ сум, що направляються на інвестиції.

У цілому, французький ПДВ являє собою більш гнучку структуру, ніж російський. Це виявляється в широкій системі знижок і пільг. В багато ці пільги ідентичні російським, наприклад, як у випадку звільнення від сплати ПДВ експортної діяльності, медицини, страхування. Але є і відмітні риси: це звільнення від сплати ПДВ підприємств із незначним оборотом, пільги по сплаті, надані дрібним ремісникам. Важлива особливість французького ПДВ - це можливість його зменшення на суму, спрямовану на інвестиції.

Але при усій своїй гнучкості французький ПДВ забезпечує 45% усіх податкових надходжень, що говорить про його ефективність. Розглядаючи цей податок з погляду світової податкової гармонізації, потрібно відзначити позитивну тенденцію до його зниження т до переходу від використання 4-х ставок до використання 2-х.

Прибутковий податок

Даний податок складає 20% податкових доходів бюджету. Це пов'язано з історичними особливостями, з тим, що уряд використовує прибутковий податок для проведення своєї соціальної політики: в умовах нерозвиненості суспільних фондів споживання прибутковий податок є інструментом стимулювання родини, надання допомоги незаможним. На прибутковий податок покладені функції стимулювання внесків населення в заощадження, нерухомість, покупку акцій. Усе це створює складну систему розрахунку податку і застосування численних пільг і відрахувань. Так, з 25 млн. платників фактично платять податок тільки 15 млн. (52%). Потенційними платниками є усі фізичні особи країни, а так само підприємства і кооперативи, що не є акціонерними товариствами.

Податок, у принципі, єдиний, вираховується по єдиній прогресивній шкалі, але разом з тим він бере до уваги економічні, соціальні, сімейні умови і вік кожного платника. Ставки прогресії - від 0 до 56,8% у залежності від доходів. Щорічно шкала уточнюється, дозволяючи врахувати інфляційні процеси. Прибутковий податок повинні сплачувати всі проживаючі у Франції з доходів, отриманих у країні і закордоном з урахуванням угод. Принципова особливість - обкладанню підлягає доход не фізичної особи, а родини.

Якщо платник неодружений, для податку це родина з однієї людини. Податок сплачується, починаючи з 18 літнього віку. Обкладання здійснюється по сукупному доході, заявленому в декларації, що складається самим платником один раз у рік по доходах за попередній рік. Це ускладнює контроль за повнотою вилучення, сповільнює оборот надходження податку в бюджет. Крім того, якщо протягом року доходи упали, можуть виникнути проблеми зі сплатою. Доходи платника податків поділяються на 7 категорій:

 • плата по праці при роботі з наймання.
 • Земельні доходи (від здачі в оренду землі і будинків).
 • Доходи від оборотного капіталу (дивіденди і відсотки).
 • Доходи від перепродажу (*будинків; *цінних паперів).
 • Доходи від промислової і торгової діяльності підприємств, що не є АТ.
 • Некомерційні доходи (доходи облич вільних професій).
 • Сільськогосподарські доходи. Для кожної з 7 категорій своя методика розрахунку. Загальним правилом відрахувань для визначення чистого доходу є те, що віднімаються усі виробничі витрати, що забезпечили доходи. Віднімаються витрати на зміст старих батьків і на добродійність. Для розрахунку податку чистий доход родини розподіляється на частині. Потім визначається сума податку по відповідним ставках на кожну частину. Загальний розмір податку визначається додаванням сум податку по кожній частині. Така схема дозволяє зм'якшити податковий тягар і створити пільги багатодітним родинам. Після розрахунку величини він може бути скорочений на 25% сума витрат, зв'язаних зі змістом дітей у дошкільних установах, наданню допомоги старим, сплатою відсотків за кредит, страхуванням життя, покупкою акцій.

Оплата по праці

З загальної суми віднімаються:

 • внески на соцстрах;
 • витрати на професійне навчання;
 • професійні витрати (проїзд до роботи, обід, і т. п.).

Ліміт - 10% від заробітної плати, хоча можливо і його перевищення при наявності реальних чеків і рахунків. Потім оподатковувана з/п зменшується на 20% - знижка за змушену чесність, тому що наймані робітники не мають можливості укриття доходів, на відміну від торговців і дрібних підприємців. Ці знижки не застосовуються при з/п більше, ніж 500 000 франків у рік.

Земельні доходи. З загального доходу виключаються:

 • 15% при оренді будинків і 10% при оренді землі;
 • витрати, зв'язані зі змістом будинків;
 • суми податку на будинки і землі.

Доходи від оборотного капіталу. Зменшуються на:

 • витрати по оплаті послуг банку, якщо він веде справи по акціях;
 • 16 000 франків - для стимулювання дрібних власників акцій.

Не обкладається сума доходів від відсоток по вкладах на ощадкнижку до 60 000 франків.

Доходи від перепродажу. Поділяються на доходи від перепродажу (1) будинків і від перепродажу (2) акцій і зменшуються: (1) на інфляцію, 5% знижку в рік для захисту від спекуляції, через 20 років знижка досягає 100%. Якщо продається власний чи будинок квартира, у якій власник проживав, то доход не обкладається. Доходи від продажу нерухомого майна враховуються тільки, якщо сума продажів більш 290 000 франків. (2) доходи і втрати по акціях сальдуються.

Чисті втрати можуть бути віднесені на майбутній доход, але не більш, ніж на 5 років. Доходи від перепродажу цінних паперів можуть обкладатися, на вибір платника, постачання 16% і не включатися в загальний розрахунок.

Доходи від промислової діяльності не АТ. З виторгу виключають витрати на виробництво і продаж. Далі здійснюють розрахунок у залежності від величини обороту:

 • якщо оборот менше 500 000 франків у рік, комерсанти передають зведення, і податкова служба сама вираховує суму податку. У цьому випадку ведення бухобліку необов'язково;
 • якщо оборот більш 500 000 франків, підприємці самі ведуть розрахунки. Індивідуальні комерційні підприємства можуть одержувати 20% знижку, якщо вони є членами управлінського центра, що затверджується державою і є гарантом відсутності махінацій.

Некомерційні доходи. Тут правила обкладання аналогічні правилам для обкладання оплати по праці. Витрати перевіряються. Гонорари менш 175 000 франків мають пільги. 20% знижка надається вступившим в управлінський центр.

Сільськогосподарські доходи. Існує три способи їхнього обкладання:

 • якщо доход менш 500 000 франків на один платника, то надаються колективні пільги. У даному випадку податкова служба сама вважає чистий доход з одного га по регіоні;
 • доходи від 500 000 - 750 000 франків. Оподатковуваний доход визначає платник як різницю між виторгом і витратами;
 • якщо доходи вище 750 000 франків, то тут застосовуються правила обкладання доходів не АТ. Сума доходів кожної із семи категорій представляє чистий доход. Для розрахунку податку чистий доход родини розподіляється на частині в такий спосіб: холостяк -1 частина, чоловіки - 2 частини, одна дитина - 0,5 частини додатково, дві дитини - 1 частина додатково, три дитини - 2 частини додатково.

Потім визначається податок по відповідним ставках на кожну частину. Загальний розмір податку виходить при додаванні сум податку. Французький прибутковий податок являє собою зовсім відмінне від російського податку явище. Значні розходження порозуміваються його сутністю, що полягає не в залученні коштів у бюджет у максимальному обсязі, а в першу чергу в проведенні визначеної соціальної політики. І з цього погляду він являє собою досить ефективний інструмент.

Якщо говорити про його прямий внесок у бюджет, він нижче, ніж у Росії й в інших країнах. Це порозумівається його структурою, що враховує майже індивідуальні особливості платника. Але його непрямий внесок у збільшення добробуту країни, можливо, вище. Говорячи про гармонізацію податкової системи, потрібно відзначити, що настільки специфічний податок буде дуже важко перетворити. У даному випадку він настільки зв'язаний із французьким суспільством, політикою і людьми, що тут необхідний ретельно зважений підхід до можливих спроб уніфікації.

Податок на акціонерні товариства

Частка податку на прибуток АТ у суспільстві сумі податкових надходжень складає 10% і має тенденцію до зниження. Це зв'язано з постійним зниженням ставки. Даний податок застосовується тільки до АТ. Доход юридичних осіб, що не є АТ, обкладається за правилами оподатковування фізичних осіб. АТ обкладаються не залежно від виду відповідальності. Об'єктом обкладання виступає чистий доход по усіх видах діяльності. Оподатковуваний прибуток визначається за даними бухобліку шляхом відрахування з виторгу від продажу поточних витрат.

Ставка складає 39% до суми оподатковуваного доходу і 42%, якщо цей доход йде на виплату дивідендів, а не на розвиток. Сплата здійснюється п'ять разів у рік: чотири рази - авансові платежі за спеціальною формою, виходячи з даних минулого року, п'ятий - за фактичними результатами за рік на основі декларації. В Франції існує податок на АТ, що мають самостійні філії. Він обумовлений правилом повної відповідальності філії фірми за кінцевий результат.

Відповідно до цього правила доход кожної філії фірми обкладається окремо незалежно від результатів у цілому по фірмі. З 1988 р. фірми одержали право платити податок із сальдо доходів і втрат по своїх філіях. Це право діє для фірм, що володіють не менш 95% акцій філії. Для знову утворених АТ існують визначені пільги. Доходи таких АТ пільгуються протягом п'яти років.

У залежності від часу існування знижки змінюються: для АТ віком 2 роки знижка 100%, 3 роки - 75%, 4 роки - 50%, 5 років - 25%, 6 і більш років - 0%. Збиткові підприємства, АТ і не АТ, платять податок виходячи з обсягу товарообігу: податок у 4 тисячі франків при обороті менш 1 млн. франків, 6 тис. франків при обороті від 1 до 2 млн. франків, 8500 франків при обороті від 2 до 5 млн. франків, 11500 франків при обороті 5-10 млн. франків, 17000 франків при обороті вище 10 млн. франків.

Інші особливості французького оподатковування

Податковий авуар. Являє собою компенсацію подвійного оподатковування власників акцій, що обкладаються прибутковим податком як фізичні особи з доходів від дивідендів і також обкладається податком доход АТ. Розмір податкового авуара дорівнює половині вартості дивідендів, що розподіляються. Стимулювання росту вкладень у науку. Передбачаються податкові кредити в розмірі 50% від щорічного приросту вкладень на НІОКР.

При зниженні вкладень податок зростає на 50% від суми зменшення. Недолік: ризик утрати доходів при зменшенні інвестицій у НІОКР по об'єктивних причинах. З 1988 р. відбулися позитивні зміни: базою відліку приросту вкладень служить не попередній рік, а рік у який ці вкладення були менше поточного. Оподатковування доходів від перепродажу майна. Різниця між продажною і покупною ціною являє собою базу обкладання. До неї застосовуються дві різні ставки:

 • 42%, якщо акт продажу відбувся протягом двох років володіння;
 • 15%, якщо акт продажу відбувся після двох років володіння.

Витрати на професійну підготовку. З 1988 р. від оподатковування звільняються 25% від суми приросту витрат на професійну підготовку. Підприємство може бути цілком звільнене від оподатковування витрат на підготовку кадрів у районах з високим рівнем безробіття. Стимулювання експорту. Прямий механізм пільг відсутній, тому що це суперечило б ГАТТ. Є пільги для фірм, що створюють філії за кордоном. Фірма має право відкладати протягом шести років витрати на ризик до складу витрат майбутніх періодів, що веде до зменшення розмірів оподатковування. Потім, у наступна 6 років ця знижка компенсується державі. Підприємство, що експортує продукцію, може одержати дотацію.

Регіональні питання оподатковування

Адміністративно-територіальна структура Франції включає 22 регіону, 95 департаментів і 36 000 комун. Це визначає наявність різних бюджетів і джерел їхніх надходжень. До прямих місцевих податків відносяться: один податок на підприємства (податок на професію) і три податки на родину (на житло, на землю і на будинки). Частка податків у місцевому бюджеті - 40%, дотації держави - 30%, інші 30% - власні надходження і позики. Основне джерело податкових надходжень місцевих бюджетах (43%) - податок на професію, що сплачується всіма підприємствами. База податку - вартість будинків, споруджень, машин, устаткування і фонд з/п. Розраховується в такий спосіб:

 • вартість будинку: 8% від первісної вартості, щорічно робиться переоцінка;
 • вартість устаткування і майна: 16% від первісної вартості, 18% від фонду оплати праці.

У залежності від економічної кон'юнктури держава може компенсувати підприємству частина податку двома методами:

 • на пряму компенсують комуні скорочення виплат підприємства;
 • компенсація виплачується підприємству, а підприємство вносить повний податок.

Комуни для створення робочих місць можуть чи зменшити скасувати цей податок для конкретного підприємства. Податок на професію не зв'язаний з результатами діяльності підприємства, у визначеній мері стримує інвестиції в основні засоби, обмежує приріст чисельності зайнятих, у зв'язку з чим і критикується. Три податки на сім'ю сплачують усі проживаючі на території місцевого органа керування. Кожна комуна голосує за свої ставки податку.

Податок на будинки і будівлі, в основі якого їхня вартість, сплачується усіма власниками цього виду власності. Він вноситься по диференційованих ставках у бюджет комуни (велика частина), департаменту (0,5 внеску в комуну) і регіону (3% від ставки комуни). Базою розрахунку податку на житлі є оцінка житлового фонду (проводилася в 70 році). Виділяють 8 категорій житла. Податок складається з тарифу за один кв. метр, надбавок за додаткові зручності і поправочний коефіцієнт, зв'язаного з територіальним розташуванням.

У країні нараховується 25 млн. чоловік - платників цього податку. Близько 20% з них одержують державну допомогу на оплату цього податку шляхом зниження прибуткового податку. Податок на землю платять усі землевласники. База розрахунку - оцінка вартості 1 га чи землі можлива вартість орендної плати. Місцеві податки виконують перерозподільні функції, однак бюджети кожної територіальної одиниці незалежний друг від друга. Місцеве керування має обмеження.

Ступінь волі в прийнятті рішень базується на законних актах по оподатковуванню і директив республіканських і регіональних органів. Самофінансування регіонів засноване на принципі бюджетної рівноваги, тобто місцевий бюджет не може бути прийнятий з чи дефіцитом надлишком. Тому первинним у бюджетному плануванні регіонів є визначення витрат. Перерозподіл засобів між комунами здійснюється департаментами, а з держбюджету виділяються цільові субсидії для вирівнювання економічного становища окремих територій. Допомога держави здійснюється шляхом надання пільг по сплаті податків.

Міжнародні податкові угоди Франції

Серед країн-членів ЄС Франція займає друге місце після Великобританії по числу міжнародних податкових угод - 89 угод за станом на 96 рік. Цей факт говорить про значну інтеграцію країни в міжнародні податкові відносини і про усвідомлення нею необхідності максимально можливої уніфікації податкових систем країн світу. Розглядаючи податкові угоди Франції в територіальному аспекті, можна виділити три регіони основних економіко-політичних інтересів країни. Насамперед, це розвиті країни Європи, США і Японія. По числу угод з ними (27) Франція займає 2-і місце в ЄС. По 24 міжнародних податкові угоди Франція має з країнами Африки і з країнами Азії. Серед країн - членів ЄС це кращий показник.

Можна припустити, що цей факт обумовлений не тільки економічною доцільністю, але й історичними особливостями відносин Франції з цими регіонами. Що стосується Латинської Америки і держав Карибського басейну, те Франція має угоди тільки з 7 з них (4-оі місце в ЄС). Відносну незацікавленість Франція також виявляє Центральній і Східній Європі, маючи лише 7 угод з державами цього регіону. Франція і Росія підписали конвенцію про усунення подвійного оподатковування. Останній варіант її був підписаний у Парижеві 26.11. 96. і набрав сили 1.01. 2000. До цього країни обходилися більш лаконічною угодою від 4.10. 85. Перша угода між Францією і Росією було підписано в 1970 році. Воно і наступна угода припинили свою дію з вступом у силу нового 1.01. 2000 року.

Висновок. Податкова система Франції являє собою дуже своєрідну сукупність податків і зборів. Вона формувалася багато десятиліть, відбиваючи історичні і культурні особливості країни. В даний час система має стабільність у відношенні переліку стягнутих податків і зборів, правил їхнього застосування. Ставки ж податків щорічно переглядаються з урахуванням економічної ситуації і напрямку економіко-соціальної політики держави.

Серед головних рис французької податкової системи варто було б виділити такі, як соціальна спрямованість, перевага непрямих податків, особлива роль прибуткового податку, облік територіальних аспектів, гнучкість системи в сполученні зі строгістю, широка система пільг і знижок, відкритість для міжнародних податкових угод. Розглядаючи податкову систему Франції в порівнянні з російської, можна говорити про її більшу ефективність. Багато хто її достоїнства майже дзеркально проектуються в область проблем російської податкової системи: слабкий територіальний аспект, низьке збирання, слабко виражені соціальні функції, суперечливість багатьох податків.

Але тут варто враховувати період часу, протягом якого розвивалися системи. Російська податкова система тільки формується. Її переваги в тім, що у власному розвитку вона може використовувати досвід багатьох країн світу. І французький досвід також був би корисний.

Серед рис, які можна запозичити у французької податкової системи, я б у першу чергу назвав соціальну спрямованість і територіальний аспект. Розглядаючи податки Франції в міжнародному аспекті, можна відзначити значна кількість міжнародних податкових угод. При всій самобутності своєї системи країна прагне до зближення з податковими системами інших країн світу. Це є позитивною тенденцією в контексті світової податкової гармонізації.

Літератури

 1. "Вісник податкової служби України" №30 серпень 1999 року. О. Нідзельська: "Податкова система в Німеччині "(с. 46).
 2. "Вісник податкової служби України "№33. вересень 1999 року О. Нідзельська: "Система оподаткування у Франції" (с. 66).
 3. "Вісник податкової служби України "№ 4, січень 2000 року О. Нідзельська "Податкова система Швеції "(с. 58).
 4. "Фінанси України "№ 12, грудень 1996 року О. М. Олійник: "Реформа податкової системи" (с. 80).
 5. "Фінанси України "№3, березень 2000 року Вдовиченко М. І. "Податкове регулювання: досвід США і його використання "(с. 59).


05.04.2011

Загрузка...