Загрузка...

Характеристика інвестиційного кредитування. Реферат

Характеристика споживчого інвестиційного кредитування. Державне інвестиційне кредитування фізичних осіб

Характеристика споживчого інвестиційного кредитування

Споживчий інвестиційний кредит – це кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам – резидентам України на придбання з інвестиційною метою нерухомості, споживчих товарів тривалого користування. Він надається на виплат, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору.

Сутнісна ознака споживчого інвестиційного кредиту – кредитування інвестиційних заходів фізичних осіб, зокрема на:

а) будівництво:

 • індивідуальних житлових будинків з надвірними будівлями;
 • будинків у сільській місцевості, що не є основним житлом, і будинків дачного типу та благоустрій садових ділянок;
 • надвірних будівель для утримання худоби та зберігання сільгосппродуктів, літніх кухонь, теплиць, майстерень, накриттів тощо;
 • гаражів;

б) купівлю:

 • індивідуальних житлових будинків з надвірними будівлями;
 • квартир у житлових будинках;
 • будинків дачного типу та будинків у сільській місцевості що не є основним житлом;
 • гаражів;
 • автомашин або засобів малої механізації;
 • технології та технологічного обладнання для підприємницької діяльності та ін.;

в) реконструкцію та капітальний ремонт:

 • індивідуальних житлових будинків, приєднання їх до інженерних мереж, придбання обладнання для інженерного благоустрою будинку;
 • квартир;
 • будинків дачного типу та будинків у сільській місцевості, що не є основним житлом;
 • автомашин або засобів малої механізації;
 • технологічного обладнання та ін.;

г) інші поточні інвестиційні потреби (придбання побутової техніки, меблів, товарів тривалого користування, які будуть використовуватися в підприємницькій діяльності фізичної особи).

Комерційні банки надають інвестиційні споживчі кредити фізичним особам на комерційній основі при дотриманні принципів цільової спрямованості, забезпечення, строковості, платності та повороткості та у розмірах, що визначаються виходячи з вартості товарів та послуг, які є об'єктом кредитування.

Наприклад, кредити на будівництво, купівлю, капітальний ремонт та реконструкцію індивідуальних житлових будинків, садових будинків, дач та інше надаються у розмірі 75% кошторисної вартості будівництва, у межах розмірів, які встановлює комерційний банк залежно від цін та в межах кредитних ресурсів банку.

Кредити населенню видаються на основі кредитних угод, які укладаються з банком. У кредитній угоді визначаються строки подання документів, які підтверджують цільове використання коштів по позичці, залежно від об'єкта кредитування, але не пізніше встановленого строку освоєння.

При цьому строк освоєння кредитів, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом, не повинен перевищувати 2 роки, по позичках, які надаються на купівлю будинків, квартир та інше – 2 місяці, а повний строк встановлюється залежно від цілей об'єкта кредитування, розміру позички та платоспроможності позичальника.

Кредитна угода оформляється на всю суму кредиту, укладається на строк користування позичкою та підписується керівником банку і позичальником.

Інвестиційні споживчі кредити можуть видаватися частками таким чином, щоб витрати, строки погашення, відсотки по виданих сумах відповідали умовам кредитного договору. Кожна сума кредиту, одержана позичальником у межах умов кредитної угоди, оформлюється строковим зобов'язанням і підписується позичальником.

Обов'язковою умовою надання інвестиційного споживчого кредиту є страхування об'єктів кредитування на користь банку протягом усього періоду користування позичкою.

Для одержання кредиту та оформлення кредитної угоди позичальники надають банку такі документи:

 • паспорт або інший документ, який засвідчує особу;
 • довідку з місця роботи позичальника, де вказується середньомісячний дохід за останні 2 квартали, а пенсіонери надають банку посвідчення;
 • документи, необхідні для визначення платоспроможності клієнта;
 • договір застави майна або договір про страхування;
 • доручення одного або більше працездатних громадян, які мають постійне джерело доходу;
 • довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • письмовий розрахунок погашення кредиту (економічне обґрунтування);
 • документ, який підтверджує право на відповідні пільги.

Крім цього, позичальники надають у банк спеціальні документи залежно від об'єкта кредитування та вимог банку.

Особливо ретельно працівник банку повинен перевірити оформлення договору застави майна, доручення громадян, а також інші довідки та документи, які визначають платоспроможність позичальника.

На основі цього встановлюється сума платежу основного боргу по кредиту, проводиться розрахунок загальної суми відсотків, а також встановлюється порядок погашення кредиту та відсотків по ньому.

На основі підписаного керівником банку кредитного договору бухгалтерія оформляє індивідуальному позичальнику особовий рахунок.

Часто при видачі споживчих інвестиційних кредитів використовується бальна система оцінки заявок (кредитний скоринг).

Основною ідеєю кредитного скорингу є можливість визначення якості кредиту шляхом перевірки фінансових, економічних та інших факторів характеристики позичальника (див. табл. 1).

Фактори, які визначають якість споживчого інвестиційного кредиту.

ФАКТОР

БАЛ

1. Сфера зайнятості клієнта

 

Професіональний менеджер

10

Кваліфікований робітник

8

Клерк

7

Студент

5

Не кваліфікаційний робітник

4

Робітник, який працює неповний робочий день

2

2. Забезпеченість житлом

 

Будинок власний

6

Оренда будинку або квартири

4

Живе з другом або родичами

2

3. Кредитний рейтинг

 

Відмінний

10

Середній

5

Відсутність інформації

2

Поганий

0

4. Привабність роботи на одному місці

 

Більше року

5

Не більше 1 року

2

5. привабність проживання за даною адресою

 

Більше 1 року

2

Не більше 1 року

1

6. наявність телефону

 

Так

2

Ні

0

7. Кількість дітей

 

1

3

2

3

3

4

Більше 3

2

8. наявність банківських рахунків

 

Чековий та ощадний

4

Тільки ощадний

3

Тільки чековий

2

Немає

0

 

Максимальний бал може становити 43, а мінімальний – 9, однак рішення про видачу кредиту приймається лише у випадку, коли сума балів перевищує 28. Чим вищий бал, тим більші можливості одержати кредит.

Державне інвестиційне кредитування фізичних осіб

Одним із видів інвестиційних кредитів, які надаються фізичним особам, є довгостроковий державний кредит молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла. Порядок та організація такого кредитування визначені постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 1999 р. № 825 "Про вдосконалення організаційної та фінансової діяльності Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді".

Відповідно до цього Положення правом на одержання державного пільгового довгострокового (терміном до ЗО років) кредиту користуються молоді сім'ї та одинокі молоді громадяни, які згідно із законодавством визначені такими, що потребують поліпшення житлових умов, а саме:

 • молода сім'я – подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 30 років, або неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 30 років;* неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 28 років включно, має неповнолітніх дітей;
 • одинокі молоді громадяни, вік яких не перевищує 28 років.

Кредитування будівництва (реконструкції) житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян є прямим, адресним (цільовим) і здійснюється у межах коштів, передбачених у державному бюджеті, республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел фінансування.

Сума кредиту обчислюється виходячи з норми 21 м. кв. загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 10м. кв. на сім'ю і включає витрати на його страхування в період будівництва (реконструкції) житла.

Умови кредитування. Кредит надається за умови:

 • перебування кандидата на обліку для поліпшення житлових умов за місцем проживання (прописки);
 • проживання у сільській місцевості, якщо він відповідно до законодавства потребує поліпшення житлових умов, що підтверджено відповідними документами;
 • підтвердження кандидатом своєї платоспроможності;
 • внесення у банк на особистий рахунок не менш як 10% вартості будівництва квартири нормативної площі, якщо її фактична площа більша або дорівнює визначеній нормі, та фактичної вартості будівництва квартири, якщо її площа менша, ніж нормативна.

Зазначена сума вноситься позичальником на його особистий рахунок двома частинами: не менш як 5% безпосередньо до укладення кредитної угоди; інші кошти – при остаточному розрахунку за будівництво під час отримання документів на право користування збудованим (реконструйованим) житлом, виходячи з фактичної вартості площі збудованого житла.

Кредит надається дирекцією або відділенням у розмірі, визначеному в розрахунку до кредитної угоди.

Позичальник, який не має дітей, сплачує кредит за ставкою у розмірі 3% річної суми заборгованості за кредитом; позичальник, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом; позичальникові, який має двох дітей, за рахунок бюджетних джерел погашається 25% суми зобов'язань за кредитом; позичальникові, який має трьох дітей – 50% суми зобов'язань за кредитом.

Позичальникам, які проживають у збудованому (реконструйованому) житлі в сільській місцевості, за умови їх постійної роботу сільськогосподарському виробництві, переробній та обслуговуючих галузях агропромислового комплексу, що функціонують у сільській місцевості, в соціальній сфері села та органах місцевого самоврядування на завершальному етапі сплати зобов'язань за кредитом додатково до пільг погашається 25% суми зобов'язань, визначеної для сплати.

Порядок оформлення і видачі кредиту. Реєстрація кандидатів, які відповідають вимогам Положення, проводиться на підставі власноручно заповненої анкети кандидата, що реєструється у журналі реєстрації анкет кандидатів. Журнал реєстрації анкет кандидатів та копії анкет зберігаються у консультаційному центрі Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

Для здійснення розрахунків щодо визначення суми кредиту і підтвердження права на його одержання кандидат подає до дирекції або відділення банку такі документи:

 • заяву на ім’я генерального директора Фонду або директора відділення на одержання кредиту;
 • довідку про перебування на квартирному обліку (для громадян, які проживають у містах і селищах міського типу);
 • довідку про склад сім'ї (форма 3);
 • копію свідоцтва про шлюб, паспортні дані;
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • документи, необхідні для визначення платоспроможності кандидата (довідку з місця роботи дорослих членів його сім'ї із зазначенням доходу, одержаного за попередні 12 місяців), інші документи, що підтверджують доходи та видатки кандидата;
 • витяг з рішення органу місцевого самоврядування про відведення земельної ділянки та дозвіл на забудову (для кандидатів, Що будують будинки садибного типу та господарські приміщення).

Рішення про надання кредиту приймається дирекцією або відділенням банку на підставі поданих документів протягом місяця з дати отримання кредитних ресурсів. Після підписання сторонами кредитної угоди кандидат набуває статусу позичальника, на сім'ю якого оформляється паспорт позичальника.

Зміни умов кредитної угоди та доповнення до неї оформляються додатковою угодою між сторонами, що є невід'ємною частиною кредитної угоди, з відміткою у кредитній угоді та паспорті позичальника.

Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву надає кредит, виходячи з розрахунків суми, необхідної для будівництва (реконструкції) житла, на підставі кредитної угоди, списків позичальників, попередньо затверджених рішенням дирекції або відділення банку. На підставі кредитної угоди за розпорядженням дирекції Фонду кошти для надання кредиту перераховуються Головним управлінням державного казначейства з казначейського рахунку дирекції Фонду до банку для подальшого їх зарахування на особисті рахунки позичальників.

Дирекція Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву здійснює оперативний контроль за цільовим використанням відділенням і банком коштів кредиту. За допущену затримку проходження коштів кредиту банк сплачує штраф за кожний день затримки згідно з умовами угоди, укладеної між дирекцією або відділенням та банком відповідно до законодавства.

Фінансування будівництва (реконструкції) здійснюється банком виключно у безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на банківський рахунок замовника (підрядника) за розпорядженням дирекції або відділення з особистого рахунку позичальника.

У разі пайової участі у незавершеному будівництві попередня оплата здійснюється на рівні оплати частки незавершеного будівництва у розмірі 100% і авансування незавершеної частки у розмірі 50% авансу.

Термін використання кредиту обумовлюється у кредитній угоді і не повинен перевищувати нормативного терміну будівництва (реконструкції) житла з дня першої виплати банком замовнику (підряднику) коштів за виконані роботи з будівництва (реконструкції) житла.

Порядок погашення кредиту та відшкодування витрат на його обслуговування. Відповідно до кредитної угоди позичальникові на період сплати фінансових зобов'язань видаються в установленому порядку відповідні документи на право користування, володіння збудованим (реконструйованим) житлом. Погашення кредиту, сплата відсотків за користування ним розпочинається позичальником після одержання документів на право користування, володіння збудованим (реконструйованим) житлом та укладення угоди про заставу житла на період погашення кредиту та відсотків за користування ним.

Остаточний розрахунок суми повернення кредиту проводиться виходячи з фактичної площі квартири (підтвердженої довідкою БТІ) та встановленої середньої вартості 1 м. кв. загальної площі житла в регіоні на час отримання позичальником документів на право користування, володіння збудованим (реконструйованим) житлом. Цей розрахунок оформлюється як додаток до кредитної угоди і погоджується з позичальником.

Розмір щоквартального платежу для погашення кредиту та сплати відсотків за користування ним визначається дирекцією фонду шляхом ділення суми кредиту на кількість кварталів уточненого терміну його надання.

Витрати на обслуговування кредиту фінансуються за рахунок кредитних ресурсів у розмірі 6% їх обсягу і перераховуються з державного бюджету Головним управлінням державного казначейства на казначейський рахунок дирекції Фонду, а у разі отримання кредитних ресурсів з інших джерел фінансування – на рахунок дирекції Фонду одночасно з перерахуванням коштів кредиту на будівництво (реконструкцію) житла для позичальників.

Умови переходу права власності на збудоване (реконструйоване) за рахунок кредиту житло та господарські приміщення. Кредитною угодою визначаються умови переходу права власності на збудоване (реконструйоване) житло та господарські приміщення до позичальника. Житло, побудоване за рахунок коштів кредиту, є власністю позичальника. Позичальник зобов'язаний передати у заставу побудоване житло за угодою застави на період до повного погашення наданого кредиту.

У разі невиконання позичальником умов кредитної угоди дирекція Фонду здійснює заходи щодо стягнення заборгованості та інші дії, передбачені умовами кредитної угоди. Якщо позичальник відмовляється від погашення кредиту на будь-якому етапі дії кредитної угоди, ця угода розривається у порядку, визначеному кредитною угодою.

При цьому позичальнику згідно з умовами кредитної угоди повертаються попередній внесок та кошти, сплачені ним у порядку повернення кредиту, крім відсотків за користування кредитом. Після розірвання кредитної угоди дирекція або відділення має право укласти кредитну угоду з іншим позичальником, який бере на себе зобов'язання щодо подальшого погашення кредиту з урахуванням частини коштів, сплаченої разом із попереднім внеском колишнім позичальником.


02.04.2011

Загрузка...