Загрузка...

Пенсійний фонд України як орган державної виконавчої влади. Реферат

Пенсійний фонд України: вчора і сьогодні. Пенсійний фонд України: порядок його формування і використання

Пенсійний Фонд України: вчора і сьогодні

Минулого року Пенсійний фонд України відзначив свою 15-ту річницю. Його було створено 21 грудня 1990 року як Українське республіканське відділення Пенсійного Фонду СРСР, яке у січні 1992 року було перетворене на Пенсійний Фонд України.

Поява структури, яка поставила за мету своєї роботи покращення добробуту людей похилого віку шляхом їхнього пенсійного забезпечення, була покликана життям. Адже з проголошенням України незалежною державою постала необхідність розбудови нової, національної пенсійної системи, заснованої на принципах соціальної справедливості, фінансової міцності та економічно ефективної. Таке завдання було покладено на Пенсійний фонд України.

Сьогодні Пенсійний фонд України – найбільш розгалужена фахова структура, яка здійснює багатогранну діяльність щодо пенсійного забезпечення громадян України, найпотужніша інституція в державі, яка акумулює і розподіляє значні за обсягом кошти, структура з могутнім кадровим потенціалом, які розвиваються і вдосконалюються.

Головними напрямками фонду з реалізації пенсійної реформи є насамперед:

 • взяття на облік платників страхових внесків;
 • збір, акумулювання та розподіл коштів, призначених на пенсійне забезпечення;
 • забезпечення повного і своєчасного фінансування пенсійних витрат;
 • персоніфікований облік пенсійних справ громадян за допомогою сучасних інформаційних технологій;
 • організація, призначення та виплата пенсій;
 • створення організаційно-технічної бази функціонування накопичувального фонду другого рівня пенсійної системи;
 • інформаційно-роз'яснювальна робота з питань пенсійного забезпечення.

З вересня 1993 року Пенсійний фонд очолював заслужений економіст України – Віктор Петрович Тентюк – відомий фахівець у галузі фінансів, який багато зробив у справі становлення і розвитку системи Фонду. Це був період, коли Пенсійний Фонд переживав своє становлення і для подальшої ефективної роботи потребував глибокого реформування. Вагомий внесок зробив він і для зміцнення кадрового потенціалу, запросивши на роботу до органів фонду та його центрального апарату досвідчених, висококваліфікованих працівників.

Діяльність Пенсійного Фонду у середині 90-тих років минулого століття, пов'язана з початком комп'ютеризації органів Пенсійного Фонду, зокрема, введення автоматизованого обліку надходження страхових внесків, приймання відповідної звітності, а згодом складних програмних комплексів, без яких сьогодні важко собі уявити Пенсійний Фонд України.

У період від 1998 до 2003 року була створена унікальна за своєю сутністю система персоніфікованого обліку відомостей щодо застрахованих осіб (СПОВ), прийняття закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" і "Про недержавні пенсійні забезпечення", які забезпечили процес створення нормативно-правової та організаційно-технічної бази для побудови принципово нової трирівневої пенсійної системи.

     

Унікальність Пенсійного фонду України як центрального органу виконавчої влади полягає в тому, що на відміну від інших державних установ він є одночасно і соціальною, і фінансовою інституцією.

Крім того Фонд опікується пенсійним майбутнім майже 20 млн. нині працюючих українців, ведучи персоніфікований облік їхніх пенсійних внесків. За великим рахунком майже все доросле населення країни користується соціальними послугами, що їх надає Пенсійний фонд.

Найчастіше пересічні громадяни спілкуються з тими працівниками фонду, які займаються призначенням і нарахуванням пенсії. Організовує їх роботу департамент пенсійного забезпечення фонду. У пенсійній службі працює понад 15 тисяч фахівців.

Громадяни України мають право працювати за кордоном, змінювати країну проживання та громадянство. Управління міжнародного співробітництва міжнародного фонду України сьогодні здійснює перекази пенсій в 21 країну світу.

Здійснювати реформування пенсійної системи неможливо без належної нормативно-правової бази, без висококваліфікованих юристів. А тому юридична служба в структурі Пенсійного Фонду посідає одне з провідних місць. Сьогодні в юридичній службі фонду працює понад 900 юристів. Саме вони – досвідчені фахівці і талановита молодь – забезпечують реалізацію державної правової політики у пенсійній сфері.

Робота Пенсійного фонду є чіткою, якісною і адекватною вимогам часу завдяки людям, що її виконують. Завдяки специфічності роботи працівників фонду – з людьми і для людей – в його колектив, приходять лише ті, для кого милосердя, людяність, безкорисливість, самовіддача і високий професіоналізм є основними якостями спеціаліста. Навчити працівника бути чуйним не можливо.

Аби створити умови для якісного виконання певних функцій пенсійний фонд України організував роботу двох підприємств: Спеціалізованого державного підприємства пенсійного фонду України і Державного підприємства "Інформаційно-обчислювальний центр Пенсійного фонду України", також створено навчально-методичний центр.

Отже, за 15 років у державі сформувався стійкий, потужний, фінансовий та організаційний механізм, що забезпечує функціонування національної пенсійної системи, яка сьогодні продовжує вдосконалюватися, аби досягти світових стандартів, зробити життя наших пенсіонерів кращим, заможнішим.

Пенсійний фонд України: порядок його формування і використання

Пенсійний фонд України є центральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим Кабінетові Міністрів України. Керівництво діяльністю Пенсійного фонду здійснює правління фонду, чисельність і склад якого затверджується Кабінетом Міністрів України. Органи Пенсійного фонду утримуються за рахунок Державного бюджету.

Пенсійний фонд здійснює управління фінансами пенсійного забезпечення і по суті виступає гарантом стабільності державної системи пенсійного забезпечення. Він діє в Україні як самостійна фінансово-банківська система. Його статус, завдання і функції первинно були призначені Положенням про Пенсійний фонд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 1992 р., а в новій редакції — від 1 червня 1994 р.

Основним завданням Пенсійного фонду є збирання, акумулювання коштів (страхових внесків) та фінансування витрат зі сплати пенсій і допомог, тобто формування і цільове використання бюджету фонду. З 1995 р. бюджет Пенсійного фонду України включається до Державного бюджету країни. На 1996 р. бюджет Пенсійного фонду України в доходній частині складав 730 090 млрд. крб. За оцінками спеціалістів, частка витрат Пенсійного фонду в структурі Державного бюджету країни складає приблизно 16%.

Коштами фонду є обов'язкові страхові внески підприємств, організацій і громадян. Розмір (тариф) страхових внесків установлений постановою Верховної Ради України від 17 червня 1993 р. зі зміною і доповненням від 7 лютого 1996 р. Цим нормативно-правовим актом установлено диференційований підхід до сплати страхових внесків. Підприємства, установи та організації сплачують обов'язкові страхові внески у розмірі 37% від загального фонду винагороди, що сплачується працівникам, а самі працівники вносять 1% своєї зарплати.

Для громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, у тому числі адвокатів, їхніх помічників, приватних нотаріусів та інших громадян, діяльність яких базується на приватній власності фізичної особи і виключно на його праці, встановлено тариф страхових внесків у розмірі 33,6% від суми доходу. Якщо громадянин-підприємець працює за договором цивільно-правового характеру, то підприємство, яке сплачує йому винагороду, зобов'язане сплатити страхові внески у розмірі 33,3% від суми винагороди.

Із загальної суми нарахованих страхових внесків у Пенсійний фонд спрямовується 88%, а до Фонду соціального страхування — 12%. Такий порядок розподілу відрахувань на пенсійне забезпечення і соціальне страхування встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1995 р.

Пенсійний фонд відповідно до покладених на нього завдань:

 • 1) організує і контролює роботу органів Пенсійного фонду і забезпечення виконання вимог законодавства про державне соціальне страхування; веде облік з платників обов'язкових страхових внесків та інших платежів до Пенсійного фонду, перевіряє правильність призначення і виплати пенсій та допомог, забезпечує фінансування витрат на виплату пенсій, веде статистичну та бухгалтерську звітність;
 • 2) розробляє проект бюджету Пенсійного фонду разом з іншими зацікавленими відомствами та представляє його на розгляд до Кабінету Міністрів України;
 • 3) бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення законодавства про соціальне страхування, у тому числі про пенсійне забезпечення, а також у розробленні проектів нормативних актів із цих питань;
 • 4) видає в межах своєї компетенції положення, інструкції, роз'яснення, методичні рекомендації з питань обліку платників обов'язкових внесків до Пенсійного фонду, нарахування та сплати цих внесків, порядку використання та обліку коштів Пенсійного фонду;
 • 5) забезпечує діяльність органів Пенсійного фонду, проводить ревізії та перевірки їхньої роботи, за результатами яких уживає необхідних заходів;
 • 6) організує професійну підготовку і підвищенню кваліфікації працівників органів Пенсійного фонду, узагальнює та поширює досвід його роботи;
 • 7) забезпечує розроблення та впровадження автоматизованих робочих місць, автоматизовану обробку інформації в системі Пенсійного фонду; організм роботу зі створення єдиного державного банку даних про платників обов'язкових страхових внесків де Пенсійного фонду;
 • 8) інформує громадськість про свою діяльність;
 • 9) взаємодіє у питаннях, що підпадають під його компетенцію, з міністерствами, відомствами, органами місцевої влади, підприємствами, установами та організаціями;
 • 10) здійснює відповідно до чинного законодавства виплату пенсій громадянам України, які переїхали на постійне проживання за кордон, а також іноземним громадянам, які постійно проживають в Україні.

Пенсійний фонд забезпечує фінансування витрат на виплату пенсії згідно з Законами України "Про пенсійне забезпечення", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи", виплату пенсій військовослужбовцям і працівникам органів внутрішніх справ строкової служби; допомогу на дітей та інші витрати, фінансування яких згідно з чинним законодавством покладене на Пенсійний фонд. Фонд бере участь у фінансуванні державних, регіональних та обласних програм соціальної підтримки пенсіонерів, в організації міжнародного співробітництва у сфері пенсійного забезпечення.

Пенсійний фонд і його органи на місцях, обласні управління й районні відділення наділені правом вилучати у беззаперечному порядку не внесені до фонду страхові внески разом із нарахованою пенею, а також застосовувати інші санкції, зокрема накладати адміністративні стягнення (штрафи) на посадових осіб. Стабільність Пенсійного фонду весь час перебуває під загрозою. Значне число підприємств, ^установ, організацій і громадян-підприємців ухиляється від сплати страхових внесків. Це призводить до перевищення витрат фонду над доходами і вимагає дотацій з Державного бюджету та залучення банківських кредитів.

Література

1. Конституція України-1996 р.

2. Васильченко В. С. Державні фонди України. Підручник – 2005 р. ст. 37-64.

3. Сирота І. М. Право пенсійного забезпечення в Україні. Підручник 1998р – ст. 30.

4. Про пенсійний фонд України: Положення КМУ від 31 серпня 2005 р.

5. Вісник Пенсійного фонду України №12 (42) 2005 р.


28.03.2011

Загрузка...