Osvita.ua Высшее образование Рефераты Государственное регулирование Аналіз неподаткових надходжень до Державного бюджету України. Реферат

Аналіз неподаткових надходжень до Державного бюджету України. Реферат

Неподаткові платежі, як це розуміло із їхньої суті, посідають практично невідчутне місце в доходах бюджету, іх можна тільки прогнозувати, але ніяк не планувати. Склад неподаткових доходів бюджету, на відміну від податкової системи, досить широкий

У доходах бюджету виділяється група так званих неподаткових платежів.

Неподаткові доходи визначаються законами України про державний бюджет України і постановами Кабінету Міністрів України, включаються до Класифікації доходів і видатків державного та місцевих бюджетів і справляється на підставі відповідних положень.

Відмінність між ними і податками, а також податковими платежами дуже проста і виходить із їхнього функціонального призначення. Податки й податкові платежі із самого початку створюються як фіскальні інструменти формування бюджету. Неподаткові платежі такого значення не мають. У них може бути досить різноманітна роль, ніяк не пов’язана з бюджетом. Спрямування таких неподаткових надходжень до бюджету визначається одним фактором – бюджет є основним централізованим фондом держави, а ці платежі не мають цільового призначення.

Неподаткові платежі, як це розуміло із їхньої суті, посідають практично невідчутне місце в доходах бюджету, іх можна тільки прогнозувати, але ніяк не планувати.

Склад неподаткових доходів бюджету, на відміну від податкової системи, досить широкий. Сюди включають:

Неподаткові надходження

1. Доходи від

власності та

підприємницької

діяльності

 

2. Адміністративні

збори та платежі,

доходи від

некомерційного та

побічного продажу

 

3. Надходження від штрафів

та фінансових санкцій

 

4. Інші неподаткові

надходження

 

Інші

надходження

 

Надходження

спеціальних

коштів

бюджетних установ

Збори, що стягуються

Державною

автомобільною

інспекцією України

Суми, стягнені з винних

осіб, за шкоду, заподіяну

підприємству, установі,

організації

 

Надходження

коштів від

реалізації

конфіскованого

митними органами

майна

 

Надходження

сум різниці в

ціні на природний

газ

 

Надходження від

перевищення

валових доходів

над видатками

Національного

банку

України

 

Збори, що стягуються

інспекціями

Державного комітету

України по нагляду

за охороною праці

 

Перерахування підприємцями

частки вартості нестандартної

продукції, виготовленої з

дозволу на тимчасове

відхилення від вимог

ідповідних стандартів щодо

якості продукції, виданого

Державним комітетом

України по стандартизації,

метрології і сертифікації

Надходження

коштів від

реалізації товарів

та інших предметів,

конфіскованих правохоронними

та іншими

уповноваженими

органами і

конфіскована

валюта

 

Надходження

сум перевищення

фактичного

фонду

споживання над

розрахунковим

Надходження від

грошово – речових

лотерей

 

Плата за утримання

дітей у школах–

інтернатах

 

Адміністративні штрафи та

інші санкції

 

Надходження сум кредиторської та депоненської

Заборгованості

підприємств,

організацій

та установ, щодо

яких минув

строк позовної

давності

 

Надходження

амортизаційних

відрахувань для фінансування

заходів

структурної

перебудови

базових галузей

національної

економіки

 

Надходження до

бюджету сум

відсотків банків за користування

тимчасово

вільними

бюджетними

коштами

Плата від осіб,

поміщених у

медичні

витверезники

 

Надходження штрафних

санкцій за порушення

правил пожежної безпеки

 

Вилучення коштів

спеціальних фондів

цільового

призначення

Доходи від

операцій з

іноземною

валютою

 

Надходження

дивідендів (частини

прибутку) від

суб’єктів

підприємницької

діяльності,

утворених за

участю державних

підприємств та

організацій

Плата за утримання

вихованців

спеціальних шкіл та спеціальних

профтехучилищ

 

 

Надходження

коштів від реалізації

надлишкового

озброєння,

військової та

спеціальної техніки,

майна, передавання

в оренду основних

фондів Збройних

Сил України та

інших військових

формувань, а також

за виконані ними

роботи та надані

послуги

 

Надходження

різниці між

ставками ввізного

мита на продукти

нафтопереробки,

вугілля кам’яне

 

Рентна плата

 

Плата пробірування і

клеймування виробів

та сплавів із

дорогоцінних

металів

 

 

 

Надходження

карбованцевого

покриття

на надані

державою

валютні кошти

 

Інші надходження

 

Плата за надання

послуг службою

дозвільної системи

органів внутрішніх

справ

 

 

 

 

 

 

Плата за навчання

іноземних громадян

у навчальних

закладах

 

 

 

 

 

Плата за оренду

цілісних майнових

комплексів

державних

підприємств

 

 

 

 

 

Особливе місце в доходах бюджету посідають доходи від реалізації майна, що перейшло у власність держави. На відміну від решти неподаткових платежів і зборів, стягнення яких здійснюється різноманітними організаціями та установами і контролюється фінансовими органами, вказані доходи контролюються податковими інспекціями.

До майна, яке згідно з чинним законодавством переходить у власність держави, належать такі його види:

 • конфісковане;
 • визнане в установленому порядку безхазяйним;
 • майно, що перейшло у власність держави за правом спадкоємця;
 • скарби, передані державним податковим інспекціям;
 • незатребуване від органів зв’язку майно, відправлене посилками, бандеролями, листами й грошовими переказами;
 • бездокументні, незатребувані, реалізовані в дорозі вантажі та незатребуваний багаж на залізничному, водному, повітряному та автомобільному транспорті;
 • інше майно.

Інші надходження, які формують доходну базу бюджету, мають, як правило, неподатковий характер. Одним з основних видів цих надходжень є просрочені суми кредиторської та депоненської заборгованості.

Так, згідно з чинним законодавством України підлягають перерахуванню до бюджету прострочені суми кредиторської заборгованості, щодо яких минув один рік із дня виникнення цієї заборгованості. Днем виникнення кредиторської заборгованості вважається:

 • день зарахування суми на розрахунковий рахунок підприємства або оприходування товарно-матеріальних цінностей;
 • день проведення останньої операції при розрахунках за допомогою планових платежів;
 • день фактичного виконання робіт та послуг щодо сум, одержаних підприємствами в рахунок оплати цих робіт та послуг.

Слід також звернути увагу на форму власності тих підприємств, між якими виникла кредиторська заборгованість: підлягає перерахуванню до бюджету тільки кредиторська заборгованість на користь підприємств державної форми власності, незалежно від того, у підприємства якої форми власності вона виникла.

В бюджет перераховується кредиторська заборгованість, яка виникла рік тому в підприємствах усіх форм власності на користь державних підприємств та бюджетних організацій. Щодо всіх інших юридичних осіб кредиторська заборгованість до бюджету не перераховується, а відноситься на прибуток цих підприємств. Суми простроченої кредиторської заборгованості мабуть бути перераховані до бюджету до 10 числа місяця, наступного за тим, у якому вона виникла рік тому.

До інших неподаткових надходжень також відносять надбавки до цін на телевізори, радіоприймачі. Платниками є підприємства – виробники цих товарів. Сума надбавки визначається у відсотках до відпускної ціни, яка не включає в себе суму ПДВ і акцизного збору. На суму надбавки збільшується ціна реалізації, тобто ця надбавка сплачується за рахунок покупців і не зачіпає доходів підприємства – виготовлювача. Одержані кошти використовуються для розвитку телебачення та радіомовлення.

За порушення цінової політики органи Державного комітету по цінах мають право стягувати з юридичних осіб суму, яка одержана внаслідок перевищення цін. Відповідно до чинного законодавства, а також штраф у двократному розмірі цієї суми. За них з експлуатацією автомототранспорту, зокрема збори стягуються за технічний огляд засобів автомототранспорту, за видачу номерних знаків та технічних паспортів, за прийом іспитів і видачу посвідчень водіїв.

У бюджет надходять також суми, що стягуються у зв’язку з порушенням правил полювання, риболовства й охорони рибних запасів вілповідними органами, які здійснюють нагляд за додерженням цих правил.

Цілий ряд державних органів та їх посадових осіб мають право накладати адміністративні штрафи на фізичних осіб. Так, органи міліції вправі накладати адміністративні штрафи на осіб, які порушують правила громадського порядку, паспортної системи тощо. Органи всіх видів транспорту накладають штрафи за порушення правил користування відповідними видами транспорту, митні органи – за порушення митних правил та контрабанду, органи державного пожежного нагляду - за порушення правил пожежної безпеки, і т. д.

Державні податкові інспекції не беруть безпосередньої участі в стягненні зазначених надходжень, на них покладається лише контроль за правильністю та своєчасністю надходжень цих сум до бюджету.

Досить високий рівень неподаткових доходів у 1993 році (18%) пояснюється залученням до бюджету різноманітних коштів: платежі у фонд стабілізації економіки – 5%, внески з фонду споживання – 2%. Аналогічне явище спостерігається і в 1994 році.

Такий високий рівень неподаткових надходжень – характерна ознака фінансової кризи, коли податкових надходжень не вистачає, а для введення нових податків чи підвищення ставок оподаткування вже не існує резервів. Тому держава і залучає до бюджету все, що тільки можливо. При стабільній же фінансовій ситуації неподаткові платежі посідають дуже незначне місце в доходах бюджету – 2 відсотка.

У 1996 році неподаткові доходи та інші надходження склали – 3,6 відсотків, у 1997 році – 8,6 відсотка та у 1998 році – 4,9 відсотка.

Неподаткові надходження становили в 1998 році 2596,8 млн. грн, або 70,2 відсотка від суми врахованої у розрахунках при затвердженні Державного бюджету України. "

Доходів від власності та підприємницької діяльності надійшло у сумі 1160,3 млн. грн,, або 76,8 відсотка від обсягу врахованого в розрахунках при затвердженні бюджету.

За 1998 рік до Державного бюджету України надійшло 63,6 мли. грн. рентної плати за газ власного видобутку або 31,7. відсотка до-річних призначень.

Надходження коштів від приватизації держмайна склали 470,6 мли. грн. або 44,2 відсотка до прогнозних розрахунків, в тому числі до державного бюджету 359 мли. грн. або 34,5 відсотка до затвердженого обсягу. Невиконання надходжень до державного бюджету пояснюється, перш за все, кризою на фінансовому та фондовому ринках України та сусідніх країн, яка призвела до:

 • значного зниження курсової вартості корпоративних - цінних паперів у 1998, що зумовило різке зменшення надходжень коштів від приватизації об'єктів групи Б, В, Г (акції середніх і великих підприємств, в тому числі стратегічно важливих та монополістів);
 • виведення капіталу нерезидентами за умови відсутності внутрішнього інвестора;
 • зниження ліквідності ринку корпоративних цінних паперів - скорочення кількості угод та суттєвого збільшення спереду.

Разом з тим, надходження коштів від приватизації комунального майна до місцевих бюджетів перевиконано у 4,5 раза (заплановано - 24,9 млн. грн., фактично надійшло 111,6 млн. грн.). Значне перевиконання пояснюється тим, що згідно Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", прийнятого після Закону України "Про Державний бюджет України на 1998 рік", здійснено передачу значної кількості об'єктів до комунальної власності, що зумовило в свою чергу збільшення надходжень коштів до місцевих бюджетів від приватизації зазначених об'єктів.

Адміністративних зборів та платежів надійшло до зведеного бюджету у сумі 353,8 млн. грн. або 88,5 відсотка до обсягу врахованого у розрахунках при затвердженні державного бюджету,

Із загальної суми. цих зборів надійшло до зведеного бюджету державного мита у сумі 285,8 млн. грн., що становить 100,6 відсотка до прогнозних розрахунків, а до державного бюджету 177,5 млн. грн., або 121,4 відсотка до затверджених призначень. Перевиконання обумовлено збільшенням надходжень державного мита за позовами до арбітражних судів, а також за дії, пов'язані з паспортизацією громадян.

Прогнозовані надходження до місцевих бюджетів виконані на 78,5 відсотка, що обумовлено розвитком приватного нотаріату і зростанням кількості вчинених ними нотаріальних дій. У зв'язку з тим, що питання щодо справляння державного мита приватними нотаріусами законодавче не врегульовано, державне мито за вчинення ними нотаріальних дій не справлялось.

Найбільшу питому вагу в інших неподаткових надходженнях склали відрахування від плати за транзит природного газу через територію України, яких за 1998 рік отримано в сумі 376,3 млн. грн-, або 40,6 відсотка до річних призначень.

Основною причиною низького рівня виконання вказаних надходжень та рентної плати за газ, власного видобутку, як і у попередні роки, є незадовільний стан із розрахунками споживачів газу.

Нафтогазова галузь, виконуючи планові завдання з видобутку газу та зобов'язання по наданню послуг з його транзиту територією України внаслідок низького рівня проплат його споживачів, практично кредитує народне господарство України поставками газу. Так, загальна заборгованість за природний газ, реалізований по прямих договорах АТ "Укргазпром" та ДАХК "Укргаз" у 1995-1998 роках досягла 10239 млн. грн.

З загальної суми боргу" заборгованість за газ, спожитий у 1995-1997 роках, складає 6814 млн. грн.. та у січні-грудні 1998 року - 3325 млн. грн. За газ, відпущений у 1998 році за прямими договорами, "Укргазпром" одержав 57 відсотків його вартості, а рівень проплат бюджетної сфери, населення та комунально-побутових споживачів становив 47,7 відсотка. Із загальної заборгованості за 1998 рік у сумі 3325 млн. грн. заборгованість населення становила 1324,5 млн. грн. (з них заборгованість по пільгах і субсидіях. - 440,5 млн. грн.), комунально-побутових споживачів - 1232 млн. грн., бюджетних організацій - 61,5 та промислових споживачів - 707 млн. гривень.

Зокрема, на виконання доходної частини бюджету суттєво впливають недонадходження неподаткових платежів, насамперед рентних платежів та відрахувань від плати за транзит природного газу територією України. Обсяги оплати за транзит природного газу та рентних платежів виконано на 10,5 відсотка від річного призначення. Причиною низького рівня надходжень до Державного бюджету цих платежів, як в попередні періоди, є низький рівень розрахунків споживачів за використаний газ.

Напруженою залишається і ситуація з надходженням до бюджету цих платежів за використання природних ресурсів. За січень – червень поточного року призначення по цих платежах виконано лише на 41,4 відсотка, а це 19,4 відсотка від річного завдання. (Таблиця. наведена нижче) Графік 12.

 

Аналізуючи надходження від державного мита маємо, що у 1993 році вони були незначними і дорівнювали 0,06 відсотків загальної суми надходжень, у 1994 році спостерігається значний зріст надходжень до 6 відсотків. Таке збільшення надходжень зумовлене збільшенням числа товарів, що перетинають наш кордон. З 1995 року почалося зменшення надходжень з цього виду податку до 2 відсотків, у 1996 році до 0,3 відсотка, а у 1997 і у 1998 році надходження по державному миту складали 1 відсоток у загальній сумі надходжень.

Виконання бюджету з цього виду податку у 1993 році складало – 111,3 відсотка, у 1994 році – 116,5 відсотка, у 1995 році – 95,41 відсотка, у 1997 році – 95,4 відсотка, у 1998 році 124,4 відсотка.

У 1995 році надходження від приватизації майна підприємств складали – 7,5 трлн. крб.. або 8,2% до визначених розмірів на рік. До бюджету недопоступило таких надходжень на суму 83,7 трлн. крб. У 1995 році приватизовано лише 58% об’єктів до річних завдань.

Незадовільний стан з наповненням доходної частини бюджету має місце і при реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на конкурсних торгах. За перше півріччя поточного року з цього джерела до Державного бюджету надійшло лише 21,8 млн. грн., що становить 2,4 відсотка від передбачених на рік. Слід зазначити, що протягом останніх трьох місяців поступово зменшуються надходження від приватизації майна державних підприємств (за січень червень цього року бюджет отримав лише 230,6 млн. грн., що становить 22,2 відсотка до річної суми, зазначеної у розрахунках при затвердженні Державного бюджету).

Динаміка неподаткових надходжень у реальних показниках і прогноз на 2000 рік

 

Протягом перших семи місяців 1999 р. план з неподаткових надходжень було недовиконано на 23 відсотки. Якщо темп збирання надходжень залишиться незмінним до кінця року, буде зібрано лише 4.3 млрд грн замість 5.6 млрд грн, закладених у Бюджеті-99.

У проекті бюджету на 2000 рік передбачено, що неподаткові надходження мають скласти 7.78 млрд гри. У номінальному визначенні прогнозується збільшення неподаткових надходжень у 2000 р. на 80.7 відсотка порівняно з очікуваним виконанням бюджету 1999 року і на 211 відсотків порівняно з виконанням бюджету за 1998 рік.

На наведеному вище графіку показано динаміку збирання реальних неподаткових надходжень, починаючи з 1994 р., а також прогноз надходжень, врахований у бюджеті на 2000 р. Як видно з графіка, після зростання надходжень протягом 1994-1996 років відбулося їхнє відчутне скорочення в 1997 і 1998 роках, причому рівень надходжень став меншим за рівень 1994 року. 1999 рік обіцяє стати першим роком, коли неподаткові надходження зростуть після періоду скорочення.

У проекті Бюджету-2000 прогнозується подальше зростання неподаткових надходжень. Порівняно з очікуваним у 1999 році обсягом у проекті Бюджету-2000 передбачається збільшення реальних неподаткових надходжень на 53.6 відсотка, завдяки чому буде досягнуто найвищого від 1996 року рівня.

За період 1994-98 рр. неподаткові надходження становили в середньому 2.87 відсотка ВВП, у 1998 р. ~ 2.41 відсотка ВВП. У проекті бюджету на 2000 п передбачено, що неподаткові надходження складатимуть 5.16 відсотка ВВП.

Планові показники неподаткових надходжень по окремих статтях у проекті бюджету на 2000 рік і Бюджеті-99 (млрд грн)

 джерело доходів

 бюджет-2000

бюджет-1999

 номінальна

зміна

 зміна у%

 для довідки:

виконання 1998

Неподаткові надходження

включаючи:

 7,776

 5,594

 2,182

 39,0

 2,500

Рентна плата (за нафту і газ, що

видобуваються в Україні)

 216

 334

 -118

 35,2

 62

Надходження коштів від

приватизації державного майна

 2,568

 720

 1,848

 256,7

 471

Відрахування з плати за транзит

Природного газу, нафту та аміаку

через територію України

 1,148

 1,826

 -678

 -37,1

 322

 

У таблиці наведено планові показники неподаткових надходжень за найважливішими статтям в проекті бюджету на 2000 рік і бюджеті на 1999 рік.

Як видно з таблиці, найбільше окреме джерело неподаткових надходжень складуть у бюджеті на 2000 рік кошти від приватизації державного майна.

Порівняно з очікуваним виконанням бюджету 1999 року, в бюджеті на 2000 рік прогнозується збільшення надходжень від приватизації на 256.7 відсотка в номінальному визначенні.

Друге найбільше джерело надходжень, як видно з таблиці, складають кошти від плати за транзит природного газу, нафти та аміаку через територію України. В бюджеті на 2000 рік передбачається, однак, скорочення цих коштів на 37.1 відсотка.

У проекті бюджету на 2000 рік прогнозується також скорочення на 35.2 відсотка надходжень від рентної плати за видобуті в Україні природний газ і нафту.

У 1998 році не стягувалася плата за транзит нафти та аміаку.

Таблиця 7. Неподаткові надходження. що надійшли до Державного бюджету у 1999 році.

 

Затверджено

Верховною

Радою України

На 1999 рік

 Фактично надійшло

за січень-липень1999р

% виконання

 

 

 план

 факт

 відхил

сума затверджених на 1999 рік

план на січень -

липень 1999 р.

неподаткові

надходження:

 5133

 2405

 1401

 -955

 27,3

 29,7

рентна плата

 334

 159

 8

 -151

 2,4

 5,6

надходження

коштів від

приватизації

державного

майна

 

675

 

338

 

329

 

-9

 

48,7

 

97,1

відрахування від

плати за транзит

газу, нафти та аміаку

територією України

 

1826

 

838

 

135

 

-703

 

7,1

 

15,4

надходження частини амортизаційних

відрахувань

 1130

 596

 357

 -239

 31,6

 59,9

доходи від операцій

з капіталом

 413

 196

 211

 15

 51,1

 107,5

державні цільові

фонди

 1978

 1153

 1310

 157

 66,2

 113,6

 

 

(За даними податкової адміністрації м. Києва)

Висновки щодо доходної частини проекту бюджету по неподаткових надходженнях

Щодо рентної плати за природний газ власного видобутку та відрахувань від плати за транзит природного газу по території

України слід відзначити, що у поточному році за підсумком 8 місяців рівень виконання цих податкових платежів становив лише 2,6% та 3,0% відповідно.

Такий стан платіжної дисципліни НАК "Нафтогаз України" є вочевидь ненормальним і вимагає негайного втручання контролюючих органів та не може бути підставою для зменшення прогнозованих на 2000 р. відповідних платежів.

Кабінетом Міністрів України на 2000 рік (стор. 107 проекту Закону) більш ніж удвічі зменшені перерахування до бюджету рентної плата за природний газ власного видобутку (на 214,5 млн. грн.) та відрахування від плати за транзит природного газу по території України (на 1089,8 млн. грн.).

Комітет розцінює це як суб'єктивний підхід, направлений на задоволення інтересів структури НАК "Нафтогаз України" за рахунок Державного бюджету, який грубо порушує чинне законодавство, зокрема частину 1 статті 95 Конституції України.

Комітет вважає, що є реальні можливості повного акумулювання у доходах Державного бюджету усіх належних платежів НАК "Нафтогаз України" незалежно від "рівня сплати" за спожитий природний газ.

Таким чином, надходження рентної плата за природний газ власного видобутку та відрахувань від плати за транзит природного газу по території України занижені в Урядовому проекті бюджету на 2000 рік на 1304,3 млн. грн.

Слід також додати, що, оскільки надходження до бюджету рентної плати за нафту і газ власного видобутку та відрахувань від плати за транзит природного газу і нафти по території України залежать від курсу національної грошової одиниці, то у 2000 р. при можливому збільшенні курсу долара по відношенню до гривні до 5,5 грн. надходження до бюджету по цих статтях можуть додатково збільшитись на 262 млн. грн.

В проекті бюджету заплановані надходження дивідендів (частини прибутку) від суб'єктів підприємницької діяльності, утворених за участю державних підприємств та організацій, які становлять 275 млн. грн. проти очікуваних у 1999 році 40 млн. грн.

При цьому не дотримана вимога п. 2.11 Бюджетної резолюції щодо представлення розрахунків дивідендів підприємств, що знаходяться повністю або частково у державній власності.

Комітет з питань бюджету вважає, що надходження дивідендів реально можна збільшити, за умов термінового вирішення Урядом низки питань щодо врегулювання процедури формування статутного фонду та реєстрації емісії акцій державних акціонерних і холдінгових компаній.

Тільки 5 з більш ніж 100 створених Кабінетом Міністрів державних акціонерних та холдінгових компаній зареєстрували на теперішній час емісію акцій.

Діяльність переважної більшості компаній виходить за межі існуючого правового поля.

Неврегульованість порядку сплати дивідендів у випадках передачі державних пакетів акцій до статутних фондів холдінгових та державних акціонерних компаній значною мірою впливає на стан надходження дивідендів до Державного бюджету.

Відомі приклади, коли завдяки рішенням, прийнятим на загальних зборах акціонерів, дивіденди на державну частку власності майна спрямовувалися для поповнення фонду розвитку виробництва, а не до бюджету.

У проекті бюджету на 2000 рік передбачені надходження коштів від приватизації державного майна в сумі 2560,2 млн. грн. проти 767,1 млн. грн. очікуваних у 1999 році.

Комітет з питань бюджету не може погодитись з пропозицією Уряду щодо продажу найбільш ліквідних стратегічних підприємств без згоди на це Верховної Ради України.

Вважаємо, що Фонд державного майна самоусунувся від роботи по продажу рядових, не стратегічно важливих підприємств.

Запропонований Урядом перелік підприємств, які підлягають продажу у 2000 році підлягає розгляду і затвердженню Верховною Радою України.

Таблиця 8. Порівняльний прогноз надходжень податкових та неподаткових платежів до зведеного бюджету України у 2000 році (млн. грн.)

 

Прогноз Кабінету Міністрів

Прогноз Комітету

 

2000 р.

Відхилення

2000 р. від

плану1999р.

2000 р.

Відхилення від прогнозу

Кабінету

Міністрів

 Податкові надходження

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибутковий податок з громадян

4181

+24

4300

+119

Податок на прибуток підприємств

6098

+1398

5500

-598

Податок на додану вартість

10620

+2317

9700

-920

Акцизний збір

1912

-910

21Ї2

+200

Ввізне та вивізне мито

1369

-219

1569

+200

Неподаткові надходження

 

 

 

 

 

 

 

 

Рентна плата:

216

-117

431

+215

- за нафту, що видобувається в Україні

38

+8

38

-

- за газ, що видобувається в Україні

178

-125

393

+215

Відрахування від плати за транзит

природного газу по території України

905

-710

1995

+1090

 

Висновок. Одним із напрямків ефективного формування дохідної частини бюджету є детальний аналіз виконання кожної статті протягом попередніх років та врахування певних об’єктивних причин відхилення від передбачених показників. Відомо, що з року в рік не виконуються надходження по статті сплати рентних платежів за нафту й природний газ, що добуваються в Україні, та різниця в цінах на природний газ.

При визначенні суми надходжень по цій статті необхідно враховувати певні економічні чинники — паління виробництва у цій сфері та зростання неплатежів. Посилення лібералізації в економіці передбачає збільшення надходжень від права володіння державним майном дивідендів, отриманих державою в акціонерних товариствах, надходжень від оренди цілісних майнових комплексів, приватизації. Найважливіша проблема, пов’язана з ефективним використанням державного майна, — визначення його реальної вартості.

Досягнення збалансованості державного бюджету може здійснюватись за рахунок знаходження нових джерел доходів та залучення частини коштів від приватизації державного і комунального майна завдяки впровадженню комерційних конкурсів. Принцип формування витратної частини бюджету на основі наявних фінансових ресурсів застосовується при формуванні бюджету з метою реального його виконання, недопущення додаткового залучення емісійних джерел покриття дефіциту бюджету. Проте його дотримання потребує нових підходів щодо вирішення питання державного регулювання економіки та забезпечення соціальних гарантій.

Аналіз податкової системи України засвідчує її фіскальний характер, який стимулює затратні методи виробничо-комерційної діяльності підприємств, стримує економічний розвиток країни.

У законах слабо виписана роль регіонів. До того ж суттєвим недоліком податкового законодавства є його нестабільність: часті зміни в правилах стягнення податків, скасування пільг або, навпаки, внесення нових. На сьогодні в Україні актуальним є вирішення питань податкової стабілізації, створення адекватної ефективної податкової системи, її розробка здійснюється на ґрунтовному вивченні податкового законодавства цивілізованих країн, класифікації податків, методів обліку та контролю податкових надходжень, аналізу впливу податків на фінансові показники підприємств.

Організація Об'єднаних Націй надає підтримку країнам, що стали на шлях осучаснення своєї економіки, сприяючи тим самим їх участі в міжнародному розподілі праці. Одним із напрямків надання допомоги є сприяння створенню податкової системи — відносно простої, доступної для розуміння і виконання і разом з тим такої, що покращує взаємовідносини з країнами світового співтовариства.


22.03.2011

Загрузка...

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!