Бюджетна система України. Реферат

Бюджетна система - заснована на економічних відносинах і юридичних нормах сукупність бюджетів, які розробляються, затверджуються і виконуються органами державної влади і місцевого самоврядування всіх рівнів

Для з'ясування поняття про бюджетну систему звернемось до Закону України "Про бюджетну систему України" (редакція 1995 р.), де в ст. 2 "Бюджетна система" наведено таке визначення: "Бюджетна система складається з Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів".

В цьому визначенні подаються лише загальні складові частини бюджетної системи, адже і Державний бюджет України й інші перелічені в Законі, мають, в свою чергу, складну структуру. Для більш глибокого вивчення цього питання скористаємось системним підходом.

Бюджетна система є складовою частиною фінансової. Фінансова, в свою чергу, є складовою частиною економіки держави, де крім неї можливо виділити й інші сфери — наприклад, матеріальну, трудову тощо, Беручи до уваги, що бюджетна система є складовою фінансової, з'ясуємо які ж інші системи, крім бюджетної, можуть входити в склад фінансової.

Деркач М. І. та Гордєєва Л. П. (1995 р.) подають такий склад фінансової системи (Рис. 2).

Як видно з наведеної схеми, бюджет є складовою частиною фінансової системи, маючи зв'язки з іншими частинами — страхуванням, фінансами підприємств.

Розглянемо ще одну класифікацію фінансової системи, яку подає Безгубенко Л. М. (1996 р.) - (Рис. 3).

От же, ця класифікація фінансової системи України також включає бюджетну систему. Чітко прослідковуються й інші складові частини - страхова, кредитна, позабюджетних фондів.

 

     

Рис. 2. Склад фінансової системи України

Як відзначає Безгубенко Л. М., складові частини фінансової системи тісно взаємопов'язані між собою.

Фінансовий стан кожного елемента залежить від інших, а також зі свого боку має вилив на функціонування інших елементів.

Для більш детального уяснення сутності бюджетної системи спочатку розглянемо, що являє собою поняття "система".

 

Рис. 3. Склад фінансової системи України

Звернемось до словника іншомовних слів. Система (походить від грецького — systema — ціле, складене із частин, з'єднане) як поняття, має декілька значень:

  • Множина закономірно пов'язаних один з одним елементів (предметів, явищ, поглядів, знань, тощо), які представляють собою визначену цілісність.
  • Порядок, обумовлений планомірним, правильним розташуванням частин в визначеному зв'язку, чіткій послідовності дій, наприклад в роботі, прийнятий, установлений порядок чого-небудь.
  • Форма, спосіб організації чого-небудь, наприклад державна система, виборча система.
  • Сукупність господарських одиниць, закладів, споріднених за своїми завданнями і організаційно об'єднаних в єдине ціле.

Отже, тепер можна перейти до з'ясування суті бюджетної системи.

Звернемось до фінансово-економічного словника (ред. Пазаров М. Г., 1995).

Бюджетна система - заснована на економічних відносинах і юридичних нормах сукупність бюджетів, які розробляються, затверджуються і виконуються органами державної влади і місцевого самоврядування всіх рівнів.

В цьому визначенні чітко прослідковується наявність відповідних державних органів та сукупність юридичних норм, на основі яких державні органи здійснюють свої повноваження. Здійснення бюджетних повноважень базується на конкретних зв'язках як з платниками коштів до бюджету, так і з отримувачами бюджетних коштів.

Склад бюджетної системи (Рис. 4).

 

Рис. 4. Складові частини бюджетної системи та інші частини економічної системи, що мають вплив на її функціонування.

Подані в цьому складі державні органи забезпечують виконання бюджетів всіх рівнів. Розглянемо, які конкретно види бюджетів входять до зведеного бюджету України. Сукупність всіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України є зведеним бюджетом України, який ще називають консолідованим бюджетом.

Бюджет Автономної Республіки Крим об'єднує республіканський бюджет та бюджети районів і міст республіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим.

До місцевих бюджетів належать обласні, міські, районні, районні у містах, селищні і сільські бюджети.

Бюджет області об'єднує обласний бюджет та бюджети районів і міст обласного підпорядкування.

Бюджет району складається з районного бюджету, бюджетів міст районного підпорядкування, селищних та сільських бюджетів. Селищні та сільські бюджети створюються за рішенням районних, міських рад народних депутатів за наявності необхідної фінансової бази. Районні, міські ради визначають доходи відповідних селищних і сільських бюджетів.

Бюджет міста, яке має районний поділ, об'єднує міський бюджет та бюджети районів, що входять до його складу. У випадках, коли міській, районній у місті раді народних депутатів адміністративне підпорядковані інші міста, селища чи сільські населені пункти, бюджети цих міст, селищні, сільські бюджети об'єднуються відповідно у бюджеті міста або бюджеті району в місті, радам народних депутатів яких підпорядковані зазначені населені пункти.

Бюджетні відносини в Україні базуються на системі нормативних актів, які можна згрупувати за такими юридичними рівнями:

  • Конституція України.
  • Закони України та Постанови Верховної Ради України.
  • Укази Президента України.
  • Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів та міністерств, відомств.

Рішення місцевих органів влади.


22.03.2011

Загрузка...