США як одна з найбільших за потенціалом країн світу. Реферат

У рефераті подано відомості про географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення США

Площа - 9,4 млн. км2.

Населення - 261 млн. чоловік.

Столиця - Вашингтон.

За державним устроєм США - федеративна республіка, до складу якої входить 50 штатів і федеральний (столичний) округ Колумбія.

США - найбільша за своїм економічним, політичним і військовим потенціалом країна світу. При 5% населення на її частку припадає близько 1/4 світового виробництва і споживання товарів та послуг.

Країна веде першість за рівнем продуктивності праці, розвитком науки і наукоємних виробництв, в освоєнні космосу, а також у воєнному виробництві. З-поміж транснаціональних корпорацій світу - 2/5 американські. Через них США здійснюють вплив на економіку і політику інших країн. США є вирішальною силою НАТО. Перетворення США на наймогутнішу країну світу є наслідком поєднання дуже сприятливих природних, соціально-економічних умов і політичних обставин.

Територія США поділяється на три частини.

Основна частина, або "суміжні шати", розміщені в центрі материка Північна Америка між Канадою і Мексикою. Це 48 штатів, на які припадає 83% площі і 99,3% населення країни.

     

49-м штатом є Аляска, що розташована на однойменному півострові на крайньому північному заході материка.

50-й штат - Гавайські острови - знаходиться в центральній частині Тихого океану.

США - країна, що виникла на Атлантичному узбережжі з переселенських колоній Англії. Після проголошення незалежності вони поступово розширили свою територію аж до Тихого океану. "Рух на Захід" став героїчною сторінкою американської історії. Він відбувався у безперервних війнах з корінним населенням - індіанцями, яких винищували або відтісняли в несприятливі для життя місця. Значні території були "куплені" чи просто загарбані в інших держав.

Географічне положення "суміжних штатів" винятково вигідне, їх омивають води двох океанів - Атлантичного й Тихого, Мексиканської затоки і Великих озер. Канада і Мексика ніколи не загрожували США, а водні простори надійно захищали країну під час Першої і Другої світових воєн і водночас сприяли зв'язкам її з зовнішнім світом у мирні часи.

Природно-ресурсний потенціал. Частина величезної території США знаходиться в екстремальних умовах і зазнає стихійної шкоди - землетрусів, ураганів, повеней, посухи, заморозків. Діяльність людини утруднена в пустелях і високогір'ях Заходу і особливо на Алясці, частина якої розташована за Полярним колом. Проте в цілому, природа країни сприятлива, а природні ресурси дуже великі. Корисні копалини США різноманітні, а родовища вигідно розміщені. Це стосується і паливно-енергетичної сировини, і руд металів, і нерудних матеріалів. Величезними е земельні ресурси. Майже 1/2 площі використовується для потреб сільського господарства.

Головною перевагою клімату є достатнє зволоження рівнинних земель східної частини країни і положення їх у помірному та субтропічному поясах. У тропічному поясі знаходяться Гаванські острови. Природна родючість субтропічних червоноземів, чорних та каштанових ґрунтів великих північноамериканських степів-прерій - поліпшена людиною. Ліси й досі вкривають 3/10 площі країни, Великі озера являють собою найбільший резервуар прісної води на Землі. Разом з річковою системою Міссісіпі вони є ідеальним внутрішнім водним шляхом.

Територія США багата на унікальні ландшафти. Частину з них перетворено в національні парки. Серед них Йєллоустон - величезна гейзерна область. Йосемітська долина - творіння відступаючого льодовика, Великий каньйон - результат ерозії Колорадського плато та ін. Американці першими вдалися до охорони своєї природної спадщини.

Сучасна система заповідних територій становить 30 млн. гектарів. У США витрачаються значні кошти на охорону природного середовища. Проте внаслідок величезних розмірів матеріального виробництва і транспортного парку в країні ще досить багато проблем з забрудненням повітря, вод і земель.

Населення. За кількістю населення США посідають третє місце в світі після Китаю й Індії. Демографічна ситуація тут аналогічна іншим індустріально розвинутим країнам. У формуванні населення виняткова роль належить міграціям. З початку XIX ст. сюди переселилися з інших країн 60 млн. чоловік. У наш час, незважаючи на різні обмеження, щорічний притік населення становить 600-800 тис. чоловік.

За рахунок мігрантів США поповнюють свої людські ресурси дешевою робочою силою, а також спеціалістами високої кваліфікації. Імміграція розглядається як позитивне явище, що урізноманітнює можливості країни.

Етнічний склад населення США строкатий. Початковими його елементами були аборигени-індіанці, європейські іммігранти (англійці, ірландці, німці, скандинави) і негри-раби з Африки. З-поміж європейців найбільше було вихідців з Британських островів, що забезпечило зверхність англійської мови і культури.

З кінця XIX ст. серед іммігранти! стали переважати вихідці з Південної і Східної Європи (італійці, греки, чехи, поляки, росіяни, українці), а нині - вихідці з Латинської Америки та Азії. Нові переселенці помітно відрізнялися своєю мовою і культурою від попередніх. Вони селилися компактними групами і тільки в містах, у яких до певної міри зберігали свою етнічну відокремленість. Іммігранти-українці переселялися в Новий Світ у пошуках кращої долі або з політичних причин.

Спочатку це були селяни, робітники. Після Другої світової війни значною стала також частка інтелігенції. На відміну від Канади українці в СІЛА зразу ж осідали в містах. Нині кількість громадян США українського походження становить, за різними оцінками від 0,5 до 1 млн. чоловік. Проживають вони здебільшого в штатах Пенсільванія, Нью-Йорк і Нью-Джерсі. Є в США й іммігранти-євреї з України,

Всіх вихідців з Європи об'єднують поняттям "білі". Крім них, розрізняють "чорних" та "інших" (азіати, індіанці, ескімоси, алеути). Останнім часом виділяють ще так званих іспаномовних - вихідців з Латинської Америки, особливо з Мексики, "Чорних" - 30 млн. чоловік, азіатів - 7, індіанців, ескімосів, алеутів - 2, іспаномовних - 22 млн. чоловік.

США - найбагатша країна світу. Але в ній є значні соціальні контрасти, нерідко забарвлені расовими й етнічними відмінностями. Згідно з офіційними даними, більш як 30 млн. американців живуть поза рівнем бідності. Переважають з-поміж них "бідні біті", але в цілому гіршими є умови життя негрів і латиноамериканців.

США як культурний регіон - молодий. У ньому синтезувались англійська мова і культура з культурною спадщиною поселенців з інших країн. За своїм характером це міська, стандартизована і технізована масова культура. Вирішальну роль в її становленні відіграли преса, кіно, радіо й телебачення, а також автомобіль. Сучасний вплив американської культури в світі дуже значний. Сприймають її не елітні, а середні верстви населення.

Пересічна густота населення США - 27 чол. на 1 км2. Дуже слабо заселені Аляска і Гірські штати, мало жителів на Великих рівнинах. Найвища густота характерна для районів скупчення міст. Це Атлантичне узбережжя Півночі, Приозер'я, окремі ареали Мексиканського і Тихоокеанського узбережжя. Внаслідок зростання великих міст і злиття їх між собою утворилися величезні міські зони - мегалополіси, Найбільшим є Бос-Ваш (Бостон - Вашингтон) на Атлантичному узбережжі. Він простягся на 800 км і об'єднує понад чотири десятки великих міст із загальною кількістю населення 45 млн. чоловік і пересічною густотою - 450 чол. на 1 км2.

Американці - міські жителі. Міста в країні молоді. Для них характерні прямокутне планування вулиць, діловий центр - Даунтаун або головна вулиця - Мейнстріт. Центри великих міст забудовані висотними будинками - хмарочосами. Чим більше місто, тим більше хмарочосів. У другій половині XX ст. американські міста пережили процес субурбанізації - швидкого зростання населення і робочих місць у передмістях. Нині 2/5 американців живуть у передмістях.

Це "одноповерхова" Америка і дуже благополучна частина країни як за своїм виглядом, так і за своїм достатком. Внутрішні ж частини міст забудовані багатоповерховими кам'яними будинками, часто являють собою нетрі, де проживає бідне населення. Понад 3/5 жителів Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса та інших великих міст в їх офіційних межах є негри і латиноамериканці.

Наслідком субурбанізації є і той факт, що офіційні та фактичні розміри міст не збігаються. В офіційних межах тільки 6 міст мають більше мільйона жителів. Якщо ж врахувати і передмістя, то їх буде 46.

Міста разом з передмістями тут називають метрополітенами, в позаметрополітенській місцевості проживає трохи більш як 1/5 американців. Це також ноповерхова і благополучна Америка. Вона складається з маленьких компактних містечок і з розкиданих ферм. Кількість фермерського (сільськогосподарського) населення невпинно зменшується.

П'ятдесят років тому на фермах проживало 30 млн. чоловік. Тепер - близько 5 мільйонів. Роль нефермерських поселень навпаки зростає. Для них характерні несільськогосподарські функції і міський спосіб життя. Поняття "сільська місцевість" і "сільське населення" практично втратили в США своє первісне значення.


12.09.2011