Польща: загальна інформація про країну. Реферат

Польща - європейська країна, яка знаходиться на північному сході Середньої Європи

Офіційна назва – республіка Польща.

Столиця країни – Варшава.

Площа – 312,79 тис. км2.

Протяжність території з заходу на схід 689 км, з півночі на південь-649 км. Це близько половини території України.

Польща знаходиться у ІІ годинному поясі. Різниця з Україною-1 година.

Протяжність кордонів Польщі становить 3582 км. На півночі країна має широкий вихід до Балтійського моря-528 км (15% загальної довжини кордонів). Країна межує з Литвою, Білоруссю, Україною, на півдні з Словаччиною, Чехією, на заході-з Німеччиною, на північному сході-з Росією (Калінінградська область).

Польща є членом ООН, Ради Європи, НАТО (з 1999 р.). У Польщі є шанс в майбутньому стати членом ЄС. Першою визнала незалежність України (2 грудня 1991р.).

Польща - рівнинно-низовинна країна. Її територія нахилена з півдня на північ. Середня висота над рівнем моря-173 м. 97% території-рівнин, яку ще називають Польською або Середньоєвропейською рівниною. 91%- території з висотою не більше 300 м, і тільки 6% від 300 до 500 м. Це такі височини як Поморське поозер’я (північний захід), Мазурське поозер’я (північний схід), Свєнтокшинські гори, Люблінська височина та Розточчя (південний схід).

     

Гірські території займають близько 3% площі країни. Вони розташовані на півдні і південному заході. Це Карпати і Судети. Найвища точка-гора Риси (2499 м), знаходиться в Татрах. В Судетах найвищою точкою є гора Снєжка (1602 м). Морські береги розчленовані слабо. Є дві великі бухти - Гданська і Поморська.

Найбільшою річкою є річка Вісла (1047 км), також Одра (742 км), і Варта (808 км). На території Польщі знаходиться близько 9300 озер з площею поверхні більше 1 га. Вони займають близько 1% площі країни.

Клімат Польщі є перехідним кліматом помірного поясу. Для нього характерні часті зміни погоди, коливання тривалості змін пір року. У центрі клімат помітний, дуже мало опадів; на півночі-значно впливає море, багато опадів, коротке літо і довга зима; на сході-мала кількість опадів, переважає континентальний вплив; на заході-дога весна, літо, велика кількість опадів.

У Європі Польща належить до країн з великим природно-ресурсним потенціалом. Виділяються земельні, лісові ресурси і мінеральні корисні копалини. Серед земельних ресурсів основними є ґрунтові.

У Польщі переважають підзолисті й бурі лісові ґрунти (82%), степові чорноземи –лише 1%, гірші-32%. Лісистість Польщі становить 28%. За ІІ половину ХХ ст. вона значно зросла (у 1946р. був 21%).

Переважають бори, хвойні ліси, або мішані, де більше хвойних дерев (78%). Високоякісних листяних лісів-10%, вільхових-12%.

Польща багата на енергетичну сировину. Проте це стосується лише вугілля. Запаси його в Польщі становлять 65 млрд. тон. Це переважно кам’яне вугілля, запаси бурого менші-14 млрд. тон.

Запаси нафти-10 млн. тон, газу-150 млрд. м. У Польщі є також залежи сірки та мідні руди.

Населення Польщі на даний момент становить 38,7 млн. чол. Це 29 місце у світі і 8 у Європі. За ІІ половину ХХ ст. кількість населення зросло з 25 млн. чол. до теперішньої кількості. Відновлення структури населення характеризується природним приростом. Найбільшим він був у післявоєнні роки, а у 1955 р. був рекордним-19,5 %. У наступні роки приріст помітно знижувався. Найбільші міграції населення спостерігалися у ІІ половині 40-их років. Тоді з Польщі виселяли всіх громадян непольської національності. Це сприяло перетворенню Польщі на суто польську країну.

За останні 3 десятиліття еміграція з Польщі підвищилася. Вікова структура населення характеризується високою питомою вагою осіб у працездатному віці-67%. Частка працездатного насе-лення-21%, післяпрацездатного-12%.

Середня тривалість життя чоловіків -69 років, жінок-77 років (в Україні 62 і 73 відповідно). Частка чоловіків у Польщі становить 48,7%, жінок-51,3%. Рівень освіченості населення Польщі дуже високий – 99%.

Зайнятість у сільському господарстві постійно зменшується, а збільшується частка зайнятих у торгівлі, у сфері послуг. У промисловості і транспорті частка зайнятих не змінюється.

Рівень безробіття невисокий-11,5%. Найбільша кількість населення зосереджене на півдні і в центрі країни. Найменша на північному сході. У селах проживає близько 38% населення країни. 97% населення Польщі - поляки. Найчисленнішою етнічною групою є німці.

На промисловість припадає близько 35% ВНП. Технологічний рівень її у Польщі невисокий. Дуже стрімко розвивається приватна власність. Найбільшу частку промисловості займають легка і харчова промисловість (29%). Незначна частка припадає на металургію (5%) і деревообробну промисловість (6%).

У Польщі є 22 промислових райони. У паливно-енергетичному комплексі переважає виробництво кам’яного вугілля. По цьому Польща займає 8 місце у світі. Видобуток нафти незначний. Виробництво електроенергії базується на вугіллі (58%), у тому числі на бурому (39%). Видобуток металів у Польщі розвинутий слабо.

Серед кольорової металургії слід виділити мідну промисловість. У 1997 р. було видобуто 441 тис. тон. міді. Машинобудівний комплекс також знаходиться не на високому рівні. Ця галузь промисловості найбільше розвинена у Сілезькому воєводстві. Хімічна промисловість належить до галузей, які розвиваються.

Неорганічна індустрія базується на багатих покладах кам’яної солі і сірки. Промисловість органічного синтезу розвивається слабше. В основному це етилен, пропілен, бутанол і метанол. У будівничій промисловості основними є цементна і скляна галузі.

Скляна найбільш розвинена в Судетьському окрузі. Найважливішою галуззю легкої промисловості є текстильна (обробка бавовни, шовку, льону). В останні роки розвивається харчова промисловість, важливою галуззю якої є цукрова промисловість.

Сільське господарство займає 4 місце після промисловості, торгівлі і будівництва. Воно досягло задовільного рівня у Польщі, тут все більшими темпами розвивається приватна власність.

У центральній частині Польщі найбільше садять картоплю, на півдні-пшеницю, жито-в центрі і на сході країни, а овес переважає у східній частині. Цукрові буряки садять поблизу заводів по їх обробці. Вирощують як овочі так і фрукти.

Тваринництво розвинуте на посередньому рівні. У 1997 році частка тваринництва в сільському господарстві взагалі становила41%. Найбільш розвинутим є свинарство.

У транспортній системі найбільш розвинутим є автомобільний, друге місце посідає залізничний. Трубопровідний транспорт поділяється на газо- і нафтопровідний, завдяки якому Польща транспортує до себе і зі своєї країни ці паливні ресурси.

Найбільші річкові перевезення здійснюються по Одрі і Віслі, так як ці ріки є найбільш повноводними.

Морським транспортом переважно здійснюються міжнародні вантажні перевезення. Що ж до повітряного, то він використовується переважно так само як і морський.

За останні роки Польща сильно розвинула свої зовнішньоекономічні зв’язки. - 24,4 млрд. $ щорічно виділяються на експорт товарів. Провідне місце займає кольорова металургія (15%, в основному мідь), електротехніка і електронне обладнання (13%), текстиль (12%), транспортні засоби (11%) та кам’яне вугілля (8%).

Традиційним продуктом експорту є і сірка, м’ясо, овочі. Польща є однією з залежних від Росії країн в плані поставок нафти, газу, кольорових металів.


04.09.2011