Українська система оподаткування. Реферат

Сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджетів і внесків до державних цільових фондів становить систему оподаткування

Що ж означає саме поняття "податок"? Це-обов’язковий платіж, який справляється до бюджету з юридичних осіб (підприємств, установ, організацій) і громадян.

Встановлення і скасування податків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджету та внесків до державних цільових фондів, а також пільг їх платникам здійснюються Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і місцевими Радами народних депутатів.

Державні податкові інспекції ведуть облік платників податків. Банки та інші кредитні установи відкривають рахунки платникам податків та інших обов’язкових платежів лише за умови пред’явлення ними документа, що підтверджує взяття їх на облік у державній податковій інспекції, і у триденний термін повідомляють про це державну податкову інспекцію.

Далі ми будемо зустрічатись з поняттям "об’єкт оподаткування", тому треба пояснити і це визначення.

Об’єктом оподаткування (тобто те, що обкладається податком) є доход (прибуток), добавлена вартість продукції (робіт, послуг), вартість певних товарів, спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб. Існують й інші об’єкти оподаткування.

Види податків. В Україні справляються загальнодержавні і місцеві податки.

До загальнодержавних податків належать:

 • Податок на добавлену вартість.
 • Акцизний збір.
 • Податок на доходи (прибуток) підприємств і організацій.
 • Прибутковий податок з громадян.
 • Мито.
 • Державне мито.
 • Податок на майно підприємств.
 • Податок на нерухоме майно громадян.
 • Плата за землю.
 • Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.
 • Податок на промисел.
 • Плата по відшкодуванню витрат на геологорозвідувальні роботи.
 • Плата за спеціальне використання природних ресурсів.
 • Плата за забруднення навколишнього природного середовища.
 • Відрахування та збори на будівництво, ремонт і утримання автомобільних доріг.
 • Внески до Фонду для заходів щодо ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення.
 • Внески до Фонду сприяння зайнятості населення України.
 • Внески до Фонду соціального страхування України.
 • Внески до Пенсійного фонду України.

Загальнодержавні податки та інші обов’язкові платежі встановлюються Верховною Радою і справляються на всій території України.

     

До місцевих податків і зборів належать:

 • Готельний збір.
 • Збір за парковку автомобілів.
 • Ринковий збір.
 • Збір за видачу ордера на квартиру.
 • Курортний збір.
 • Збір за участь у бігах на іподромі.
 • Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі.
 • Податок з реклами.
 • Збір за право використання місцевої символіки.
 • Збір за право проведення кіно- і телезйомок.
 • Збір за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей.
 • Комунальний податок.
 • Збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон.
 • Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі.

Місцеві податки і збори, порядок їх сплати встановлюються органами місцевого самоврядування відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених законодавством України, крім збору за проїзд автотранспорту, що прямує за кордон по території прикордонних областей, який встановлюється обласними Радами народних депутатів.

Суми місцевих податків і зборів зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцем знаходження (проживання) платника, якщо інше не встановлено законодавчими актами України.

Крім цього, ще розрізняють прямі і непрямі податки.

Прямі податки - це податки, які держава стягує безпосередньо з доходів або майна платника податку. До них належать:податок на прибуток підприємств і організацій, прибутковий податок з доходів громадян.

Непрямі податки - це податки, які стягуються у вигляді надбавки до ціни товару і сплачуються споживачами при його купівлі. До них належать, зокрема, податок на добавлену вартість і акцизний збір.

Види податків, зборів та інших обов’язкових платежів

Податок на добавлену вартість. Податок на добавлену вартість-це непрямий податок, який сплачується до державного бюджету на кожному етапі виробництва продукції, товарів, виконання робіт, надання послуг, при імпорті товарів до або під час митного оформлення.

Платниками податку на добавлену вартість є суб’єкти підприємницької діяльності, що знаходяться на території України, міжнародні об’єднання та іноземні юридичні особи, громадяни, які здійснюють від свого імені виробничу чи іншу підприємницьку діяльність на території України, а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які ввозять (пересилають) предмети (товари) на митну територію України.

Ставку податку на добавлену вартість встановлено в розмірі 20 відсотків до оподаткувального обороту, який не включає податок на добавлену вартість.

Контроль за сплатою податку на добавлену вартість з імпортних товарів під час переміщення через митний кордон України покладено на митні органи, всі інші питання, включаючи операції з імпортними товарами, знаходяться під контролем податкової служби України.

Акцизний збір. Акцизний збір - це непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари (продукцію), що включається до ціни цих товарів (продукції).

Перелік товарів (продукції), на які встановлюється акцизний збір, та його ставки затверджуються Верховною Радою України.

Платниками акцизного збору є суб’єкти підприємницької діяльності-виробники або замовники товарів, а також ті, що імпортують підакцизні товари;громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи;громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які ввозять (пересилають) предмети (товари) на митну територію України.

Податок на прибуток. Балансовий прибуток підприємства - це загальна сума його прибутку від усіх видів діяльності за звітний період, отримана як на території України, її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами, яка відображена в його балансі і включає прибуток від:

 • реалізації продукції (робіт, послуг), в тому числі продукції допоміжних і обслуговуючих виробництв, що не мають окремого балансу,
 • основних фондів,
 • нематеріальних активів,
 • цінних паперів,
 • валютних цінностей,
 • інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей,
 • орендних операцій,
 • позареалізаційних операцій.

Література

 1. Климко Г. Н. Основи економічної теорії. -Київ." Вища школа" - "Знання", 1997.
 2. Головна державна податкова інспекція України. Основи оподаткування в Україні. -Київ." Укртиппроект", 1998.
 3. Ткаченко Т.:" Податок на прибуток підприємств і прямі зарубіжні інвестиції" //Економіка України №4. -Київ." Преса України", 1998.


30.07.2011

Загрузка...