Туристична фірма та її організаційно-правові форми. Реферат

У рефераті подано відомості про організаційно-правові форми туристичних фірм, наведено їх класифікацію

На сьогоднішній день туристичною фірмою признається організація, яка має у власності, господарському веденні і оперативному управлінні відособлене майно і відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном, може від свого імені придбавати і здійснювати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді.

У даному визначенні знаходимо основні ознаки юридичної особи. При цьому під "відособленим майном" мається на увазі майно в його широкому значенні що включає речі, права на речі і обов'язку з приводу речей. Дана норма передбачає, що майно туристичної фірми відособляється від майна його засновників.

Своє конкретне вираження майнова відособленість знаходить в тому, що турфірма в залежності від його вигляду повинна мати самостійний баланс (для комерційних організацій) або самостійний кошторис (для некомерційних організацій). Потрібно зазначити, що самостійність (або закінченість) бухгалтерського балансу полягає в тому, що в ньому відбивається все майно, надходження, витрати активи і пасиви турфірми.

Структурний підрозділ або філіал також можуть вести бухгалтерський облік, складати і мати окремий баланс, але цей баланс не є самостійним, оскільки ряд витрат, без яких діяльність даного філіалу не могла б здійснюватися.

Другою формою турорганізації, включеною в її визначення, є самостійна майнова відповідальність. Мається на увазі, що турфірма відповідає за своїми зобов'язаннями майном, що належить йому на одному з трьох перерахованих у визначенні прав. Однак, потрібно помітити, що засновники не відповідають по його боргах, якщо інше не передбачене в законі або в засновницьких документах, і точно так само фірма не відповідає по боргах засновників (учасників).

Третьою формою турагенції є - самостійний виступ в цивільному обороті від свого імені. Вона означає, що турфірма може від свого імені придбавати і здійснювати майнові і особисті права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді.

Нарешті існує і четверта форма, під якою мається на увазі - організаційна єдність. З цієї ознаки слідує, що турфірма володіє відповідною стійкою структурою. Виступ турфірми, як єдиного цілого забезпечується тим, що у розділі відповідної освіти стоять наділені вельми певною компетенцією органи, які здійснюють внутрішнє управління і діють від його імені ззовні.

Ті, хто знаходиться всередині організації - керівники, працівники, повинні знати, що являє собою відповідну освіту, чим воно буде займатися, хто і як ним управляє, що являє собою його майно і ін.

     

Для класифікації турагентств використані самі різні критерії, що відображають їх правове положення.

Перший критерій класифікації - характер прав їх учасників на майно. Першу групу турагенцій осіб складають такі організацій, відносно яких їх учасники мають зобов'язальні права. До цієї групи відносяться великі турагентства. Саме вони є суб'єктами майнових відносин. Саме в формі таких організацій в основному і можуть існувати різного роду організації підприємства.

Взагалі потрібно мати на увазі, що значення терміну "організація", що використовується в нашому лексиконі дуже широко, останнім часом істотно змінилося.

Якщо раніше вважали, що організація - це різновид юридичної особи нарівні з установою, то зараз під цим терміном розуміють яку-небудь первинну ланку, відособлену частину господарської системи, відмінну господарською єдністю, в якій матеріалізуються, сполучаються людські і матеріальні чинники господарської справи.

Майновий комплекс організації складає різні матеріальні і нематеріальні елементи:

 • будівлі,
 • споруди,
 • паливо,
 • касова готівка,
 • права і обов'язки на винаходи,
 • фірмові найменування,
 • товарні знаки,
 • промислові зразки,
 • ноу-хау,
 • авторські права,
 • вимоги до осіб, пов'язані з діяльністю організації,
 • його репутація,
 • шанси на ринку,
 • бухгалтерська звітність і т. п..

Література

 1. Економіка: Підручник / Під ред. А. С. Булатова - М.: БЕК, 1994.
 2. Економіка і бізнес / Під ред. В. В. Кашаєва - М.:МГТУ, 1996.
 3. Грузінов В. П.: Економіка підприємця - М.:СОФІТ, 1996.


19.07.2011

Загрузка...