Загрузка...

Відтворення основних фондів та інвестиційна політика сучасності. Реферат

Проблеми інвестування відтворення основних фондів на сучасному етапі. Інвестиційна політика та капітальне будівництво на сучасному етапі

Розвиток економічного потенціалу та суспільний розвиток у кожній країні, підвищення життєвого рівня населення, поліпшення якості продукції в основному залежать від активності інвестиційної політики.

Інвестиційна політика в кожен період розвитку суспільства визначається співвідношенням довгострокових вкладень капіталу в різні галузі економіки та у виробничу сферу всередині країни та за кордоном. Загалом інвестуються промисловість, транспорт, сільське господарство, житлове будівництво, наука, система підготовки кадрів та інші сфери життєдіяльності суспільства.

Капітальні вкладення являють собою складну економічну категорію вартісних та матеріально-речових факторів, перетворюваних у системі капітального будівництва в основні фонди, що безпосередньо впливають на темпи та характер розвитку суспільного виробництва. Вони виступають як матеріалізована форма технічного прогресу, найважливіший фактор інтенсифікації, підвищення темпів та ефективності розвитку суспільного виробництва.

Вплив капітальних вкладень на суспільне виробництво виражається у досягненні високого рівня продуктивності суспільної праці, неухильному рості національного прибутку та підвищенні життєвого рівня населення.

Обсяги та пропорції розподілу капітальних вкладень за зазначеними напрямками в кожній країні зумовлені в основному рівнем ЇЇ економічного розвитку, У країнах, де накопичено досить потужний виробничий потенціал та створено необхідні резервні потужності, існує можливість спрямовувати більшу частку інвестицій у невиробниче будівництво. І, навпаки, у країнах, що інтенсивно розвивають промислове виробництво, більша частина капітальних вкладень використовується у сфері виробничого будівництва.

Відповідно до досягнутого рівня розвитку продуктивних сил, у різних країнах істотно відрізняється частка валового продукту, що спрямовується у капітальне будівництво. Так, у колишньому СРСР на капітальне будівництво використовувалось до 10% національного доходу та валового суспільного продукту, в Україні та країнах колишнього РЕВ - 8~12%, у США - 4,2, ФРГ - 7,3, у Франції - 6,8, в Японії - 7,8 валового внутрішнього продукту. Співвідношення інвестицій у виробничому та невиробничому будівництві значною мірою характеризується часткою вкладень у житлове будівництво.

Підлягає реалізації комплексна програма перебудови в капітальному будівництві проектно-кошторисної справи на базі широкого використання систем автоматизованого проектування, зміцнення матеріально-технічної бази та науково-інформаційних служб проектних організацій. До початку 2000 року рівень автоматизації проектування повинен був досягти не менше 50%.

Найважливішим напрямком у інвестиційній політиці стає здійснення екологічних заходів. Щорічні капітальні вкладення в охорону навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів явно недостатні. Від інвестиційної політики залежить і ресурсомісткість матеріального виробництва.

     

На жаль, у наш час інвестиційна політика не відображає поки що у належній мірі капітальних заходів з охорони навколишнього середовища. Окрім посилення охорони сільськогосподарських угідь, лісових та водних ресурсів, потрібні великі кошти на очисні споруди для захисту водного та повітряного басейнів. Абсолютно ясно, що нарощування капітальних вкладень в екологічні заходи повинно у перспективі зростати.

У кінцевому підсумку у сфері економіки України будуть встановлені такі пропорції інвестицій у галузевому, відтворювальному, технологічному та інших аспектах, які забезпечать високий рівень продуктивності суспільної праці, неухильне зростання національного прибутку та найбільш повне задоволення матеріальних потреб суспільства.

Література

  1. Шевчук В. Я., Рогожин П. С. Основи інвестиційної діяльності. - К.: Генеза, 1997. - 384 с.
  2. Бланк І. А. Інвестиційний менеджмент. - К.: МП "ІТЕМ" ЛТД "Юнайтед Лондон трейд Лімітед" (Москва - Лондон), 1995.
  3. Газєєв М. К. Та інш. Показатели эффективности инвестиций в условиях рынка. - М.: ВНИИОЕМНГ, 1993.
  4. "Иностранное инвестирование в Украине". - Бізнес №47 від 19.11. 2001.
  5. "Чего хочет инвестор". - Директор №12 від 04.08. 1999.
  6. "Ну где они, эти толстые инвесторы?". - Бізнес №4 від 25.01. 1999.
  7. "Искусство привлекательности". - Бізнес№37 від 09.09. 2002.
  8. "Киев, Днепр... Далее - хуже". - Бізнес№29 від 15.07. 2002.


16.07.2011

Загрузка...