Загрузка...

Ринкове господарство та ринкові механізми. Реферат

Поняття інфраструктури ринкового господарства. Поняття і склад механізму ринку

Поняття інфраструктури ринкового господарства

Функціонування ринку передбачає постійний рух товарів, послуг, грошей, цінних паперів, робочої сили. Для цього потрібні певні організації, які, діючи в рамках закону, обслуговують ринкові відносини. Тобто, сучасному ринковому господарству необхідна відповідна інфраструктура. Що вона собою являє?

Слово "інфраструктура" означає основу, фундамент, внутрішню будову системи. Стосовно ринку - це сукупність організаційно-правових форм, за допомогою яких здійснюється функціонування й поєднання в єдине ціле ринкових відносин. А це означає, що ринок складається не тільки з тих, хто робить свій підприємницький, споживчий, трудовий або державний бізнес. Взаємні відносини між ними зумовлюються великою кількістю організаційних форм, які допомагають суб'єктам ринку реалізувати свої ділові інтереси. Що це за форми?

Такими формами (елементами) інфраструктури в сучасній ринковій економіці є:

 • підприємства роздрібної та оптової торгівлі;
 • кредитна система й комерційні банки;
 • емісійна система й емісійні банки;
 • організаційно оформлене посередництво на товарних, сировинних, фондових і валютних біржах;
 • аукціони, ярмарки та інші форми організованого позабіржового посередництва;
 • система регулювання зайнятості населення й центри (державні й недержавні) сприяння зайнятості (біржі праці);
 • інформаційні технології й засоби ділової комунікації;
 • податкова система й податкові інспекції;
 • система страхування комерційного, господарського ризику й страхові (державні й недержавні) компанії;
 • спеціальні рекламні агентства, інформаційні агентства й засоби масової інформації;
 • торгові палати, інші громадські й добровільні державно-громадські об'єднання ділових кіл;
 • митна система;
 • професійні спілки працюючих за наймом;
 • комерційно-виставочні комплекси;
 • система вищої і середньої економічної освіти;
 • консультативні (консалтингові) компанії;
 • аудиторські компанії;
 • громадські і державно-громадські фонди, призначенні для стимулювання ділової активності;
 • спеціальні зони вільного підприємництва тощо.

Інфраструктура виступає як механізм функціонування підприємництва. Вона заповнює величезний економічний простір від виробництва до споживання. Отримуючи вироблену продукцію, вона організовує укладання контрактів на постачання, просуває товарні потоки по галузях і регіонах, регулює збут і обслуговування економічної системи.

Тому ефективність функціонування ринкової економіки в першу чергу залежить від комплексності й ефективності її інфраструктури. Елементи інфраструктури не можуть бути нав'язані зовні, сконструйовані в міністерських кабінетах. Вони породжуються потребами ринку, діловими відносинами.

Поняття і склад механізму ринку

Ринкова економіка - це специфічна соціально-економічна система. Вона, як і будь-яка система, має свій механізм функціонування, дія якого найбільш повно проявляється в центральній ланці цієї системи - на ринку. Що це за механізм і як він діє? Відповіді на ці запитання ми отримаємо, розглянувши спочатку його складові елементи. Їх в принципі чотири: попит, пропозиція, ціна й конкуренція.

     

Попит - це форма вираження потреби. На ринку ми маємо справу не з попитом взагалі, а з попитом платоспроможним, тобто забезпеченим відповідною сумою грошей. Тому попит включає в себе два елементи:

 • а) потреби, тобто бажання придбати той чи інший товар або послугу;
 • б) грошові засоби, які має суспільство для придбання даних товарів або послуг.

Попит, як правило, виражається в грошовій формі.

Пропозиція - це сукупність товарів і послуг, які є або в кожний даний момент можуть бути доставлені на ринок. Вона включає в себе два моменти:

 • а) готовність виробників (продавців) до продажу того чи іншого виду товару або послуги;
 • б) умови, на яких виробник (продавець) згідний продати їх.

Пропозиція, як правило, має натуральне вираження: штуки, тонни, метри.

Ціна - це, як було з'ясовано раніше, грошовий вираз вартості. На ринку, як правило, розрізняють три види цін: ціну попиту, ціну пропозиції і ціну рівноваги.

Ціна попиту - це гранично максимальна ціна, яку покупці ще згідні платити за товар.

Ціна пропозиції - це гранично мінімальна ціна, яку продавці ще згідні взяти за свій товар.

Ціна рівноваги - це ціна, яка встановлюється при врівноваженості попиту і пропозиції.

Конкуренція - це процес суперництва між суб'єктами ринкових відносин за найвигідніші умови виробництва, реалізації й купівлі товарів та послуг.

Взаємодія названих елементів і являє собою ринковий механізм. Процес його функціонування визначає ступінь ефективності ринкової економіки. Чим же визначається чіткість взаємодії ринкового механізму? Адже в ньому немає спеціального органу, який би вказував на те, які товари виробляти підприємцю, де йому купувати ресурси, де робітникові працювати.

Сам ринковий механізм забезпечує свою стабільність. Він має власний внутрішній порядок, і взаємодія його елементів підпорядкована вимогам певних законів: законам грошового обігу, вартості, попиту і пропозиції. А реалізується це через завдання, які ставить перед собою кожен учасник ринкових відносин: прагнення максимуму прибутків і раціоналізація вибору. Отже, ринкова система за своєю природою є саморегульована система. Така саморегульована система в літературі отримала назву "вільного ринку".

Література

1. Башнянин Г. І. Політична економія. Частина І. - К., 2000.

2. Економічна теорія. Підручник. - Харків, 2001.


16.07.2011

Загрузка...