Загрузка...

Українська фондова біржа: стан розвитку та загальні відомості. Реферат

Стан розвитку фондового ринку в Україні. Загальні відомості про Українську фондову біржу (УФБ)

Українська фондова біржа - важлива складова фондового ринку України.

Фондова біржа - це організаційна форма ринку, на якому здійснюється торгівля цінними паперами - акціями, облігаціями, зобов'язаннями державної скарбниці, сертифікатами, документами, пов'язаними з рухом кредитних ресурсів і валютних цінностей. На відміну від товарних бірж, що регулюють рух товарів, фондова біржа забезпечує рух капіталу, адже цінні папери - не що інше, як різні форми його еквіваленту. Прискорення руху капіталу сприяє підвищенню ефективності економіки. Це є одним із завдань фондової біржі.

Фондова біржа сприяє придбанню на певних умовах і на певний строк вільних грошей, залученню коштів за рахунок випуску і продажу акцій, облігацій і спрямування їх на технічне оновлення підприємства, його переорієнтацію на випуск продукції, яка має найвищий попит. Біржа може сприяти переливу капіталу з однієї галузі в іншу, а завдяки державному регулюванню цих процесів він може спрямовуватись у ті соціальне важливі сфери, які найбільше його потребують

Як вторинний ринок цінних паперів фондова біржа сприяє здійсненню переходу фондових цінностей від одного суб'єкта до іншого. На первинному ринку цінності емітуються, тобто випускаються в обіг і розповсюджуються серед інвесторів. В окремих випадках на біржах можуть розповсюджуватися цінні папери. Емітентами цінних паперів можуть бути юридичні особи, держава, державні органи, органи місцевої адміністрації, підприємства, іноземні юридичні особи.

Громадяни або юридичні особи, що купують цінні папери від свого імені та за свій рахунок, є інвесторами. Ними можуть бути також іноземні громадяни та юридичні особи. Ще один учасник ринку цінних паперів - інвестиційна інституція, якій надається право юридичної особи, що дає їй можливість виконувати функції посередника (фінансового брокера), інвестиційного консультанта, інвестиційної компанії, інвестиційного фонду. Інвестиційні компанії можуть займатися організацією випуску цінних паперів та видаванням гарантій щодо розміщення їх на користь третім особам, вкладати кошти у цінні папери від свого імені та за свій рахунок, у тому числі через котування цінних паперів, за якими інвестиційна компанія зобов'язується їх продавати і купувати.

Стан розвитку фондового ринку в Україні

В Україні згідно з чинним законодавством створений і функціонує ринок цінних паперів - акцій, облігацій, векселів, ощадних сертифікатів тощо.

Юридичними особами, які здійснюють випуск цінних паперів в нашій країна, є уряд, державні підприємства, що перетворилися на акціонерні товариства, комерційні банки, акціонерні товариства, комерційні структури, органи місцевого самоврядування.

     

Емітентами України станом на 1 жовтня 1998 р. випущено в обіг цінних паперів на суму 17 230 195 тис. грн. При цьому акцій випущено на суму 12 874 112 тис. грн., або 74,7 відсотка, облігацій - на 1 233 701 тис. грн., або 7,2 відсотка, казначейських зобов'язань - на 23 536 тис. грн., або 0,1 відсотка, ощадних сертифікатів - на 179 088 тис. грн., або 1,1 відсотка, векселів - на 2 174 054 тис. грн., або 12,6 відсотка, інших цінних паперів - на суму 745 704 тис. грн., або 4,3 відсотка.

Торгівля цінними паперами на фондовому ринку України здійснюється на фондових біржах та в позафондових торговельно-інформаційних системах.

Останні обслуговують торговців цінними паперами, які укладають цивільно-правові угоди щодо цінних паперів.

Фондові біржі є основними організаторами торгівлі, на яких здійснюється купівля-продаж цінних паперів, але вони функціонують відокремлено одна від одної.

На фондовому ринку цінних паперів діють такі зареєстровані біржі:

 • Українська фондова біржа (УФБ);
 • Київська міжнародна фондова біржа (КМФБ);
 • Українська міжбанківська валютна біржа (УМВБ);
 • Донецька фондова біржа (ДФБ).

На фондовому ринку України за кількістю проданих цінних паперів провідну роль відіграє УФБ.

В Україні розвивається позабіржова торгівля цінними паперами згідно з створеною у 1996 р. торговельною системою асоціації "Позабіржова фондова торговельна система" (ПФТС). Торгівля цінними паперами здійснюється через електронну торговельно-інформаційну мережу, що дає можливість обміну пропозиціями купівлі та продажу цінними паперами в режимі реального часу, виводячи на дисплей користувачів цінове та кількісне котирування цінних паперів, а також інформацію про ціну та обсяги виконаних угод. Крім того, ПФТС може надавати інформацію про деталі укладання угод не тільки учасникам, а й розрахунковим банкам, реєстраторам та іншим установам, які беруть участь в обслуговуванні торгових угод.

Значне місце серед ринкових установ займають банки і не-банківські інституції (служба зайнятості, фонд державного соціального страхування, інвестиційні фінансові фонди тощо).

Важливе місце на фондовому ринку посідає Українська фондова біржа.

Загальні відомості про Українську фондову біржу (УФБ)

Українська фондова біржа - це перший створений в Україні організований ринок цінних паперів.

Вона створена у відповідності до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" і зареєстрована постановою Кабінету Міністрів України 29 жовтня 1991 року.

Акціонерне товариство закритого типу, статутний фонд якого розподілений на 222 прості іменні акції, що розміщені виключно серед юридичних осіб.

Відповідно до чинного законодавства України здійснює діяльність з організації торгівлі цінними паперами на підставі Свідоцтва про реєстрацію фондової біржі від 10 червня 2001 року та Ліцензії на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів від 23 липня 2001 року, виданих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

З червня 1998 року має статус саморегулятивної організації ринку цінних паперів.

Кількість філій – 5.

Провідна структура приватизаційних процесів. В 1993 році виступила піонером грошової приватизації із застосуванням біржового механізму ціноутворення.

Член Координаційної ради з питань функціонування ринку цінних паперів при Президентові України.

Член Консультаційно-експертної ради при Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Член Виконавчого комітету Федерації Євро-Азійських фондових бірж.

Член Робочої групи з фондового ринку в Організації по економічній співпраці та розвитку (OECD).

Член Ліги меценатів Українського товариства "Інтелект нації".

Офіційне друковане видання - Інформаційний випуск "Гермес" в газеті "Ділова Україна".

Література

 1. Башнянин Г. І. Фондовий ринок України. - Київ: ІЗМН, 2002. - 302 с.
 2. Борисов Е. В. Экономическая теория. - Москва: Юрайт, 1998. – 478.
 3. Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічної теорії. - Київ: Вища школа, 1995. - 471 с.
 4. Куликов Л. М. Основы экономических знаний. - Москва: Финансы и статистика, 1998. - 375 с.
 5. Мамедов О. Ю. Современная экономика. - Ростов - на - Дону: Феникс, 1998. - 672с.
 6. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Г. Н. Климко.
 7. Огляд Української фондової біржі. Звіти за 2000 - 2003 рр.


15.07.2011

Загрузка...