Загрузка...

Продукція: аналіз випуску та реалізації. Реферат

"Aquarium" фітнес-центр. Характеристика готової продукції та аналіз її динаміки. Узагальнення резервів росту обсягу виробництва і реалізації продукції

"Aquarium" фітнес-центр

Якими словами можливо змалювати ту увагу, яку отримує кожний клієнт клубу, проступаючи його поріг. Як передати на папері тихий плескіт чистої води в великих басейнах, оточених екзотичними рослинами? Як змалювати емоції відвідувача тренажерного залу, помітившого в дзеркалі зміни на краще? Як розповісти про ті почуття, які відчуває починаючий дайвінгіст, вперше пірнаючи у водну товщу глибоководного басейну?

Для того, щоб отримати уяву про "Aquarium", необхідно відвідати його. При створенні "Aquarium" засновники прагнули, щоб клуб став новим середовищем існування, задоволення самих високих потреб до фітнесу та відпочинку. "Aquarium" - родинний клуб. Комфорт, безпека та затишок – ці складові роблять "Aquarium" реальним місцем для того, щоб проводити тут час усією родиною.

Кращі спеціалісти з різних країн світу зібрали під дахом "Aquarium" всі компоненти, необхідні для активного відпочинку й самовдосконалення. Основна наша задача полягає в тому, щоб кожна хвилина часу, проведеного в "Aquarium" приносила задоволення і користь. Інструктори Клубу – майстри спорту, чемпіони і рекордсмени Європи і світу, отримали освіту за кордоном по самим сучасним методикам фітнесу. Вони постійно приймають участь в міжнародних семінарах, підвищуючи свою кваліфікацію, щоб зробити заняття клієнтів максимально інтенсивними і ефективними.

Рух до ідеалу – це одвічний шлях і головні достоїнства Клубу залишаться на цьому шляху незмінними:

  • Найвищий рівень обслуговування.
  • Великий вибір для спорту та відпочинку.
  • Індивідуальний підхід і увага до кожного клієнта Клуба.

Характеристика готової продукції та аналіз її динаміки

Характеристика пропонованої продукції є вкрай важливим елементом виробничої програми підприємства.

В основу планування виробничої програми покладено систему показників обсягу виробництва, яка включає натуральні і вартісні показники.

     

Натуральними показниками виробничої програми є обсяг продукції в натуральному вимірі по номенклатурі і асортименту.

Номенклатура – це перелік назв окремих видів продукції, а асортимент – це різновид виробів в межах даної номенклатури. Звичайно натуральні показники представляються у фізичних одиницях виміру або у натуральних одиницях.

Номенклатура виробів підприємства може бути централізованою і децентралізованою.

Централізована номенклатура формується шляхом укладання державних контрактів (фінансується за рахунок держбюджету) і державних замовлень (фінансується за рахунок власних коштів підприємства та кредитних ресурсів).

Децентралізована номенклатура формується підприємством самостійно на основі вивчення ринкового попиту на свою продукцію та встановлення прямих контактів із споживачами.

Обсяг виробництва продукції і натуральному вимірі встановлюють на основі обсягу поставок:

ОВ = ОП – Зп + Зк,

де

ОВ – обсяг виробництва продукції в натуральних одиницях;

ОП – обсяг поставок в натуральних одиницях;

При аналізі виконання підприємством плану по номенклатурі і асортименту дається кількісна оцінка виконання плану шляхом обчислення фактичного випуску продукції в межах встановленого плану і порівняння його з плановими показниками.

Значення натуральних показників обсягу і асортименту продукції в умовах ринку зростає, оскільки саме вони дають можливість оцінити ступінь задоволення потреб споживачів в певних товарах і врахувати якісні характеристики товарів.

Вартісними показниками виробничої програми є обсяги товарної, валової, реалізованої, чистої, умовно-чистої продукції, нормативної вартості, валового і внутрішнього обороту, обсяг незавершеного виробництва. Динаміку цих показників характеризують кількісний і якісний розвиток виробництва, адекватність реагування виробничих структур на зміни умов оточуючого середовища.

Так, при оцінці поточних заходів велике значення має вивчення зміни обсягу продаж з часом. Треба спочатку визначити, чи буде розвиватись попит на вироби при певних умовах в найближчі роки. І тільки потім можна зробити висновок – яким буде попит на конкретні послуги та товари. Важливою проблемою є врахування впливу ціни, якості реклами.

Залежність обсягу продажу Qпр від часу t наведена на мал. (1).

Перш ніж нова продукція займе свою нішу на ринку і збільшиться обсяг продажу, проходить 1 – 1,5 роки. Згодом продукція набуває популярності на ринку збут досягає максимуму. Обсяг продажу зберігається ще деякий час. Далі збут скорочується, спадає, дана продукція на ринку має змінитися на досконалішу.

Мал. 1. Схема зміни обсягу продажу на протязі життєвого циклу товару.

Якщо фірма безперервно розробляє нову продукцію (послуги і товари), вона має можливість зберегти свої ринкові позиції і навіть покращити їх. Пунктирна лінія на мал. 1.1 наводить залежність зростання збуту і доходів фірми від випуску нової продукції, яку фірма розробила і запропонувала на ринок раніше, ніж обсяг збуту старої продукції став суттєво знижуватися. Визначення розмірів поточних доходів (прибутків) від капіталовкладень ще проблема дослідження ринку.

Аналіз ринку включає дослідження споживчих властивостей товарів, кількості потенційних покупців, їхньої купівельної спроможності, кількості конкурентів, їх частини ринку, політики цін.

На цьому ґрунті має розроблятись виробнича програма, складовою частиною якої є характеристика готової продукції.

Узагальнення резервів росту обсягу виробництва і реалізації продукції

Реалізація продукції проводиться відділами збуту підприємства, які зобов’язані максимально скорочувати складські запаси та забезпечити своєчасне надходження платежів за реалізовану продукцію.

Фінансовий відділ контролює виконання реалізації готової продукції, а також слідкує, щоб відповідні відділи своєчасно роздивлялись претензії покупців та причини, які примусили їх відмовитись від оплати рахунків за надану продукцію і надані послуги.

Об’єм реалізації залежить від об’єму наданих товарів та послуг та надходження платежів покупців. Тому об’єм реалізованої продукції відрізняється від наданої на суму залишків наданих товарів, але ще несплачених.

Перед тим, як аналізувати виконання плану реалізації, потрібно перевірити його обумовленість, відповідність можливостям випуску товарної продукції та попередніх залишків нереалізованої продукції.

На підприємствах проводиться кожноденний чи подекадний оперативний аналіз виконання плану виробництва продукції. Дані про випуск продукції за день зіставляють з планом, а потім виявляють виконання плану виробництва продукції. За декаду та наростаючим висновком – з початку місяця. Так як вивчити причини відхилення від плану можна тільки на основі аналізу виконання плану, то кожен день аналізують дані за попередній день.

Висновки

Головними задачами аналізу реалізації продукції та розрахунків з покупцями є:

  • перевірка напруженості планових завдань;
  • оцінка виконання плану і зміни в об’ємі реалізації, складу та якості продукції;
  • встановлення причин відходження від плану і змін по відходженню до попереднього періоду
  • виявлення резервів подальшого росту реалізації продукції, покращення її складу та якості.

Контролюється виконання плану через вартісний показник по натурально-речовому складу продукції, оскільки у виконання плану реалізації зараховується фактично реалізована продукція в межах запланованої суми лише при умові, що план постачання виконано повністю всіма без винятку покупцями у відповідності з договірними умовами по відношенню до кількості, асортименту, якості виробу.

Для підприємства дуже важливо проводити аналіз реалізованої продукції, аналізувати виконання плану по реалізації та інші плани, щоб виявити недоліки і усувати їх, поки вони не призвели до негативних результатів.

Виходячи з усього можна зробити висновок, що роботу по аналізу підприємства ТОВ "Aquarium" фітнес-центр в цілому можна вважати виконаною.


25.07.2011

Загрузка...