Osvita.ua Высшее образование Рефераты Экономика предприятия Фінансова санація підприємства. Реферат
Загрузка...

Фінансова санація підприємства. Реферат

У рефераті розглянуто фінансову санацію підприємств, її зміст та порядок проведення

Санація (від лат. sanare – видужання, оздоровлення) – це система заходів, що здійснюються для запобігання банкрутству підприємств і оздоровлення фінансово-господарського становища боржника.

Основними методами проведення санації є:

 • злиття підприємства з більш потужною компанією;
 • випуск нових акцій чи облігацій для мобілізації грошового капіталу;
 • збільшення банківських кредитів і урядових субсидій;
 • перетворення короткострокової заборгованості у довгострокову.

Метою санації є покриття поточних збитків та усунення причин їх виникнення, збереження ліквідності та платоспроможності підприємства, скорочення усіх видів заборгованості, покращення структури оборотного капіталу.

Приймати рішення про проведення санації можуть:

 • суб’єкти господарювання, які перебувають в кризі, коли є реальна загроза оголошення банкрутства;
 • фінансово-кредитні установи (банки). Банки мають право застосовувати щодо клієнта-боржника комплекс санаційних заходів:
 • передати оперативне управління підприємством адміністрації, сформованій за участю банку;
 • реорганізувати боржника;
 • змінити порядок платежів;
 • направити для погашення кредиторської заборгованості виручку від реалізації;
 • агентства з питань запобігання банкрутству підприємств (коли йдеться про державні підприємства). Після внесення боржника до реєстру неплатоспроможних підприємств агентство уповноважене здійснювати управління майном боржника і розробити пропозиції щодо проведення фінансової санації;
 • НБУ (у випадку оздоровлення комерційного банку).

Добровільна ліквідація підприємства – це процедура ліквідації боржника, яка здійснюється поза судовими органами на підставі рішення власників або угоди, укладеної між власниками підприємства і кредиторами.

Примусова ліквідація підприємства – це процедура ліквідації боржника, яка здійснюється за рішенням арбітражного суду.

Згідно діючого законодавства санація може проводитися протягом 12 місяців, але за клопотанням комітету кредиторів можна продовжити санацію ще на 6 місяців.

Суть стратегії санації полягає у виборі найкращих варіантів розвитку підприємства та найоптимальнішої політики капіталовкладень.

     

На основі стратегії розробляють програму санації, тобто програму прогнозованих і взаємопов’язаних заходів, спрямованих на вихід підприємства з фінансової кризи.

Розробка санаційних заходів включає:

 • техніко-економічне обґрунтування санації (загальні характеристики, хто проводить…);
 • розрахунок обсягів фінансових ресурсів, необхідних для досягнення стратегічних цілей;
 • конкретні методи та графіки мобілізації фінансового капіталу;
 • строки освоєння інвестицій та термінів їх окупності;
 • оцінка ефективності санаційних заходів.

Заходами, які містять план санації, можуть бути:

 • реструктуризація підприємства;
 • перепрофілювання виробництва;
 • відтермінування платежів або списання частини боргів, про що укладається мирова угода;
 • закриття нерентабельних виробництв;
 • ліквідація дебіторської заборгованості;
 • продаж частини майна боржника;
 • зобов’язання інвестора про погашення частини боргу боржника;
 • інші заходи.

Рішення про проведення санації підприємства чи його ліквідацію приймаються на основі висновків санаційного аудиту, основною метою якого є оцінка придатності підприємства для санації, тобто визначення глибини фінансової кризи та виявлення можливостей її подолання. Цей аудит може здійснюватись за рахунок коштів інвесторів або продажу частини майна підприємства.


16.07.2011

Загрузка...

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!