Малі підприємства Волинської області: аналіз функціонування. Реферат

Аналіз кількості малих підприємств. Аналіз діяльності малих підприємств за галузевою ознакою. Аналіз фінансових результатів та ефективності діяльності малих підприємств

Аналіз кількості малих підприємств у Волинській області

У 1999 році серед підприємств, що мали обсяги виробництва, кожне друге належало до малого бізнесу. Ними вироблено продукції, виконано робіт та послуг на 8,6% від загальнообласного обсягу (140,5 млрд. грн.).

Перед тим, як здійснювати аналіз діяльності МП, варто сказати, що наказом Держкомстату України № 399 від 01.12. 98р. для виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 760-р від 21.09. 98р. затверджено критерії визначення "статистично малого підприємства". До цієї категорії належать суб'єкти, у яких середньооблікова чисельність працівників, включаючи сумісників та працюючих по договорах цивільно-правового характеру, не перевищує:

 • 50 осіб - у промисловості (крім харчової - до 40 та поліграфічної - до 20) та сільському господарстві;
 • 40 осіб - у будівництві (крім проектних і проектно-вишукувальних організацій - до 20, підприємств, що здійснюють капітальний ремонт споруд виробничого призначення - до 25чол.);
 • 30 осіб - у житловому господарстві (у тому числі готелі - до 10 чол.);
 • 20 осіб - у транспорті, зв'язку, заготівлях, інших сферах матеріального виробництва, науці;
 • 15 осіб - у торгівлі, постачанні і збуті;
 • 10 осіб - у всіх інших галузях економіки.

Згідно Указу Президента суб'єктами малого підприємництва є:

 • фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності;
 • юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньо-облікова чисельність працюючих за звітний період не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 1 млн. грн.

Середньооблікова чисельність працюючих визначається з урахуванням усіх працівників, у тому числі тих, що працюють за договорами та за сумісництвом, а також працівників представництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів.

У 1998 році управлінням статистики Волинської області було зареєстровано 1894 малих підприємств, що становить 54,8% до загальної кількості підприємств. Найбільша кількість малих підприємств працювала в сфері торгівлі та громадського харчування (1021). В галузях фінансів, кредиту, страхування, пенсійного забезпечення, а також в об'єднанні громадян спостерігалась повна відсутність малих фірм.

В 1999 році помітно збільшилась кількість малих підприємств в промисловості (1998 рік - 275, 1999 рік - 393), а також в будівництві (1998 рік - 210, 1999 рік - 244). Значно зменшилась частка малих фірм в галузі невиробничих видів побутового обслуговування населення, кількість яких в 1998 році становила 102, а в 1999 році - 30.

Щодо малих підприємств згідно Указу Президента, то їх на 1999 рік налічувалося 2921, що становило 76% до загальної кількості підприємств. Їх найбільше в торгівлі і громадському харчуванні - 1437. Друге місце посідає промисловість - 393 малих підприємства. Найменшу кількість суб'єктів малого підприємництва зафіксовано в сфері об'єднань громадян - 2, в сфері фінансів і кредиту спостерігалась повна їх відсутність.

     

В розрахунку на 10000 населення у Луцьку припадає 58 малих підприємств, Ковелі - 26, Володимирі-Волинському - 21, Нововолинську - 19, Луцькому районі - 16, Ківецівському - 15, Старовижівському - 14, Локачинському - 13, в середньому по області - 22.

В деяких МП області здійснювались заходи з нарощування обсягів вироб-ництва, оновлення асортименту продукції, введення нових ліній. Так, у цьому році освоєно виробництво ковбасних виробів ВАТ "Луцький РТП";

комбікормів - спільним українсько-польським підприємством "Агропродукт". Пробну партію приправи "Домашня" виготовила ВКФ "Всеволод" (Луцький район). Підприємець П. А. Захарчук викупив цех плодоконсервного заводу у м. Берестечко (Горохівський район), де здійснює випуск перших партій продукції, вже підписано документи на отримання пільгового кредиту. Мале підприємництво ефективно працює у галузі нафтобізнесу, відкрита нова автозаправка європейського зразка "Марс" (м. Нововолинськ).

Успішно працюють суб'єкти підприємництва у виробництві товарів народного споживання: випускаються нові високоякісні шампуні, креми, гуашні фарби і упаковка до них, столярні вироби, випікається хліб, кондитерські вироби, б'ється соняшникова олія, переробляється зерно, надаються різні види послуг - транспортні, з пошиття одягу, ремонту взуття, побутової техніки, комп'ютерної і телевізійної апаратури. ВАТ "Нотекс", ВАТ "Оснастка", ВАТ "ДОК", ВАТ "Швейна фабрика", ВАТ "Конза", ВАТ "Хлібзавод", ТОВ "Вікі" (м. Нововолинськ) відкрили фірмові магазини, відділи, кіоски з продажу власної продукції.

Важливим підходом до вивчення діяльності малих підприємств є такі показники, як групування малих підприємств за обсягами виробництва продукції.

Найбільша кількість підприємств (527) нараховується серед підприємств, обсяги виробництва яких становлять 0,1-150,0 тис. грн. Лише одне мале підприємство має обсяги виробництва понад 10000 тис. грн. Не мають обсягів виробництва 697 малих підприємств. Найбільші обсяги реалізованої продукції (2238775,4 тис. грн.) мають малі підприємства, обсяги виробництва яких зосереджені в межах 0,1-150,0 тис. грн.

Середньооблікова чисельність працівників найбільша на малих підприємствах з обсягами виробництва 0,1-150,0 тис. грн. (12285 чол.). Найменша кількість осіб (33 чол.) працює на підприємствах з обсягами виробництва понад 10000 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата всіх працівників на підприємствах з найбільшими обсягами виробництва становить 752,02 грн., на підприємствах, що не мають обсягів виробництва - 54,80 грн.

Обсяги валових інвестицій у основний капітал відсутні в МП з обсягами виробництва понад 10000 тис. грн. На фірмах з обсягами 3000,1-5000,0 тис. грн. валові інвестиції склали 3045,0 тис. грн. На одне таке підприємство припадає 761,25 тис. грн. інвестицій.

Проаналізувавши кількість малих підприємств, можна зробити висновок, що їх кількість зростає. Це свідчить про доцільність заснування малих фірм, які набирають найбільшого поширення серед підприємств різних форм власності.

Аналіз діяльності малих підприємств за галузевою ознакою

Важливим показником діяльності малих підприємств є обсяги виробництва. Найвизначніше місце серед підприємств, що мали обсяги виробництва, посідають малі підприємства сфери торгівлі та громадського харчування. Ними в 1998 році вироблено продукції, надано послуг на суму 29647,1 тис. грн., в 1999 році - 47630,7 тис. грн. Підприємства, які діють в галузях сільського господарства, операцій з нерухомим майном, матеріально-технічного постачання і збуту, а також житлового господарства в 1999 році зменшили обсяги виробництва, порівняно з 1998 роком. Обсяг виробленої продукції у всіх інших сферах збільшився.

В 1999 році в м. Луцьку вироблено продукції на суму 85837,2 тис. грн., реалізовано - на 308681,7 тис. грн. Луцький район також вирізняється поміж інших районів Волинської області обсягами виробленої і реалізованої продукції, які відповідно становлять 1363,5 тис. грн. і 37100,7 тис. грн.

Основні фонди - це засоби праці, які мають вартість, функціонують у виробничому процесі тривалий час, не змінюючи при цьому своїх форм і розмірів, а свою вартість переносять на вартість готової продукції поступово, шляхом амортизаційних відрахувань.

Всього в 1997 році нараховувалось основних засобів на суму 331237,0 тис. грн., в 1998 році - на 507254,6 тис. грн. Найбільше основних засобів в 1997 році було в житлово-комунальних організаціях - на 114923,5 тис. грн., в промисловості - на 127475,5 тис. грн., в комунальному господарстві - на 30506,2 тис. грн., у сільському господарстві - на 21399,8 тис. грн., у будівництві - на 20527,0 тис. грн. В 1998 році лідерство зберегли ті ж самі галузі економіки.

Найменшу кількість основних засобів мали малі підприємства, що працювали в сферах інформаційно-обчислювального обслуговування (1997 рік - 5,9 тис. грн., 1998 рік - 6,3 тис. грн.), управління (1997 рік - 18,1 тис. грн., 1998 рік - 20,0 тис. грн.), наука і наукове обслуговування (1997 рік - 31,0 тис. грн., 1998 рік - 42,4 тис. грн.).

На жаль, управління статистики Волинської області не фіксувало такий показник, як наявність основних фондів малих підприємств у 1999 році.

Важливим підходом до вивчення діяльності малих підприємств є аналіз фонду оплати праці та чисельності працівників підприємств за галузями економіки. Загальний фонд оплати праці в 1998 році налічував 14071,7 тис. грн. Велика частка належала промисловості - 3576,8 тис. грн., торгівлі та громадському харчуванні - 5009,2 тис. грн., будівництву - 2200,0 тис. грн. В 1999 році ці галузі займають також передові позиції. Найменший фонд оплати праці як в 1998, так і в 1999 роках, мають малі підприємства, які працюють в сфері операцій з нерухомим майном (в 1998 році - 31,0 тис. грн., в 1999 році - 51,6 тис. грн.), культури і мистецтва (в 1998 році - 38,4 тис. грн., в 1999 році - 25,9 тис. грн.).

В 1998 році середньооблікова чисельність працівників була 12829 осіб. Ця цифра в 1999 році зросла до 17098 осіб. Найбільша кількість працівників в 1998 році мала місце роботи в сфері торгівлі і громадського харчування - 4817, в 1999 році - 5454, промисловості (1998 рік - 3448, 1999 рік - 5668), будівництві (1998 рік - 2048, 1999 рік - 2323). Найменше осіб працювало в таких галузях економіки, як лісове господарство (1998 рік - 8, 1999 рік - 49), операції з нерухомим майном (1998 рік - 27, 1999 рік - 18).

Проаналізувавши діяльність малих фірм, можна зробити висновок, що в 1998-1999 роках найактивніше діяли ті підприємства, що працювали в сферах торгівлі та громадського харчування, будівництва, промисловості.

Аналіз фінансових результатів та ефективності діяльності малих підприємств

Внаслідок реалізації заходів, передбачених Регіональною програмою розвитку малого бізнесу, зростає роль суб'єктів малого підприємництва у створенні фінансових результатів області, ними забезпечується близько 20% надходжень до бюджетів усіх рівнів. Фінансові результати відображають мету підприємницької діяльності, її доходність і є вирішальними для підприємства. Основним фінансовим результатом діяльності підприємства є його дохід і прибуток.

Доход - як показник фінансових результатів - це виручка від підприємницької діяльності за вирахуванням матеріальних і прирівняних до них витрат. Загальна величина доходу підприємства включає доход від:

 • реалізації продукції, робіт, послуг;
 • реалізації матеріальних цінностей і майна (матеріалів, основних фондів, нематеріальних активів);
 • позареалізаційних операцій (пайової участі у здачі майна в оренду, цінних паперів, товарного кредиту, надходжень або витрат від економічних санкцій тощо).

Прибуток - та частина виручки, що залишається підприємству після відшкодування усіх витрат, пов'язаних з виробництвом, реалізацією продукції та іншими видами діяльності. В умовах ринку прибуток є джерелом усіх фінансових ресурсів підприємства.

Вивчаючи ефективність діяльності підприємств, варто розглянути обсяги реалізованої ними продукції. Всього в 1998 році виручка від реалізації продукції становила 487348,6 тис. грн., в 1999 році - 532946,1 тис. грн. Найбільші обсяги зареєстровано в галузі торгівлі та громадського харчування (1998 рік - 347314,7 тис. грн., 1999 рік - 367542,4 тис. грн.), промисловості (1998 рік - 99235,6 тис. грн., 1999 рік - 72856,6 тис. грн.), будівництві (1998 рік - 19953,9 тис. грн., 1999 рік - 26263,4 тис. грн.). Найменші обсяги реалізації робіт та послуг мають місце в сферах операцій з нерухомим майном (1998 рік - 138,1 тис. грн., 1999 рік - 86,5 тис. грн.), а також культури і мистецтва (1998 рік - 88,6 тис. грн., 1999 рік - 96,8 тис. грн.).

Розглянемо фінансові результати госпрозрахункових підприємств за галузями економіки за показником балансового прибутку.

Балансовий прибуток (валовий прибуток) має ті ж джерела, що і доход, тобто він включає прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), матеріальних цінностей і майна, позареалізаційних операцій.

Всі підприємства на 1997 рік мали 30281 тис. грн. збитку. В 1998 році він становив 194270 тис. грн., а в 1999 році - 121771 тис. грн. При цьому статистично малі підприємства лише в 1998 році мали збитку 7560 тис. грн., в попередньому і наступному роках збитку не було, а прибутку нараховувалось у 1997 році 15656 тис. грн., 1999 році - 1283 тис. грн.

Серед малих підприємств в 1998 році найбільші збитки мали фірми, які працювали в сфері торгівлі та громадського харчування - 5580 тис. грн. В 1997 році ці підприємства вирізнялися серед інших найбільшим прибутком - 11609 тис. грн. Можна помітити, що суб'єкти малого підприємництва таких галузей, як промисловість, житлово-комунальне господарство, з кожним наступним роком зазнають все більших збитків. На противагу їм, фінансові результати підприємств лісового господарства, а також транспорту і зв'язку отримують все більші прибутки. Так у 1999 році вони становили відповідно 163 тис. грн. і 222 тис. грн.

Аналізуючи групування фінансових результатів малих, можна помітити, що в 1999 році кількість підприємств, які одержали прибуток, збільшилась: в 1998 році їх налічувалось 988, а в 1999 році - 1323. Відповідно зменшилась кількість збиткових підприємств, число яких в 1998 році становило 906, а в 1999 році - 885.

В сферах торгівлі і громадського харчування, будівництва, науки і наукового обслуговування, в порівнянні з 1998 роком, збільшилась кількість прибуткових і зменшилась кількість збиткових підприємств. В 1998 році всі малі фірми, які займалися в галузі управління були прибутковими.

Погіршилась ситуація в сільському господарстві, житлово-комунальних організаціях, оскільки в 1999 році малі підприємства зазнали більших балансових збитків, ніж в 1998 році.

В 1998 році найбільший прибуток мали рентабельні підприємства, які діяли в сфері торгівлі та громадського харчування (7118,4 тис. грн.), друге і третє місце посідають відповідно малі підприємства промисловості (3390,1 тис. грн.) і будівництва (967,5 тис. грн.). В 1999 році ситуація не змінилась.

Важливим результатом діяльності малих фірм є їх платежі до бюджету. Загальна сума платежів до бюджету по розрахунку в 1998 році становить 322107,4 тис. грн. При цьому процент надходження платежів до бюджету від малих підприємств наближується до 16%. Процент надходжень платежів до бюджету від малих підприємств і підприємців-фізичних осіб - 21%. Серед усіх підприємств у 1998 році найзначнішу суму платежів до бюджету зареєстровано в сфері промисловості (141932,9 тис. грн.), з яких фактично внесено 123592 тис. грн.

Найбільше платежів до бюджету надійшло від МП торгівлі та громадсь-кого харчування (22784,6 тис. грн.), промисловості (16072,4 тис. грн.), житлово-комунальних організацій (649,0 тис. грн.) Найменше - геологорозвідувальних організацій (2,4 тис. грн.), закладів культури і мистецтва (15,1 тис. грн.), установ, які проводять операції з нерухомим майном (15,9 тис. грн.).

Оскільки в сфері лісового господарства, зв'язку, матеріально-технічного постачання та збуту працює незначна кількість малих підприємств, то й платежі до бюджету в них невеликі. В 1999 році управління статистики інформації про платежі до бюджету не збирало.

Ознайомившись з прибутками і збитками малих підприємств, не можна повністю охарактеризувати, наскільки ефективно працювали підприємства. Для цього розглянемо рентабельність підприємств.

Рентабельність - це відносний показник, що характеризує рівень ефективності (доходності) роботи підприємства.

Рівень рентабельності в цілому піднявся від 0,1% до 0,9%. З таблиці видно, що в 1998 році найвищий рівень рентабельності (12,7%) мали малі фірми, які працювали в сфері управління, друге місце посідало лісове господарство (11,5%). Найнижчий рівень збитковості мали підприємства матеріально-технічного постачання і збуту (-40,9%). У 1999 році картина змінилась. Малі фірми сфери транспорту показали найвищий рівень рентабельності - 21,7%. Найзбитковішими залишились малі підприємства зі сфери матеріально технічного постачання і збуту (-32,8%) і культури і мистецтва (-24,5%). Для повного уявлення про ефективність роботи малих підприємств, проаналізуємо рентабельність малих промислових підприємств за 1998 рік (за 1999 рік такої інформації немає).

Всього в промисловості працює 275 малих підприємств, серед яких 147 є збитковими, що становить 53,5% до загальної їх кількості. При цьому серед підприємств шкіряної, хутрової і взуттєвої, а також поліграфічної промисловості збиткових немає. Найбільші прибутки від реалізації продукції мали малі підприємства борошномельно-круп'яної промисловості (1420,6 тис. грн.), найзначніших збитків зазнали малі підприємства, діяльність яких зосереджена в паперовій промисловості (1678,7 тис. грн.), а також в борошномельно-круп'яній промисловості (721,7 тис. грн.).

Отже, серед малих промислових підприємств найвищий рівень рентабельності мала шкіряна, хутрова, взуттєва промисловість (66,2%). А найбільший рівень збитковості - промисловість будівельних матеріалів (62,9%). Проаналізувавши фінансові результати і рівень рентабельності МП, можна визначити, суб'єкти підприємництва яких галузей працювали найефективніше - це будівництво, торгівля і громадське харчування.

Список використаної літератури

 1. Про концепцію державної політики розвитку малого підприємництва. Постанова КМУ від 3.04. 1996 р. № 404.
 2. Про підприємництво. ЗУ від 7.02. 1991 р. №698- ХІІ.
 3. Про підприємства в Україні. ЗУ від 27.03. 1991 р. № 887- ХІІ.
 4. Про державну підтримку малого підприємництва. Указ Президента України від 12.05. 1998 р. № 456/98.
 5. Про усунення обмежень, що стимулюють розвиток підприємництва. Указ Президента України від 3.01. 1998 р.
 6. Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва. Указ Президента України від 3.07. 1998 р. № 727/98.
 7. Реверчук С. К. Малий бізнес: методологія, теорія і практика. - К.: ІЗМН, 1996. - 192 с.
 8. Мале підприємництво в Україні. Збірник нормативно-правових актів / За ред. О. В. Кужель, А. К. Кінаха, В. В. Костицького. - К.: Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи, 1999. - 190 с.
 9. Плоткін Я. Д. Підприємцю про підприємництво. - Львів, 1993. - Ст. 63-75.
 10. Варналій З. Тенденції становлення малого підприємництва в Україні // Ринкові перетворення, стр. 58-64.
 11. Блинов А. Малое предпринимательство. Организационные и правовые основы деятельности. - М.: Ось-89, 1997. - 336 с.
 12. Варналій З. С. Малий бізнес України: проблеми становлення та перспективи розвитку // Урядовий кур'єр. - 1995. - № 62-63. - Стр. 4.
 13. Герасимчук В. Г. Розвиток підприємництва: діагностика, стратегія, ефективність. - К.: Вища школа, 1995. - 267 с.
 14. Экономика предприятия: Учебник для ВУЗов / Ред. Горфинкеля В. Я., Швандара В. А. - М.: ЮНИТИ, 1998. - Стр. 92-117.
 15. Кузьмін О. Є., Загородній А. Т., Громяк Л. С. Малі форми підп-риємництва. Навчальний посібник. - Львів: Центр Європи, 1996. - Стр. 4-36.


07.07.2011

Загрузка...