Митні збори та акцизний збір. Реферат

У рефераті подано відомості про особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій. Зокрема, розглянуто акцизний збір та митні збори

Митні збори

Крім сплати мита обов‘язковим платежем при переміщенні вантажів через митний кордон є митні збори. Вони нараховуються за вантажною митною декларацією.

Це платежі за:

 • митне оформлення товарів;.
 • митне оформлення у разі транзиту іноземних товарів;
 • митне оформлення у разі ввезення на митний ліцензійний склад;
 • митне оформлення майна (крім майна іноземних фірм);
 • митне оформлення майна (крім майна іноземних фірм), тимчасово вивезеного з України;
 • митне оформлення ввезеного в Україну чи вивезеного з України майна іноземних фірм;
 • перебування товарів та інших предметів під митним контролем.

Приклади нарахування зборів за митне оформлення. Для всіх прикладів курс долара СТА на день подання ВМД становить 1.50 гривні за 1 долар СТА.

Приклад 1. Заповнення графи 47 при нарахуванні митних зборів за митне оформлення товару:

1. Загальна митна вартість, вказана в графі 22 ВМД, становить один мільйон гривень.

Вид

 

Основа нарахування

Ставка

 

Сума

 

СП (спосіб платежу)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

1000000

$20

 

3000

 

бг

 

 

2. Загальна митна вартість, вказана в графі 22 ВМД, становить десять мільйонів гривень.

Вид

Основа нарахування

 

Ставка

Сума

 

СП

 

10

 

10000000

 

0,15%

 

15000

 

бг

 

 

Приклад 2. Заповнення графи 47 ВМД при нарахуванні митних зборів за митне оформлення у разі транзиту іноземних товарів.

Вид

Основа нарахування

 

Ставка

Сума

 

СП

 

11

 

 

 

$20

 

3000

 

бг

 

 

Приклад 3. Заповнення графи 47 ВМД при нарахуванні митних зборів за митне оформлення на митний ліцензійний склад.

Вид

Основа нарахування

 

Ставка

Сума

 

СП

 

12

 

 

 

$20

 

3000

 

бг

 

 

Приклад 4. Заповнення графи 47 ВМД при нарахуванні митних зборів за митне оформлення майна (крім майна іноземної фірми).

(. Загальна митна вартість, вказана в графі 22 ВМД, становить п’ятсот мільйонів гривень.

Вид

Основа нарахування

 

Ставка

Сума

 

СП

 

13

 

500000

 

$10

 

1500

 

 

 

2. Загальна митна вартість, вказана в графі 22 ВМД, становить десять мільярдів гривень.

Вид

Основа нарахування

 

Ставка

Сума

 

СП

 

 

 

10000000

 

0,15%

 

1500

 

бг

 

 

Приклад 5. Заповнення графи 47 ВМД при нарахуванні митних зборів за митне оформлення (крім майна іноземних фірм), тимчасово ввезеного чи тимчасово вивезеного з України.

Вид

Основа нарахування

 

Ставка

Сума

 

СП

 

14

 

 

 

$10

 

1500

 

бг

 

 

Приклад б. Заповнення графи 47 ВМД при нарахуванні митних зборів за митне оформлення ввезеного в Україну, вивезеного з України майна іноземних фірм.

1. Тимчасове ввезення/вивезення.

Вид

Основа нарахування

 

Ставка

Сума

 

СП

 

15

 

 

 

$30

 

4500

 

бг

 

 

2. Постійне ввезення/вивезення.

2. (Загальна митна вартість, вказана в графі 22 ВМД, становить один мільярд гривень.

Вид

Основа нарахування

 

Ставка

Сума

 

СП

 

15

 

1000000

 

$30

 

4500

 

бг

 

 

2.2. Загальна митна вартість, вказана в графі 22 ВМД, становить десять мільярдів гривень.

Вид

Основа нарахування

 

Ставка

Сума

 

СП

 

15

 

10000000

 

0,15%

 

4500

 

бг

 

 

Акцизний збір

Важливим інструментом регулювання зовнішньоекономічної діяльності є акцизний збір - непрямий податок на високорентабельні товари (продукцію).

Перелік товарів, на які встановлюється акцизний збір, затверджується Кабінетом Міністрів. Платниками акцизного збору при експорті чи імпорті товарів є суб’єкти ЗЕД.

Ставка акцизного збору визначається, виходячи з митної вартості товарів, що ввозяться на територію України з урахуванням митних зборів та мита і розраховується за формулою:

а) (В + 3) ´ А/100 (по товарах, що не підлягають обкладенню митом);

б) (В + 3 + М) /100 (по товарах, що підлягають обкладенню митом),

де В - митна вартість; 3 - митні збори; М - мито; А - ставка акцизного збору.

Крім акцизного збору товари, що ввозяться на територію України, оподатковуються податками на добавлену вартість. Податок на добавлену вартість стягується з митної вартості імпортних товарів з урахуванням фактично сплачених сум митних зборів та мита (а по підакцизних товарах з урахуванням сум акцизного збору).

Сума податку на добавлену вартість нараховується за формулою:

а) (В + 3 + М + Аз) /100

(на товари, що обкладаються митом та акцизним збором);

б) (В + 3 + М) хППОО

(на товари, їдо обкладаються тільки митом);

в) (В + 3 + Аз) хП/100

(на товари, що обкладаються тільки акцизним збором);

г) (В-І-З) хППОО

(по інших товарах (що не підлягають обкладенню митом та акцизним збором)),

де В - митна вартість товару; 3 - митні збори; М - мито; Аз - ставка податку на добавлену вартість.

Усі платежі, що здійснюються на митниці розраховуються на базі митної вартості.

Митна вартість - ціна, яка фактично сплачена або піддягає сплаті за товар на момент перетину митного кордону України, тобто, коли виконано всі необхідні формальності щодо ввезення товару в Україну чи вивезення його з України. До митної вартості включають ціну товару, зазначену в рахунку-фактурі іноземного контрагента, а також такі фактичні витрати (якщо їх не враховано у рахунку-фактурі):

 • витрати на транспортування, навантаження, розвантаження, переміщення та страхування до пункту перетину митного кордону України;
 • комісійні та брокерські витрати під час проведення митного та інших видів оформлення в іноземних державах на шляху перевезення товару;
 • плата за використання об’єктів інтелектуальної власності, що належать до цих товарів та інших предметів, яка має бути сплачена імпортерам або експортерам прямо або опосередковано як умова їх ввезення (вивезення).

При визначенні митної вартості керуються такими актами:

 • Закон України "Про єдиний митний тариф" від 18.02. 92 р. (статті 16,17);
 • Митний кодекс України від 12. 12 91 р. (розд. 2 і 3);
 • Положення про індикативні ціни на товари при здійсненні суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України експортно-імпортних операцій від 18.11. 94р.;
 • Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04. 91 р.

Складовою частиною митної вартості товару є мито та збори. На підставі цій вартості проводиться стягнення податку на добавлену вартість, а по підакцизних товарах і акцизний збір.

Митні органи в разі явного заниження митної вартості (наприклад, вартість автомобіля - 50 дол. СІЛА) або у разі неможливості перевірки її обчислення (наприклад, на зношені або пошкоджені товари) мають право самостійно визначати митну вартість на підставі ціни на ідентичні або подібні товари, що діють у провідних країнах-експортерах.


03.07.2011

Загрузка...