Загрузка...

Державне управління підприємствами та організаціями: вищі органи. Реферат

Система державного управління суб’єктами господарювання. Організація та взаємодія центральних органів виконавчої влади

Система державного управління суб’єктами господарювання

Окрім внутрішніх органів управління підприємствами та організаціями існують вищі органи загальнодержавного управління всіма суб’єктами господарювання. Формування і функціонування таких органів є об’єктивно необхідним й доцільним.

Чинну систему в Україні загальнодержавного управління підприємствами, організаціями та іншими первинними ланками національної економіки можна представити так.

Президент України, як глава держави, в рамках повноважень, визначених Конституцією України, керує всіма сферами діяльності суспільства, включаючи економіку. З цією метою він видає відповідні укази й повноваження, проводить ділові зустрічі та наради з посадовими особами, здійснює робочі поїздки в регіони, відвідує підприємства (організації). Певні управлінські рішення приймає також глава адміністрації Президента. Верховна Рада України бере участь в управлінні економікою, окремими її сферами і галузями опосередковано, через формування необхідної законодавчої бази.

Центральну виконавчу владу держави репрезентує Кабінет Міністрів України, який практично реалізує соціально-економічну політику країни, координує та спрямовує діяльність конкретних ланок національної економіки через відповідні центральні органи виконавчої влади – міністерство, державні комітети, агентства, інші установи.

Центральними органами виконавчої влади, керівники яких входять безпосередньо до складу Кабінету Міністрів та які утворюють систему державного управління суб’єктами господарювання, є конкретні міністерства, комітети та інші центральні відомства.

Основними складовими елементами чинної системи загальнодержавного управління сферою економіки служать галузеві та функціональні міністерства. Будь-яке міністерство очолює міністр, який має кількох заступників.

До складу органів управління міністерства входять департаменти (управління) та відділи, які керують підприємствами з певних питань у межах своєї компетенції.

     

Важливим робочим органом міністерства є колегія, членами якої є міністр, заступники міністра, начальники основних департаментів і відділів. У складі міністерства виокремлюються необхідні функціональні департаменти: планово-економічний, технічний, маркетингу, зі зв’язків із зарубіжними країнами, фінансовий, центральна бухгалтерія тощо.

Організація та взаємодія центральних органів виконавчої влади

Виробничо-господарську та іншу діяльність окремих підприємств чи їхні інтеграційних утворень координують функціональні й галузеві міністерства, комітети та інші органи центральної виконавчої влади. Існує відповідна схема організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади.

Передовсім назвемо Міністерства, керівники яких входять до складу Кабінету Міністрів України:

 • Міністерство аграрної політики України;
 • Міністерство внутрішніх справ України;
 • Міністерство екології та природних ресурсів України;
 • Міністерство економіки України;
 • Міністерство палива та енергетики України;
 • Міністерство закордонних справ України;
 • Міністерство культури і мистецтв України;
 • Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;
 • Міністерство оборони України;
 • Міністерство освіти і науки України;
 • Міністерство охорони здоров’я;
 • Міністерство праці та соціальної політики України;
 • Міністерство транспорту України;
 • Міністерство фінансів України;
 • Міністерство юстиції України.

До вищих органів державного управління підприємствами належать також державні комітети та інші центральні органи, статус яких прирівнюється до статусу Державного комітету України:

 • Державний комітет України по водному господарству;
 • Державний комітет України по земельних ресурсах;
 • Державний комітет України з енергозбереження;
 • Державний комітет лісового господарства України;
 • Державний комітет промислової політики України;
 • Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації;
 • Державний комітет статистики України;
 • Державне казначейство України.

Крім того функціонують центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. Такими є:

 • Антимонопольний комітет України;
 • Державна податкова адміністрація України;
 • Державна митна служба України;
 • Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва;
 • Національна комісія регулювання електроенергетики України;
 • Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;
 • Фонд державного майна України;
 • Служба безпеки України.

Конкретні функції, що їх виконують центральні регіони державного управління, визначено здебільшого їхньою назвою. Пояснення здійснюваних функцій потребують лише деякі центральні органи управління, зокрема:

 • Міністерство економіки – визначає головні напрями економічної політики держави, спрямовує зовнішньоекономічну діяльність і торгівлю;
 • Фонд державного майна – проектує й реалізує щорічні програми приватизації державних підприємств;
 • Державне казначейство – розробляє й реалізує плани фінансування переважно організацій, діяльність яких здійснюється за рахунок державного бюджету.

Треба знати також і ті центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів:

А) Через Міністра екології та природних ресурсів України:

 • Державний комітет України по водному господарству,
 • Держкомітет по земельних ресурсах.

Б) Через Міністра економіки України:

 • Держкомітет будівництва, архітектури та житлової політики,
 • Держкомітет енергозбереження,
 • Держкомітет промислової політики,
 • Держкомітет стандартизації, метрології та сертифікації.

В) Через Міністра фінансів України:

 • Головне контрольно-ревізійне управління,
 • Державне казначейство України.


01.07.2011

Загрузка...