Загрузка...

Особливості та характеристика ліцензування підприємницької діяльності. Реферат

Згідно з чинним законодавством ліцензуванню підлягають ті види підприємницької діяльності, які безпосередньо впливають на здоров'я людини, навколишнє середовище і безпеку держави

Для здійснення підприємницької діяльності, що підлягає ліцензуванню, необхідно одержати відповідну ліцензію і додержуватися ліцензійних умов, які встановлює Кабінет Міністрів України.

Ліцензія - це документ, що видається Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом виконавчої влади, відповідно до якого власник ліцензії має право займатися даним видом господарської діяльності.

Ліцензійні умови - установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

В Україні ліцензуванню підлягають наступні види господарської діяльності:

 • 1) пошук (розвідка) корисних копалин;
 • 2) виробництво, ремонт і реалізація вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;
 • 3) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України);
 • 4) видобування уранових руд;
 • 5) видобуток і виробництво дорогоцінних металів, дорогоцінного й напівдорогоцінного каміння, виготовлення та реалізація виробів з їх використанням;
 • 6) виробництво і реалізація лікарських засобів, ветеринарних медикаментів і препаратів, пестицидів та агрохімікатів;
 • 7) виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, засобів індивідуального захисту та активної оборони;
 • 8) розроблення, виготовлення та реалізація спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;
 • 9) розроблення, виробництво, впровадження, експлуатація, реалізація систем і засобів криптографічного і технічного захисту інформації, голографічних захисних елементів;
 • 10) виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;
 • 11) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування, розподіл; постачання та зберігання природного газу за певних умов;
 • 12) централізоване водопостачання та водовідведення;
 • 13) розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів, наземної космічної інфраструктури, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем;
 • 14) усі види діяльності, пов'язані з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами; культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби, для промислових цілей;
 • 15) проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
 • 16) медична та ветеринарна практика;
 • 17) переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;
 • 18) організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей;
 • 19) будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
 • 20) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним, транспортом та автомобільним транспортом загального користування;
 • 21) заготівля, переробка металобрухту кольорових і чорних металів; збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів, дорогоцінного й напівдорогоцінного каміння;
 • 22) заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);
 • 23) операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
 • 24) проектування, монтаж, технічне обслуговування, випробування на відповідність встановленим вимогам засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів; проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання;
 • 25) надання послуг з охорони громадян, державної та іншої власності;
 • 26) виконання авіаційно-хімічних робіт;
 • 27) виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;
 • 28) пересилання поштових переказів, простих та реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 кілограмів;
 • 29) надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот) та послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів);
 • 30) технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;
 • 31) організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; екскурсійна діяльність;
 • 32) фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
 • 33) діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
 • 34) посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
 • 35) професійна діяльність на ринку цінних паперів;
 • 36) проведення землевпорядних та землеоціночних робіт;
 • 37) проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
 • 38) діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім ставків;
 • 39) посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
 • 40) виробництво дисків для лазерних систем зчитування; експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування;
 • 41) виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового.

Ліцензування наступних видів господарської діяльності здійснюється згідно з законами, що регулюють відносини у цих сферах:

 • банківська діяльність;
 • діяльність з надання фінансових послуг;
 • зовнішньоекономічна діяльність;
 • канали мовлення;
 • електроенергетика та використання ядерної енергії;
 • освіта;
 • інтелектуальна власність;
 • виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Ліцензування видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів, у разі надходження кількох заяв про видачу ліцензій, здійснюється тільки за результатами відкритих конкурсів. До таких видів господарської діяльності відносяться:

 • видобування уранових руд;
 • видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
 • постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;
 • зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, встановлюваний ліцензійними умовами;
 • надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот).

Одержання ліцензії

     

Право видачі ліцензій мають відповідні міністерства, відомства, державні адміністрації і виконкоми місцевих рад народних депутатів відповідно до переліку органів, що видають ліцензії на окремі види діяльності, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

Для одержання ліцензії до відповідного органу ліцензування необхідно подати такі документи:

заяву, в якій зазначають:

1) відомості про заявника:

 • для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів;
 • для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код;

2) вид діяльності, на який заявник хоче отримати ліцензію;

 • засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 • для окремих видів господарської діяльності також подаються документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України (це можуть бути копії установчих документів, документів про рівень освіти і кваліфікації працівників, про право власності суб'єкта господарської діяльності на виробничі площі (або їх оренду), відомості про наявність та стан технічного обладнання тощо).

Рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі приймається у строк не пізніше ніж 10 робочих днів з дати надходження документів, за деякими винятками згідно з чинним законодавством. Повідомлення про прийняття рішення надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом 3 робочих днів з дати його прийняття.

Підставами для відмови у видачі ліцензії є:

 • недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;
 • невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для обраного ним виду господарської діяльності.

Ліцензія оформлюється не пізніше ніж за 3 робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

На підставі ліцензії, виданої центральним органом виконавчої влади, господарська діяльність провадиться на всій території України, а на підставі ліцензії, виданої місцевим органом виконавчої влади, - на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці

Термін дії ліцензії та плата за її видачу

Термін дії ліцензій на провадження певного виду господарської діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України. Для переважної більшості видів господарської діяльності він становить 3 роки. Особливі строки дії ліцензій установлюються на провадження наступних видів діяльності:

 • з надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот) - 10 років;
 • з надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів) - 15 років;
 • з технічного обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації - 5 років;
 • з випуску та проведення лотерей, якщо ліцензія видається Міністерством фінансів в процесі переоформлення реєстраційних свідоцтв - 12 років.

Термін дії ліцензії може бути продовжений за заявою суб'єкта підприємницької діяльності в порядку, встановленому для її видачі.

Плата за видачу ліцензії справляється у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на квітень 2002 р.: 17 грн х 20 = 340 грн), якщо органом ліцензування є центральний орган виконавчої влади, або 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 грн), якщо органом ліцензування є місцевий орган виконавчої влади.

Особливі розміри плати за видачу ліцензії встановлюються на провадження окремих видів господарської діяльності (в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян):

1) у сфері зв'язку (в межах території Автономної Республіки Крим, однієї області, мм. Києва і Севастополя):

 • надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот) - 200;
 • надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів): міжнародного - 529000 (видається тільки на діяльність на території України), міжміського і стільникового - 20000, місцевого - від 20 до 200;
 • технічне обслуговування мереж теле- і радіомовлення в межах промислової експлуатації - 60;

2) у сфері, пов'язаній з алкогольними напоями:

 • виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв -1500;
 • виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв підприємствами первинного виноробства, які виготовляють виноградні і плодово-ягідні виноматеріали і спирт-сирець з їх відходів, із середньорічними обсягами переробки сировини до 1 тис. тонн - 360;
 • оптова торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим - 15000;
 • оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями - 300;

3) у сфері, пов'язаній з тютюновими виробами:

 • виробництво - 900;
 • оптова торгівля - 300;
 • роздрібна торгівля - 150.

Плата також справляється (в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян):

 • за видачу однієї копії ліцензії (що потрібні для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу ліцензіата) - 1;
 • за переоформлення ліцензії (у випадку зміни найменування юридичної особи або прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності; зміні місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності; змін, пов'язаних з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності) - 5;
 • за видачу дубліката ліцензії (у випадку її втрати або пошкодження) - 5.


14.06.2011

Загрузка...