Загрузка...

Вивчення економіки: застосування комп'ютерного моделювання. Реферат

Проблема зближення теоретичної освіти з практичним застосуванням цих знань в реальному житті не нова, але вона не втратила своєї актуальності і сьогодні. Комп'ютерні технології надали нові можливості у вирішенні цієї проблеми

Результативність викладання економіки в середній школі значно підвищує застосування в процесі навчання імітаційних комп'ютерних ігор.

Розглянемо методичні особливості роботи з однією з таких розробок - комп'ютерною грою MESE (моделювання економічної діяльності та менеджменту) американської програми економічної освіти Junior Achievement Inc. MESE моделює світ бізнесу, за допомогою комп'ютера учні повторюють принципи, які вони вже вивчили, доповнюють їх новими знаннями та застосовують їх у діловій ситуації, наближеній до реальності.

Ідея цієї гри полягає в тому, що декілька фірм (їх кількість може бути від двох до восьми) контролюють певну галузь виробництва на ринку i виробляють однакову продукцію. Групи учнів повинні здійснювати менеджмент цих фірм. Метою гри є перемога фірми в конкурентній боротьбі.

Керівні рішення учні приймають на підставі фінансових звітів про діяльність фірми та галузевого звіту. Ці рішення стосуються визначення ціни на продукцію фірми, обсягу виробництва та стратегії і тактики щодо інвестицій у розвиток виробництва, видатки на маркетинг та наукові дослідження.

Прийняті рішення обумовлюють характер роботи фірми на протязі кварталу (трьох місяців). По закінченні чергового періоду діяльності керівництво фірми (тобто учні) отримують черговий звіт, де відображені результати діяльності фірми.

Галузевий звіт. Період4.

Кількісні показники

 

Зміни

Вартісні показники

$

Зміни

Загалом замовлень

4.971

-9%

Валова виручка

236.591

0%

Загальний випуск

5.724

4%

Середня ціна

47

0%

Загальний продаж

4.971

0%

Загальна вартість виробництва

156.786

4%

Загальна потужність

7.432

6%

 

 

 

Загалом на складі

2.459

44%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивність

 

Зміни

Економіка

 

Зміни

Зайнятість

923

-2%

Банківс. процент

10%

0%

Продаж на одного робітника

$256

2%

Граничний розмір позики

$50.000

0%

Виробн. /зайнятість

6,20

6%

Ставка податку

25%

0%

Інвестиції

$464.405

4%

Податок за період

$13.321

10%

Використання потужностей

77%

-2%

Податок за весь час

$57.695

30%

 

 

MASTER

ELIT

MONSTR

NIKA

O&L

В. дохід

$50.922

$66.395

$31.450

$48.330

$39.494

Прибуток

$8.476

$12.929

$5.269

$8.908

$4.372

Ціна

$46

$49

$50

$45

$49

Н. прибуток

$35.264

$49.341

$30.498

$35.501

$11.935

Част/ринку

22%

27%

13%

22%

16%

МPI

89

120

74

89

57

 

Звіт компанії NIKA за період 4

Деклар. про доходи

 

%В. д.

Рішення:

 

Вал. Дохід

$ 48.330

100%

Ціна

$45

ВВПТ

$-28.310

59%

Виробництво

1. 170шт

--------------------------------

--------------

-------

Маркетинг

$ 2.000

Вал. Прибуток

$ 20.020

41%

Інвестиції

$10.000

Маркетинг

$ -2.000

4%

НДР

$ 1.000

Амортизація

$ -4.399

9%

 

 

НДР

$ -1.000

2%

Виробничий звіт

 

Ціна склад.

$ 0

0%

Виробництво

1. 170шт

Банк%

$ -744

2%

Гранич. Потужн.

1. 466шт

--------------------------------

-------------

--------

Викор. Потужн.

79%

Прибуток до податку

$11.877

25%

Собіварт. Шт.

$26,36

Податок

$-2.969

-6%

На складі

96шт

--------------------------------

--------------

--------

Зайнятість

191роб

Чистий прибуток

$ 8.908

18%

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

%

Звіт про маркетинг:

 

Наявні кошти

$ 40.228

30%

Отрим. Замовл.

1. 074шт

На складі

$ 2.530

2%

Продано

1. 074шт

Основні фонди

$ 93.581

69%

----------------------

------------

--------------------------------

--------------

-------

Невикон. Замовл.

0шт

Сумарний актив

$136.339

100%

 

 

 

 

 

Звіт про інвестиції:

 

Позика

$ 27.038

20%

Заг. Потужн.

$87.980

Н. Прибуток

$ 35.501

26%

Дод. Інвестиц.

$ 5.601

Статутний фонд

$ 73.800

54%

----------------------

-------------

--------------------------------

--------------

-------

Потужн. М/ Пер.

$93.581

Пасив+Ст. фонд

$136.339

100%

 

 

                 

 

Звернемо увагу, що ігрові технології збагачують мотиваційні можливості процесу навчання спортивним азартом, що спонукає учнів до більш інтенсивного засвоєння матеріалу, творчого осмислення теоретичних знань та групової взаємодії в процесі прийняття рішень.

На першій стадії знайомства з грою MESE засвоюється розуміння, що фінансовий звіт - це інструмент контролю і керівництва всією роботою фірми. Щоб перемогти в грі, інструментом треба володіти. А для цього треба добре знати не тільки всі розділи та статті звітів, але і співвідношення різних показників. Треба вміти розраховувати ці показники самостійно, щоб спрогнозувати наслідки своїх рішень.

На першій стадії виграють, ті хто краще засвоїв теоретичний матеріал з економіки підприємства, і це спонукає інших до інтенсифікації зусиль в цьому напрямку.

Коли учні в процесі гри, групового взаємонавчання та неодноразового повторення матеріалу досягають певного рівня знань, гра набуває якісно іншого характеру. На другій стадії застосування MESE починають відігравати важливу роль нові чинники.

Успіх забезпечують навички аналітичного мислення, вміння прогнозувати зміни кон'юнктури та збудувати найбільш раціональну стратегію. Щоб максимально використати групову взаємодію та взаємонавчання учнів доцільно змінювати склад керівництва фірм таким чином, щоб ті, хто грав в конкуруючих фірмах були змушені працювати разом і навпаки.

Таким чином ми створюємо високий рівень компетенції керівництва усіх фірм, яке буде знайоме з різними стратегіями та прийомами конкурентної боротьби в галузі. Провокуючи жорсткі умови конкуренції ми стимулюємо високий рівень гри.

Застосовуючи в діловій комп'ютерній грі MESE стратегію, наприклад, низьких цін та великого обсягу виробництва, (таку просту та привабливу, на перший погляд), безумовно виграшну в перших періодах гри, керівництво фірми, через деякий час, стикається з проблемою збуту великих обсягів продукції. Тільки збалансована та послідовна стратегія, або ризиковані тактичні ходи допоможуть утримати завойований успіх.

На третій стадії застосування комп'ютерної гри MESE можливо продемонструвати в процесі моделювання економічної діяльності вплив макроекономічних чинників, таких, як зміна податку або імітація інфляції на життєздатність фірми або навіть всієї галузі.

Комп'ютерне моделювання доцільно було б використовувати на протязі усього курсу викладання економіки. Наприклад для демонстрації закону попиту, складання шкали та побудови графіка попиту. Або проекспериментувати з впливом змін банківської ставки на прийняття рішень в бізнесі. Таким чином можна знайти багато варіантів застосування комп'ютерного моделювання в навчальному процесі.

Проведення змагань з комп'ютерної гри MESE може стати доброю перевіркою знань, умінь та навичок отриманих в процесі вивчення економічних дисциплін. Безумовна об'єктивність підведення підсумку, комплексний підхід з урахуванням вміння практичного застосування отриманих знань робить комп'ютерне моделювання ефективним інструментом удосконалення навчального процесу.

Коли в процесі навчання переважають традиційні методики - учні тренують фактично лише пам'ять. Але завчити - ще не значить знати, а знати - ще не значить вміти. Вміння неможливо придбати без практики активної діяльності, гри, без пошуку оптимального рішення перед своїми друзями та конкурентами.


13.06.2011

Загрузка...