Нарахування фонду оплати праці та фонду соціального страхування. Реферат

Обов'язкові податки і збори, які нараховуються на фонд оплати праці. Податок з доходів фізичних осіб. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Внески до соціальних фондів. Страхові внески до Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності. Страхові внески до Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві. Аліменти: порядок нарахування і сплати

Обов'язкові податки і збори, які нараховуються на фонд оплати праці

Податок з доходів фізичних осіб. Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) встановлений Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05. 2003 р. №889-IV. Цей податок є одним з найбільш складних в застосуванні.

Види доходів (в тому числі і заробітна плата) з яких утримується ПДФО перераховані в пп. 4.2. 1. – 4.2. 16. вказаного Закону. Доходи, з яких не утримується ПДФО названі в пп. 4.3. 1. – 4.3. 36. Крім цього окремі категорії платників податку мають право на податкову соціальну пільгу (ПСП) згідно пп. 6.1. 1. Розмір ПСП розраховується від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на початок кожного поточного року. Для деяких категорій платників податку розмір пільги збільшений (пп. 6.1. 2. і 6.1. 3).

При цьому пільга застосовується тільки до доходу, отриманого в вигляді заробітної плати, яка не перевищує розміру мінімального місячного прожиткового мінімуму працездатної особи помноженого на 1,4 і заокругленого до 10. Право на податкову соціальну пільгу по кожному окремому працівнику визначається щомісячно.

Згідно до пункту 22.3. ставка податку до 31 грудня 2006 року становить 13% (крім випадків, вказаних в п. 7.2 – 7.3).

Прожитковий мінімум на 2006 рік.

Категорія осіб

З 01.01. по 31.03

З 01.04 по 30.09

З 01.10 по 31.12

Загальний показник

453

465

472

Діти віком до 6 років

400

410

418

Діти віком від 6 до 18 років

514

527

536

Працездатні особи

483

496

505

Непрацездатні особи

350

359

366

 

Мінімальна заробітна плата на 2006 рік.

Період

Розмір, грн

01.01. 06 – 30.06. 06

350

01.07. 06 – 30.11. 06

375

01.12. 06 – 31.12. 06

400

 

Мінімальна заробітна плата встановлена Законом України від 20.12. 2005 року №3235 – IV.

Податкова соціальна пільга на 2006 рік.

Вид пільги

Розмір, грн

Загальна

175

150% від загальної

262,5

200% від загальної

250

 

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Максимальна величина затрат на оплату праці з яких утримуються страхові внески.

Термін дії

Розмір, грн

01.01. 06 – 31.03. 06

4830

01.04. 06 – 30.09. 06

4960

01.10. 06 – 31.12. 06

5050

 

Вище вказані розміри встановлені Законом України від 2.12. 2005 року № 3235 – IV.

Регулюється Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" № 400/97-ВР від 26.06. 97 р., зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України № 1222-ХІVвід 17.11. 99 р., № 1058 від 09.07. 2003 р. та Інструкцією про порядок обчислення та сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України № 16-6 від 19.10. 2001 р.

Законом України № 3235 – IV від 20.12. 2005 року встановлені ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування в Україні та об'єкти оподаткування:

31,8% від об'єкту оподаткування — фактичних витрат на оплату праці робітників, які враховують витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних виплат, в т. ч. в натуральній формі, а також винагород, які виплачуються громадянам за виконані роботи (послуги) за угодами цивільно-правового характеру.

Відповідно до п. 1.4 закону платниками є фізичні особи, які працюють на умовах трудової угоди (контракту), і фізичні особи, що виконують роботи (послуги) за угодами цивільно-правового характеру, мають такі ставки збору:

1% від об'єкту оподаткування — сукупного оподаткованого доходу, обчисленого відповідно до законодавства України, якщо цей доход не перевищує 150 грн.;

2% - об'єкта оподаткування, якщо сукупний оподатковуваний доход перевищує 150 грн.

З доходу, що перевищує 4830 грн., збір не утримується.

Внески до соціальних фондів. Страхові внески до Фонду обов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття регулюються Законом України "Про обов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" № 1533-III від 02.03. 2000 р. зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України № 2213-III від 11.01. 2001 р. та Інструкцією про порядок обчислення та сплати внесків на обов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 339 від 18.12. 2000 р. зі змінами, внесеними Наказом № 295 від 20.06. 02.

Платниками внесків є юридичні особи всіх форм власності, їх об'єднання, філіали, відділення за ставками зборів:

 • до 22.02. 2001 р. - 1,5%
 • 3 22.02. 2001 р. - 2%
 • 3 01.07. 2001 р. - 2,5%
 • з 01.01. 2002 р. - 2,1%
 • з 31.03. 2005 р. – 1,6%
 • з 01.01. 2006 р. – 1,3%

Об'єкт нарахування збору — фактичні витрати на оплату праці, які підлягають оподаткуванню прибутковим податком.

До складу витрат на оплату праці входить основна і додаткова заробітна плата, заохочувальні та компенсаційні виплати в т. ч. натуроплата. Перелік таких виплат встановлено Інструкцією із статистики. Страхові внески нараховуються і утримуються із сум, що не перевищують максимальну величину, з якої утримуються внески, встановлену КМУ, що складає 4830 грн.

Ставка збору, що утримується з доходів робітника, складає 0,5%. Працюючі інваліди і пенсіонери не сплачують страхові внески.

Страхові внески до Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності. Порядок обчислення та сплати внесків визначений Законом України "Про обов'язкове державне соціальне страхування на випадок тимчасової втрати працездатності і витратами, пов'язаними народженням і похованням" № 2240—III від 18. О1. 2001 р. та Інструкцією № 16 від 26.06. 2001 р.

Відповідно до Закону платниками внесків є юридичні особи і їх філіали.

Ставка збору — 2,9%.

Об'єкт (база) нарахування збору — фактичні витрати на оплату праці, що підлягають оподаткуванню прибутковим податком.

Платниками є також і фізичні особи, які працюють на умовах трудової угоди, шляхом утримання суми зборів із заробітної плати працюючих в таких розмірах:

 • 0,5% - якщо заробітна плата нижче прожиткового мінімуму;
 • 1% - якщо заробітна плата вище прожиткового мінімуму.

Нарахування допомоги на випадок тимчасової непрацездатності відповідно до Закону України № 2213-III від 11.01. 2001 р. (окрім виплат по догляду за хворим, а також по вагітності і пологах) за перші 5 днів непрацездатності виплачуються за рахунок підприємства, а з 6-го дня — за рахунок коштів соціального страхування. Виплати по догляду за хворим, а також вагітності і пологах виплачуються за рахунок коштів соціального страхування в повному обсязі.

Максимальний розмір затрат на оплату праці з яких утримуються страхові внески складає 4830 грн.

Страхові внески до Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві. Порядок обчислення внесків визначений Законом України "Про обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, викликаного втратою працездатності" № 1105-ХІV від 23.09. 99 р. та Інструкцією про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджена постановою правління Фонду № 12 від 20.04. 2001 р.

Сума страхового внеску в ФСС від нещасних випадків розраховується відповідно до страхового тарифу, виходячи з класу професійного ризику галузі національної економіки, до якого відноситься страхувальник.

Класифікація галузей економіки професійного ризику виробництва затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 1423 від 13.09. 2000 р.

Страхові тарифи, диференційовані за групами галузей економіки (видами робіт) залежно від класу професійного ризику виробництва, встановлюються у відсотках до фактичних витрат на оплату праці найманих працівників у таких розмірах:

Клас професійного ризику

Страховий тариф

Клас професійного ризику

Страховий тариф

1

0,84

11

1,44

2

0,86

12

1,64

3

0,88

13

2,03

4

0,89

14

2,24

5

0,94

15

2,55

6

1,0

16

2,77

7

1,02

17

3,52

8

1,11

18

4,0

9

1,26

19

4,5

10

1,3

20

13,8

 

Для окремих галузей економіки встановлено такі страхові тарифи:

Клас професійного ризику

Галузь економіки

Страховий тариф

4

Охорона здоров'я, фізична культура та соціальне забезпечення

0,2

8

Обслуговування сільського господарства, господарське управління

0,5

9

Сільське господарство

0,2

17

Відкритий видобуток руд чорних металів та чорної металургії

2,1

 

Розміри відрахувань до соціальних фондів:

Вид збору (внеску)

Нарахування

Утримання

 

 

Ставка збору (внеску)

Ставка збору (внеску)

до Пенсійного фонду

31,8%

1% -2%

до Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності

2,9%

0,5%- 1%

до Фонду соціального страхування на випадок безробіття

1,3%

0,5%

до Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві

за тарифом, встановленим Фондом

 

 

Аліменти: порядок нарахування і сплати. Аліменти можуть сплачуватись самохіть або примусово (за рішенням суду чи постановою народного судді).

Сплата аліментів самохіть здійснюється особою, яка зобов'язана сплачувати аліменти особисто або через утримання із заробітної плати за місцем роботи відповідно до її письмової заявки із зазначенням повної адреси, прізвища, ім'я та по-батькові особи, якій сплачуються аліменти.

Стягнення аліментів у примусовому порядку регулюється Законом України "Про виконавче виробництво" № 606 - XIV від 21.4. 99 р., їх розмір визначає суд.

Утримання аліментів із заробітної плати здійснюється зі всіх видів основної і додаткової заробітної плати (як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом), а також з допомоги з тимчасової непрацездатності, нарахованих за звітний місяць, після утримання з них прибуткового податку, зборів у Фонд соціального страхування на випадок безробіття та в Пенсійний фонд.

Аліменти не утримуються з:

 • вихідної допомоги при звільненні;
 • грошової компенсації за путівки при самостійному санаторно-курортному лікуванні чи відпочинку;
 • компенсаційних виплат при службових відрядженнях, а також деяких інших доходів, які не мають постійного характеру (передбачених постановою КМУ № 146 від 26.02. 93 р.).

Підставою для утримання аліментів є виконавчі листи.

Розміри аліментів, що утримуються з одного із батьків на користь непрацездатних неповнолітніх дітей, становлять:

 • на одну дитину -1/4 доходу;
 • на двох дітей - 1/3 доходу;
 • на трьох і більше дітей - 1/2 доходу батьків.

Сума аліментів повинна складати не менше 1/2 неоподаткованого мінімального доходу громадян (8 грн. 50 коп.) на кожну дитину.

Стаття 128 Кодексу законів про працю встановлює верхній граничний розмір відрахувань із суми заробітної плати, яка залишається після утримання всіх податків і утримань, в розмірі 50%, в т. ч. при відрахуванні за кількома виконавчими документами.

Список використаної літератури

 1. Закон України "Про оплату праці" від 24.03. 1995р. № 108/95 – ВР. Зі змінами
 2. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05. 2003 р. № 889- IV. Зі змінами
 3. Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" від 09.07. 2003 р. № 1058 – IV.
 4. Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання" від 23.09. 1999 р. № 1105- XIV. Зі змінами
 5. Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03. 2000 р №1533 – III. Зі змінами.
 6. Закон України "Про розміри на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування" від 11.01. 2001 р. № 2213 – III. Зі змінами.
 7. Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і затратами, обумовленими народженням і погребанням" від 18.01. 2001р №2240-III. Зі змінами.
 8. Закон України "Про державний бюджет на 2006 рік" від 20.12. 2005р. № 3235 – IV.
 9. Кодекс законів про працю України від 10.12. 1971р. № 322-VIII. Зі змінами.
 10. Порядок нарахування середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02. 1995р №100. Зі змінами.
 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати робітникам".
 12. "Всё о бухгалтерском учёте" № 12, 17, 19, 20 за 2006 год.
 13. Всеукраинская бухгалтерская газета "Библиотека ГлавБуха" №№ 5, 6, 7 за 2005 год. Издатель ООО "Универсал – Бизнес".
 14. В. Сопко, З. Гуцайнюк, М. Щирба, М. Бенько. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. – Тернопіль: Астон, 2005. -496с.
 15. Сахарцева І. І. С-27. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами Національних стандартів України: Навчальний посібник, - К.: Кондор. 2003. – 614с.


23.03.2011

Загрузка...