Всеукраїнська екологічна Ліга: поняття та функції. Реферат

Всеукраїнська екологічна Ліга ставить собі за мету радикальну зміну екологічної ситуації в державі, формування нового природоохоронного менталітету, підвищення рівня екологічної освіти та культури громадян

Всеукраїнська екологічна Ліга – неурядова громадська організація, яка була створена у 1997 році за сприяння Народно-демократичної партії.

Сучасний економічний стан в Україні, здавалося б, не сприяє постановці та вирішенню екологічних питань. Але проблема збереження екологічної рівноваги не може бути відкладена до кращих часів. Вона не є другорядною. Навпаки, для України, яка пережила найстрашнішу техногенну катастрофу, земля якої технохімічно перевантажена, ця проблема є однією з життєво важливих.

Всеукраїнська екологічна Ліга ставить собі за мету радикальну зміну екологічної ситуації в державі, формування нового природоохоронного менталітету, підвищення рівня екологічної освіти та культури громадян.

Завданнями Ліги є:

 • організація громадського екологічного контролю за виконанням природоохоронного законодавства;
 • боротьба за припинення діяльності, яка загрожує екологічній безпеці, біологічному різноманіттю, здоров'ю громадян України;
 • розширення участі громадськості у формуванні державної екологічної політики, внесення пропозицій до органів влади і управління, участь у підготовці рішень, реалізація яких суттєво впливає на стан довкілля;
 • сприяння розробці, впровадженню передових вітчизняних екологічно збалансованих, енерго-ресурсозберігаючих технологій у всіх галузях господарської діяльності;
 • формування екологічної свідомості шляхом пропаганди знань про стан навколишнього природного середовища, сприяння підвищенню екологічної освіти та культури громадян.

На цей час створено 24 обласних організацій Ліги та в містах Київ і Севастополь. Утворено 158 міських та районних осередків в областях. ВЕЛ об'єднує чотири тисячі членів.

Основні напрямки діяльності та заходи ВЕЛ:

1. Координаційно – організаційна діяльність спрямована на:

 • створення нових обласних, районних, міських осередків ВЕЛ;
 • налагодження співпраці з органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими природоохоронними організаціями;
 • постійна співпраця з центральними, регіональними організаціями Народно–демократичної партії, проведення спільних акцій;
 • сприяння демократичному проведенню виборчих кампаній;
 • сприяння розбудові регіональних організацій Всеукраїнської дитячої спілки "Екологічна варта".

2. Практична природоохоронна діяльність:

 • проведення всеукраїнських акцій ("Не рубай ялинку", "Первоцвіт", "Посади своє дерево", "День бджоли",) та конкурсів ("Мій голос я віддаю на захист природи", "Краще шкільне подвір'я").
     

3. Інформаційно – пропагандистська діяльність:

 • видання щомісячного прес-бюлетеня і розповсюдження його в усіх регіонах України;
 • видання матеріалів прес–конференцій та круглих столів, буклетів та листівок до акцій ВЕЛ;
 • співпраця з журналом "Імідж сучасного педагога", "Екологія та ноосферологія", видання журналу "Екологічна фізіологія";
 • видання методично–інформаційних збірок до акцій ВЕЛ ("Первоцвіт", "Бджолина грамота", "Замість ялинки - зимовий букет");
 • започатковано видання бібліотеки ВЕЛ (серія "Екологічна освіта та виховання").

4. Науково-дослідницька діяльність:

 • проведення науково–практичних конференцій та круглих столів ("Екологічні проблеми України та шляхи їх подолання", "Екологія і влада", "Проблеми екології та охорони довкілля", "Проблеми екологічної освіти та виховання в сучасних умовах") за участю провідних вчених України;
 • публікація наукових, природоохоронних статей в періодичних виданнях;
 • участь у міжнародних (екосимпозіум "Програма виживання в умовах техногенного пресингу") та українських конференціях;
 • робота Наукової Ради ВЕЛ;
 • організація постійно діючого семінару з питань екологічної освіти та виховання;
 • розробка проекту комплексної програми екологічної освіти та виховання в Україні.

5. Робота з молоддю:

 • залучення молоді до природоохоронних акцій;
 • міжнародний екологічний студентський обмін, участь у міжнародних молодіжних конференціях;
 • створення школи "Молодих лідерів - екологів";
 • проведення Всеукраїнської студентської наукової конференції з проблем екології;
 • організація оздоровчих екологічних таборів.

Особливу увагу Всеукраїнська екологічна Ліга приділяє вихованню екологічно свідомої особистості. ВЕЛ стала засновником Всеукраїнської дитячої спілки "Екологічна варта", яка має допомогти новому поколінню усвідомити себе частинкою світу, у якому ми живемо через організацію цікавої екологічної роботи з дітьми та молоддю, їх участь у дослідницькій роботі та природоохоронних акціях.

Великого значення активісти Ліги надають співпраці із засобами масової інформації. Тому систематичним є висвітлення діяльності ВЕЛ в центральних та регіональних друкованих виданнях, на радіо та телебаченні.

ВЕЛ співпрацює з іншими громадськими природоохоронними організаціями, Всеукраїнським об'єднанням демократичних сил "Злагода", Народно-демократичною лігою молоді, "Новою Україною", жіночим об`єднанням "Дія", Українським державним еколого-натуралістичним центром, Українським державним центром соціальних служб для молоді; ВЕЛ є членом Громадської Ради при Мінекобезпеки України.


09.07.2011

Загрузка...