Загрузка...

Забруднення атмосфери вихлопними газами. Реферат

У рефераті подано відомості про зниження забруднення атмосфери вихлопними газами від двигунів внутрішнього згоряння

У викидах двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) міститься понад 100 шкідливих сполук, котрі умовно можна розбити на шість груп:

 • діоксид вуглецю, водяна пара, водень, кисень;
 • оксид вуглецю;
 • окиси азоту; окис азоту;
 • вуглеводні;
 • альдегіди;
 • сажа.

При використанні в ДВЗ етилованих бензинів з вихлопними газами в атмосферу викидаються сполуки свинцю.

При згорянні 1 тонни бензину в атмосферу викидається, кг:

 • оксидів вуглецю - 39,5;
 • вуглеводнів - 34;
 • окисів азоту - 20;
 • діоксиду сірки - 1,55;
 • альдегідів - 0,93.

При згорянні 1 тонни дизельного пального в атмосферу викидається, кг:

 • оксиду вуглецю - 21;
 • вуглеводнів - 20,
 • окисів азоту - 34;
 • альдегідів - 6,8;
 • сажі - 2.

Масовий склад викидів значною мірою залежить від режимів експлуатації та справності систем ДВЗ і своєчасності проведення регулювань.

На збільшення витрат пального та шкідливих речовин у вихлопних газах карбюраторних двигунів найістотніше впливають:

 • зношеність жиклерів карбюратора,
 • порушення регулювання системи холостого ходу та регулювання рівня пального в карбюраторі,
 • зношеність деталей прискорювального насоса,
 • підвищення гідравлічного опору повітряного фільтра,
 • неправильна установка запалювання,
 • неправильна величина зазору в контактах переривача та їх забруднення,
 • нагар на свічках запалювання,
 • знижена температура охолоджувальної рідини,
 • зношеність деталей кривошипно-шатунного механізму,
 • порушення регулювання між клапанами та штовханами тощо.

Згадані несправності збільшують витрату пального на 10%, а кількість шкідливих речовин у викидах - на 15-50%.

В дизельних ДВЗ на збільшення витрати пального та складу вихлопних газів впливають наступні несправності:

 • зменшення тиску в приску,
 • покриття голки форсунки смолистими відкладеннями,
 • закоксовування сопел розпилювачів,
 • зношеність плунжерних пар паливного насоса,
 • засмічування повітроочищувача,
 • зміна кута вприску,
 • зниження температури охолоджувальної рідини,
 • зношеність деталей паливного насоса, газорозподілу та шатунно-кривошипного механізму.
     

В залежності від виду несправності витрата пального в дизельних двигунах може збільшуватися до 20%, а кількість викидів шкідливих речовин - на 20-100%.

Зниження викидів шкідливих речовин ДВЗ можна досягти застосуванням наступних методів:

 • рідинної та полум'яної, нейтралізації;
 • ежекційного допалювання;
 • використанням каталізаторів;
 • подачею повітря у випускний колектор;
 • застосуванням антидимових фільтрів тощо.

Зниження вмісту шкідливих речовин у викидах ДВЗ можна забезпечити і за рахунок застосування присадок до пального - метанолу, водню, скрапленого газу та емульсій.


05.07.2011

Загрузка...