Загрузка...

Про комплексну програму поводження з радіоактивними відходами. Реферат

У рефераті подано відомості про комплексну програму поводження з радіоактивними відходами

1. Загальні положення.

Цю програму розроблено відповідно до Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" (255/95-ВР) на 1999-2001 роки та на період до 2005 року.

Мета програми - забезпечення реалізації державної політики у сфері поводження з РАВ, основними напрямами якої є:

 • розроблення нових, та впровадження існуючих технологій поводження з РАВ на всіх технологічних етапах;
 • створення і функціонування єдиної державної системи обліку і контролю за переміщенням РАВ;
 • науково-технічна та інформаційна підтримка робіт у сфері поводження з РАВ;
 • захист життя і здоров'я персоналу, який працює з РАВ, та населення від дії існуючого випромінювання; налагодження міжнародного співробітництва у сфері поводження з РАВ;
 • впровадження спеціального механізму фінансування робіт у сфері поводження з РАВ.

2. Основними завданнями програми є:

 • введення в експлуатацію сховищ комплексу "Вектор", як першої черги Центру переробки та захоронення низько- і середньоактивних РАВ, зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення;
 • спорудження центрального підприємства переробки РАВ АЕС.

На АЕС доцільно виконувати такі заходи, щодо поводження з РАВ:

 • для рідких відходів - забезпечення збирання і випаровування водних р-нів до отримання кубового залишку, очищення та спалення мастил, виділення та висушування відпрацьованих іонітів, мулів та шлаків, контейнерне зберігання;
 • для твердих відходів - забезпечення збирання, сортування за технологічними та радіаційними ознаками, фрагментування довгомірних РАВ, компактування, контейнерне зберігання.

У 1999 - 2005 урядовою політикою передбачається здійснити такі заходи, щодо поводження з РАВ АЕС:

 • проектування, виготовлення та введення в експлуатацію технологічних ліній попередньої переробки твердих та рідких РАВ на Рівненській, Хмельницькій, Чорнобильській, Запорізькій, Південноукраїнській АЕС;
 • проектування та введення в експлуатацію сховищ контейнерів з сольовим сплавом;
 • реконструкція сховищ твердих РАВ;
 • будівництво та введення в експлуатацію центрального підприємства переробки РАВ АЕС і багато ін. заходів пов'язаних із захороненням, сортуванням, транспортуванням РАВ.

3. Перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему передбачає:

 • здійснення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення ймовірності реалізації його потенційної небезпеки, з переведенням об'єкта в контрольований стан;
 • переробка пиловмісних мас і радіоактивних матеріалів з подальшим видаленням та захороненням у сховища РАВ.

4. Україна має досить потужну уранодобувну та переробну промисловість, яка представлена Східним гірничо-збагачувальним комбінатом, та Придніпровським хімічним заводом, на яких зосереджено значні обсяги РАВ.

     

За цих умов постає питання створення технології безпечного виробництва на основі маловідходної технології.

Основними принципами поводження з РАВ на підприємствах є:

 • мінімізація обсягів РАВ, які складуються на поверхні;
 • обов'язкове очищення рідких РАВ;
 • визначення та здійснення заходів, щодо гарантованої ізоляції місць захоронення РАВ з обов'язковим довготерміновим моніторингом довкілля;
 • реабілітація забруднених територій підприємствами уронадобувної та переробної промисловості.

У 1999-2005 р. передбачається здійснити такі заходи, щодо забезпечення з РАВ на підприємствах уранодобувної та переробної промисловості:

 • розроблення та впровадження маловідходних технологій;
 • розроблення та впровадження технологій очищення рідких РАВ;
 • розроблення концепції виведення з експлуатації об'єктів уранодобувної та переробної промисловості і ін.

Відповідальним за реалізацію цих заходів визначено Міненерго.

Об'єктами утворення та місцями зосередження РАВ чорнобильського походження є:

 • спеціально обладнані пункти захоронення РАВ;
 • пункти спеціального оброблення транспортних засобів.

Головним завданням, щодо поводження з РАВ чорнобильського походження є мінімізація їх шкідливого впливу на довкілля.

Основним завданням поводження з РАВ на державних міжобласних спеціалізованих комбінатах об'єднання "Радон" є:

 • забезпечення збирання і зберігання РАВ і зведення до мінімуму ймовірності негативного впливу захоронених РАВ та тих, що тимчасово зберігаються на довкіллі.

Передбачається здійснити ряд заходів, щодо реконструкції та переобладнання станцій дезактивації та пунктів захоронення РАВ, створення і впровадження в експлуатацію та встановлення серійного виробництва контейнерів для зберігання РАВ, обстеження і приведення в екологічно безпечний стан сховищ РАВ Міноборони.

Одним з основних завдань державної політики у сфері поводження з РАВ є скорочення термінів тимчасового зберігання РАВ у місцях їх утворення та інтенсифікації їх переробки з наступним зосередженням їх у централізованих сховищах для тривалого або постійного зберігання. На даний час поводження з РАВ в Україні здійснюється на І-му і ІІ-му рівні. Тобто переважні обсяги накопичення РАВ знаходяться на тимчасовому зберіганні в місцях їх утворення.

Остаточному розміщенню у глибоких геологічних формаціях з метою постійного зберігання підлягають довгоіснуючі високо- і середньоактивні РАВ, а саме:

 • РАВ підприємств енергетичної галузі;
 • РАВ, що утворились внаслідок Чорнобильської катастрофи та тимчасово локалізовані в зоні відчуження паливомісні матеріали об'єкта "Укриття";
 • РАВ об'єктів Міноборони.

До основних питань з розміщення РАВ у глибоких геологічних сховищах належить:

 • проектування підземної лабораторії, спорудження і введення в дію центрального геологічного сховища РАВ.

Міжнародне співробітництво у сфері поводження з РАВ, що здійснюється відповідно до норм міжнародного права і на основі обміну досвідом з іншими державами, які спрямовані на забезпечення:

 • експорту і імпорту технологій у сфері поводження з РАВ;
 • виконання спільних програм і науково-дослідних робіт;
 • сповіщення населення у разі виникнення радіаційної та ядерної небезпеки.

Економічне забезпечення даної програми здійснюється спеціальним державним фондом з поводження з РАВ та з державного бюджету.


29.06.2011

Загрузка...