Колективні засоби захисту. Реферат

Колективні засоби захисту - це герметизовані або негерметизовані стаціонарні інженерні споруди або рухомі об'єкти військової техніки, які обладнані фільтровентиляційними установками і призначені для групового захисту людей від зброї масового ураження

В умовах сучасної війни вони забезпечують найбільш повний захист від дії всіх уражаючих факторів.

Таблиця 1. Класифікація колективних засобів захисту.

Загальновійськові

Спеціальні

Рухомі

Укриття

Сховища

Рухомі

Сховища

Танки, БМП, бронетранс-портери, БРДМ, літаки, кораблі та інше

Щілини, окопи, траншеї, інше

Довготермінові фортифікаційні споруди, польові інженерні споруди різних класів

Санітарний транспорт та інші автомобілі, обладнані ФВУ

Довготермінові фортифікаційні споруди КП, СП, КСП. Сховища різних класів для розміщення медичних пунктів, госпіталів та інше.

 

Рухомими об`єктами колективного захисту є танки, бойові машини піхоти, автомобілі, які обладнані фільтровентиляційними установками та деякі інші види бронетанкової та інженерної техніки.

До стаціонарних КЗЗ відносяться обладнані засобами герметизації та фільтровентиляції довготермінові фортифікаційні споруди, польові інженерні споруди різних класів, захищені командні, командно-спостережні та спостережні пункти, сховища різних класів, в тому числі для розміщення медичних пунктів, госпіталів та інше.

Укриття відкритого типу (окопи, щілини) знижують у 4-8 разів уражаючу дію ударної хвилі, надійно захищають від світлового випромінювання, у десятки разів зменшують ступінь дії іонізуючих випромінювань. Особовий склад, що знаходиться у таких укриттях при застосуванні ЗМУ додатково повинен використовувати ЗІЗ.

Укриття закритого типу (бліндаж, перекрита щілина) додатково захищають від запалювальних сумішей, значно знижують вірогідність ураження ОР, РР, БЗ. Захисні властивості польового укриття залежать від ступеня герметизації, наявності пристосувань по боротьбі з занесенням у споруду забрудненого повітря, засобами постачання очищеного повітря. Герметизовані не вентильовані укриття закритого типу захищають від аерогенного ураження ОР, РР, БЗ і недостатньо ефективні у відношенні захисту від парів аерозолів ОР і БЗ. Час перебування в них людей обмежується 1-2 годинами.

Сховища (польові і довготермінові) за способом будівництва діляться на котлованні і підземні. У залежності від стійкості діляться на 5 класів. За способом кондиціонування повітря сховища поділяються на ті, що вентилюються, і на ті, що не вентилюються. Будову сховищ складають: вхід - вихід обладнаний двома тамбурами, які призначені для пересування шляхом шлюзування, а також проведення санітарної обробки, основного приміщення. Довжина кожного тамбура 1 м.

У польових герметизованих сховищах, які обладнані фільтровентиляційними комплектами, особовий склад може тривало перебувати без засобів індивідуального захисту в умовах радіоактивного, хімічного чи бактеріологічного забруднення місцевості. Фільтровентиляційний комплект складається з двох або трьох фільтрів-поглиначів, ручного і електричного центробіжного повітряного насоса, набору повітряпроводів, вимірювача об’єму повітря, яке подається і створює підпір повітря.

В комплект також входять вентиляційний захисний пристрій і двоє розсувних гумових дверей. Фільтри-поглиначі за своїм призначенням і принципом дії є свого роду збільшеними протигазними коробками. В необхідних випадках укриття можуть комплектуватись регенеративними пристроями, які за принципом дії нагадують ізолюючі протигази.

Головне приміщення загальновійськових сховищ обладнують нарами для особового складу, як правило у 2 яруси.

Порівняльна характеристика захисної стійкості сховищ представлена на таблиці 2.

Таблиця 2. Захисна стійкість сховищ.

Клас

Характеристика захисної стійкості

сховищ

витримує навантаження, кг/см2

протистоїть дії боєприпасів

1. Спеціального призначення

10

Бомб - 500 кг

2. Важкого типу

5

Бомб - 250 кг

3. Важкого типу

3

Бомб - 250 кг на відстані 5м

4. Легкого типу

2

106,7 мм осколкової фугасної міни

5. Легкого типу

-

61,4 мм осколкової фугасної міни

 

Сховища медичного призначення, як правило, котлованні, легкого типу, мають 2 самостійних виходи і обладнуються 2-3 тамбурами довжиною не менш 3м. В медичних сховищах приміщення має ширину не менш 1, 9м для МПП, 2,4 - 3,5 м для ОМедБ, ОМЗ, ВПГ. Для МПП звичайно передбачається 4 сховища довжиною більш 10 м кожне. При розрахунках площі для медичних сховищ виходять з таких норм (табл. 3).

Таблиця 3. Розрахунок площі сховищ.

Найменування

Площа на 1 людину, м2

Площа на носилочного при двоярусному розміщенні

2.5 - 3

Площа на сидячого

0.5 - 0.75

На 1стіл у перев`язочній

6-8

На 1 стіл в операційній

12.5 - 15

 

У приміщеннях розміщується обладнання за призначенням (перев'язочна, операційна і. т. ін.), ФВУ (ФВА-100/50, ФВА-50/25), що забезпечують очищення повітря і створюють підпір повітря 2-5 мм вод. ст., польовий опалювальний комплект ОКП, великий запас води, регенеративний пристрій. Медичну службу цікавлять також надувні споруди. Не маючи захисних властивостей по відношенню до ударної хвилі, вони надійно захищають від ОР, РР, БЗ.

Тривале перебування людей у закритих спорудах пов`язано з впливом шкідливих факторів. Необхідно дотримуватись таких санітарно-гігієнічних вимог (табл. 4):

Таблиця 4. Вимоги до мікроклімату сховищ.

Показник

Норми

 

для загальновійськових сховищ

для медичних сховищ

Вміст О2

16-18%

17-20%

Вміст СО2

а) при роботв ФВУ

б) в умовах повної ізоляції

 

1%

3%

 

0,5%

1-2%

Швидкість руху повітря

-

0,5 м/сек

Вологость повітря

80%

60%

Температура повітря

16-300С

18-230С

Перепади температути по вертикалі не більше

2-40С

2-40С

Перепади температури по горизонталі не більще

20С

20С

Різниця температути стін та повітря, що прилягає

30С

30С

Обсяг вентиляції на 1 чол.

2м3

5м3

 

Література

  1. Військова токсикологія, радіологія та медичний захист: Підручник / За ред. Ю. М. Скалецького, І. Р. Мисули. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – С. 165-171, 199-215, 312-329.
  2. Медичні аспекти хімічної зброї: Навчальний посібник для слухачів УВМА та студентів вищих медичних навчальних закладів. – К.: УВМА, 2003. – С. 30-36, 78 – 86.
  3. Каракчиев Н. И. Токсикология ОВ и защита от ядерного и химического оружия. – Ташкент: Медицина, 1978. – С. 318-321, 359-365, 406-418.
  4. Защита от оружия массового поражения: Справочник / Под ред. В. В. Мясникова. - М.: Воениздат, 1984. – С. 135-139, 181-327.
  5. Военная токсикология, радиология и медицинская защита: Учебник / Под ред. Н. В. Саватеева. - Л.: ВМА им. С. М. Кирова, 1987. - С. 284-296, 304-308.


25.09.2011