Збройні Сили України: керівництво, кадри та вузи. Реферат

Керівництво збройними силами України. Військові кадри збройних сил України та їх підготовка. Військово-навчальні заклади України

Керівництво збройними силами України

Загальне керівництво Збройними Силами України здійснює Президент України як Головнокомандувач і як Голова Ради національної безпеки і оборони України. Він вживає необхідні заходи щодо забезпечення надійної обороноздатності держави І постійної бойової готовності Збройних Сил.

Як Головнокомандувач Президент згідно із законом "Про оборону України" вносить на затвердження Верховною Радою кандидатуру на посаду міністра оборони України, проекти концепції військового будівництва, Воєнної доктрини, бюджету на військові витрати, веде міждержавні переговори з воєнних питань, віддає накази на ведення Збройними Силами бойових дій, на призов та звільнення зі строкової військової служби, призначає та звільняє вище командування Збройних Сил України, присвоює вищі військові звання (генералів, адміралів).

Рада оборони України є вищим державним органом колегіального керівництва питаннями оборони і безпеки. Вона утворюється для забезпечення захисту суверенітету, конституційного ладу і територіальної цілісності України, вироблення стратегії і політики у сфері національної оборони.

Безпосереднє керівництво Збройними Силами України здійснює Міністерство оборони як орган державного управління, що несе повну відповідальність за розвиток армії і флоту, виконання завдань оборони. Міністерство оборони України оцінює воєнно-політичну обстановку, визначає ступінь воєнної загрози, здійснює керівництво бойовою, оперативно-тактичною, морально-психологічною підготовкою військ, визначає чисельність, склад видів і родів військ, контролює виконання чинного законодавства з питань військової служби та ін.

Видами, родами Збройних Сил України, військовими з'єднаннями, частинами, кораблями, підрозділами керують командувачі та командири різних ступенів.

У разі військового нападу (агресії) чи його загрози на всій території або в окремих місцевостях України вводиться воєнний стан. При цьому проводиться загальна або часткова мобілізація, призивається із запасу на службу необхідний контингент військовозобов'язаних, здійснюються заходи щодо мобілізаційного розгортання Збройних Сил України. Галузі народного господарства держави переводяться з мирного на воєнний стан.

У цей період створюються також місцеві органи військового керівництва. За їхнім рішенням відомства, підприємства, навчальні заклади, організації, незалежно від підпорядкування і форм власності в мирний час, спільно з військовими комісаріатами створюють дільниці для призову військовослужбовці в-запасників, збору техніки, комплектують техніку особовим складом, організовують навчання військовозобов'язаних військових професій, спеціальностей, виконують інші необхідні в цей час обов'язки.

     

Військові кадри збройних сил України та їх підготовка

Військові кадри -. це кістяк, основа Збройних Сил. Вони цементують, об'єднують навколо себе воїнів строкової служби, забезпечують разом з ними високу боєготовність військ. Командири всіх ступенів навчають і виховують своїх підлеглих, готують до вмілого, самовідданого захисту Батьківщини. 3 цією метою вони організовують їх навчально-бойову діяльність, дбають про стан їхнього здоров'я, створення нормальних умов служби.

Військові Інженери різних спеціальностей забезпечують утримання у високій бойовій готовності військової техніки і зброї, апаратури, приладів, стежать за їх якісним обслуговуванням та правильною експлуатацією, відповідають за навчання молодших військових спеціалістів, воїнів. У Збройних Силах є спеціалісти й інших профілів: тилової, інтендантської, медичної, топографічної, метрологічної, метеорологічної та інших служб.

У Збройних Силах України організовано управління виховної роботи. До цієї служби входять військові політологи, соціологи, психологи, юристи та ін. Вони займаються гуманітарною підготовкою, вихованням особового складу, налагоджують відпочинок і дозвілля військовослужбовців, надають їм психологічну та юридичну допомогу, консультації тощо.

Відданість Україні, високі професійні, організаторські здібності військових кадрів армії та флоту - основа міцності національних Збройних Сил. Могутність армії та флоту забезпечується також спадкоємністю національних бойових традицій, поповненням військ випускниками військових навчальних закладів.

З утворенням Україною власних Збройних Сил розпочався процес реорганізації старих і створення нових вищих військових навчальних закладів. Система військової освіти в Україні розрахована на випуск усіх спеціалістів для армії та флоту. Для цього вищі військові навчальні заклади мають професорсько-викладацький склад з високою теоретичною і практичною підготовкою та сучасну навчально-матеріальну базу, техніку, обладнання.

Спеціалістів для Збройних Сил України готують у військових академіях, університетах, інститутах, у нових факультетах, відділеннях та кафедрах військ, підготовки кількох цивільних вищих навчальних закладів, на курсах підготовки і перепідготовки офіцерів. Вищі військові навчальні заклади відповідно до завдань, що стоять перед ними, випускають спеціалістів з різним рівнем освіти і кваліфікації.

Військово-навчальні заклади України

Академія Збройних Сил України готує офіцерів оперативно-стратегічного рівня для всіх видів Збройних Сил і родів військ, а також офіцерів оперативно-тактичного рівня зі спеціальностей:

  • мотострільці,
  • танкісти,
  • фахівці військової розвідки, ракетних військ та артилерії, тилу.

Київський військовий гуманітарний інститут готує офіцерів виховної роботи, військової, соціальної та прикладної соціології, журналістів.

Київський інститут Військово-Повітряних сил готує авіаційних інженерів, техніків і фахівців авіаційного тилу.

Київський інститут Сухопутних військ готує офіцерів танкових, автомобільних військ та військової розвідки.

Харківський військовий університет готує офіцерів протиповітряної оборони, ракетних військ та артилерії, військ РХБ (радіаційного, хімічного, біологічного) захисту, радіоелектронної боротьби, автоматизованих систем управління, метрологів, економістів.

Харківський інститут льотчиків Військово-Повітряних сил готує льотчиків, штурманів, офіцерів управління повітряним рухом і наземного радіотехнічного забезпечення польотів авіації.

Одеський інститут Сухопутних військ готує офіцерів мотострілецьких, аеромобільних військ, тилу, фахівців РАО (ракетно-артилерійського озброєння).

Севастопольський військово-морський інститут готує офіцерів Військово-Морських сил України.

Крім того створено:

  • військовий інститут артилерії при Сумському державному університеті;
  • військове-медичний інститут у складі Української. військове-медичної академії;
  • військово-інженерний факультет при Кам'янець-Подільському сільськогосподарському інституті;
  • військово-будівельний факультет при Харківському державному політехнічному університеті.

В Україні створено вищі навчальні заклади для підготовки спеціалістів прикордонних військ (Хмельницька академія Прикордонних військ України) та Національної гвардії (Харківський військовий університет Національної гвардії України).

Офіцери, які мають вищу освіту та досвід служби у військах, можуть продовжити свою військову освіту в Академії Збройних Сил України.

Усі випускники вищих військових навчальних закладів отримують диплом загальнодержавного зразка, який дає їм право після звільнення із Збройних Сил працювати за цивільними спеціальностями.

Українська держава забезпечує молоді можливість здобуття військової освіти. Кожний юнак, який мас середню освіту, а також солдат, сержант і матрос із середньою освітою після першого року строкової служби може вступити до військового навчального закладу за власним вибором.

Обираючи вищий військовий навчальний заклад, слід уважно проаналізувати свої нахили, інтереси, здібності, стан здоров'я, порадитися із старшими, з військовими. Кожна військова професія ставить перед юнаком певні специфічні вимоги до його здоров'я, до психічного (вольового, інтелектуального), фізичного розвитку. Ті, хто бажає вступити до вищого військового навчального закладу, в період з 1 лютого до 1 травня подають у районний (міський) військкомат заяву.

Для всебічної оцінки вступників приймальна комісія навчального закладу проводить вступні іспити у два тури, з 1 по 25 липня. Враховуються результати письмового тестування із загальноосвітніх (шкільних) дисциплін, які є профілюючими в цьому військовому навчальному закладі. Індивідуальні психологічні та фізичні якості юнака, стан здоров'я та ін.

Абітурієнт, який пройшов за конкурсом, зараховується на перший курс військового навчального закладу, і з цього моменту розпочинається його служба в Збройних Силах чи в інших військових формуваннях України.


18.09.2011