Загрузка...

Український правопис у діловому мовленні. Реферат

У рефераті наведено правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

літера, знак

іншомовні

позиція

літера, знак

українською

е

Воронеж Пенза Федин Кузнецбв Мицкевич

після приголосних

е

Воронеж Пенза Федін Кузнецов Міцкевич

 

Евдокймов Евгеньев Еланский Енисей Елабуга

на початку слова

є

Євдокимов Євгеньєв Єланський Єнісей Єлабуга

 

Достоевский Бердяев Колгуєв Вересаев

після голосних

 

Достоєвський Бердяєв Колгуєв Вересаєв

 

Аркадьев Васильєв Арсеньево Ананьев Алябьев Прокбфьев Григбрьев Барбье

після ь та апострофа

 

Аркадьев Васильєв Арсеньєво Ананьєв Аляб'єв Прокоф'єв Григор'єв Барб'є

 

Лбмтев Сергеев Лежнево

у суфіксах -єв, -єєв після приголосних, крім р, ц, та шщілячих

 

Лбмтєв Сергєєв Лежнево (але в болгарських: Ботев, Друмев)

е

Лазарев Рунянцев Нехорошеє Плегцеев Тютчев

у суфіксах після р, ц та шиплячих

е

Лазарев Рум'янцев Нехорошеє Плещеєв Тютчев

 

Сербе Зверев Наседкин Месткбвский Песков Пресняков Железновбдск Бєлгород Хмелев Каменев

якщо російське кореневе е відповідає і українському у споріднених словах

є

Сербе Зверев Насєдкін Мєсткбвський Песков Пресняков Желєзноводськ Бєлгород (але Белград) (але: Хмельбв, бо хміль - хмелю, Каменев, бо камінь - каменя)

ё

Ёлкин Бугаёв Окаёмов Воробьёв Соловьё'в Ручьёв

на початку сл., після голосних, губних, а також після ч при роздільній вимові

йо

Йолкін Бугайов Окайомов Воробйов Соловйов Ручйов

 

Королев Алферов Новоселовское

після м'яких приголосних, під наголосом

ьо

Корольов Алфьоров Новосьоловське

 

Семенов Федоров Парфенов Артемовск

в утвореннях від спільних для обох мов імен

е

Семенов Федоров Парфенов Артемівськ

 

Лихачев Толмачево Хрущев

під наголосом після ч, щ

о

Лихачбв Толмачбво Хрущов

э

Элиста Эдуардов Этуш

завжди

е

Еліста Едуардов Етуш

ы

Иртыш, Сыктывкар Чаплыгин Черемных

завжди

и

Іртиш Сиктивкар Чаплигін Черемних

и

Иогансен Иоффе Иордания

 

й

Иогансен Йоффе Йорданія

 

Иена Иерихдн Иерусалим

на початку слова

є

Єна Єрихон Єрусалим

 

Ильичев Иркутск Игарка

 

і

Ільічов Іркутськ Ігарка

 

Гагарин Бакйров Селигер Витебск Поти

після приголосних, крім шиплячих та ц

 

Гагарін Бакіров Селігер Вітебськ Поті

 

Жионо Тициан

перед голосними

 

Жіоно Тиціан

 

Чйчиков Щиглбв Джигарханян Тажибаев Шишкин Тушино Цинандали

після шиплячих та ц

и

Чичиков Щиглбв Джигарханян Тажибаєв Шишкін Тушино Цинандалі

 

Голиков Ивич Варганич Рабинович Игнатпбвич

у суфіксах -ИК-, -ИЧ-, (-ОВИЧ, -евич), -ИЦ-, -ИЩ-

 

Голиков Івич Варганич Рабиноеич Ігнатбвич

и

Тобилевич Голицин Радищев Митищи

 

и

Тобілевич (але Гринвіч) Голіцин Радіщев Митіщі

 

Легких Крепкйх Пбльских

у прізвищах, що закінчуються на -их

 

Легких Крепких Польських

 

Придворов Привольное Приволжье

у префіксі При-

 

Придворов Привальне Приволжя

 

Виноградов Пивоваров Писарев Пирогова Кисловодск Кирйллов Тимофеев Зинбвьев

у спільних для української, російської та інших слов'янських мов слів

 

Виноградов Пивоваров Писарев Пирогова Кисловодськ Кирилов Тимофєєв Зинов'єв

 

Воинов Измайлов Израиль Раич Стоич Кайр

після голосних

ї

Воїнов Ізмаїлов Ізраїль Раїч Стоїч Каїр

 

Ильйн Гурьин Марьино

після ь та апострофа

 

Ільїн Гур'їн Мар'їно

ио

Голембиовский Пиотрбвский Миодбвич

польське сполучення -іо після губних;

йо

Голембіовський Пйотровський Миодбвич

 

Аниблек Генсибрский, Козиолецкий

після м'яких приголосних

ьо

Аньблек Генсьбрський Козьолецький

ь

Коньков Кольцов Ильеску Гомель Октябрьск Дамаск Горький Дьяков Касьянов Татьяничев Мяльцев Чайкбвский Мозовецкий Французский

згідно з правилами написання знака м'якшення та апострофа

ь

Коньков Кольцов Ільєску Гомель Октябрськ Гале Дамаск) Горький - (виняток) Дьяков Касьяиов Татьяничев Мяльцев Чайкбвський Мозовецький Французький

 

Обь Пермь Тверь

 

без ь

Об Перм Твер

 

Ковьяров Арефьев Гурьев Новие Воробьй

 

з апострофом

Ков'яров Ареф'єв Гур'єв Нові Вороб'ї

 

Белов Вязьма Ветров Пясецкий Репин Рюмин Ряхин

 

без апострофа

Белов Вязьма Вєтров Пясецький Рєпін Рюмін Ряхін

 

Увага! Якщо в паспорті чи іншому документі прізвище записано неправильно, слід у примітці зазначити: Таке прізвище записано в паспорті (свідоцтві), або ж подати правильне прізвище, указавши в примітці: У паспорті (свідоцтві) прізвище записано неправильно як...

Географічні назви

Географічні назви так само бувають іменникового або прикметникового типу, що й визначає характер їхніх граматичних форм.

Зразки відмінювання географічних назв

н.

 (м.) Харків (Лозов-а, Барвінков-є)

 (р.) Дніпр-6 (Інгулець, Вісл-а)

р.

Харков-а (Лозов-ог, Барвінков-ого)

Дніпр-а (Інгульц-я, Вгсл-и)

д.

Харков-у (Лозов-гй, Барвінков-ому)

Дніпр-бві (Інгульц-еві, Вгсл-і)

з.

Харків (Лозов-у, Барвгнков-е)

Дніпр-6 (Інгулець, Вгсл-у)

Ор.

Харков-ом (Лозов-бю, Барвгнков-им)

Дніпр-бм (Інгульц-ем, Вгсл-ою)

м.

 (у) Харков-і (Лозов-гй, Барвінков-ому)

... Дніпр-г (Інгульц-г, Вгсл-і)

Кл.

Харков-е (Лозов-а, Барвгнков-е)

Днгпр-е (Інгульц-ю, Вгсл-о)

Н.

 (с.) Верхн-я Мануйлівк-а

 (г.) Карпат-и

р.

Верхнь-ог Мануйлівк-и

Карпат

д.

Верхн-ій Мануйлівц-і

Карпат-ам

з.

Верхн-ю Мануйлівк-у

Карпат-и

Ор.

Верхнь-ою Мануйлівк-ою

Карпат-ами

м.

 (у) Верхн-ій Мануйлівц-і

... Карпат-ах

Кл.

Верхн-я Мануйлівк-о

Карпат-и

 

Особливості узгодження географічних та Інших назв з означувальним словом в офіційно-діловому мовленні

Для уникнення можливих неточностей і непорозумінь в офіційних документах, повідомленнях, військовій та географічній літературі не узгоджуються з пояснюваною родовою назвою у формі непрямого відмінка прикладки, що означають назви:

 • міст (м.) - Народився в місті Житомир;
 • станцій (ст.) - Під'їхали до станції Мерефа;
 • селищ міського типу (смт) - За селищем міського типу Зіньки;
 • сіл (с.) - Родом із села Муровані Кирилівці;
 • висілків - У висілку Грушівка;
 • аулів - Виїхав з аулу Агарак;
 • озер (оз.) - Відпочивав на озері Свитязь;
 • бухт - Корабель вийшов із бухти Золотий Ріг;
 • застав - Під заставою Тиха;
 • гір (г.) - Зупинилися табором на горі Говерла;
 • рік (р.) - Користувалися водою з річки Сейм; ~ островів (о-в) - на острові Ява;
 • пустель, вулканів - У пустелі Каракум, поблизу вулкана Везу вій;
 • республік - (країн, держав) Учора повернувся з Республіки Ємен.

При відсутності слів місто, село, озеро й под. назви відмінюються: Надійшли вітання від колег із Одеси.

Це правило поширюється також на назви планет, комет, астероїдів: Ракета досягла поверхні планети Сатурн; Ведуться спостереження за кометою Когоутека.

Не узгоджується також перша частина складних географічних назв при творенні прикметникових форм. Це стосується складних назв, у яких:

 • а) друга частина є прикметником: Білгород-Дністровський - Білгород-Дністровського р-ну;
 • б) друга частина є числівником: Знам'янка Друга -Знам'янкодругий;
 • в) друга частина є іменником: Біла Церква - Білоцерківський р-н, Талди-Курган - Талди-Курганський р-н; друга частина є іменником, що вказує на місце розташування населеного пункту: Калач-на-Дону - Калачдонському р-ну.


28.09.2011

Загрузка...