Загрузка...

Договір як господарсько-договірний документ. Реферат

Договір – це письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин

Договір може бути укладений між приватними особами і організацією та між самими організаціями.

Цивільним кодексом передбачено такі типи договорів:

 • договір-постачання;
 • договір купівлі продажу;
 • договір закупівлі сільськогосподарської продукції;
 • договір позики;
 • договір наймання житлового приміщення;
 • договір підряду;
 • договір оренди;
 • договір про спілку діяльності.

Основні реквізити договору такі:

 • Назва виду документа.
 • Місце укладання.
 • Дата.
 • Вступна частина де вказується точні і повні назви сторін, їх представників (прізвище та ініціали), повноваження на підставі вони діють.
 • Зміст.
 • Термін виконання.
 • Кількісні та якісні позначки продукції.
 • Зазначення вартості робіт і загальної суми.
 • Порядок виконання роботи.
 • Порядок розрахунків між сторонами.
 • Додаткові умови.
 • Вказівку про майнову відповідальність за повне або часткове не виконання договору.
 • Порядок і місце розв’язання суперечок.
 • Загальний термін дії договору.
 • Юридичні адреси сторін, що укладають договір.
 • Печатки установ або установи, які укладають договір.

Договір вважається укладеним тоді, коли сторони дійшли згоди з цих пунктів і відповідно оформили його письмово.

Зразок договору

Д О Г О В І Р

м. Сквира25 березня 2005 року

(десяте березня дві тисячі четвертого року)

     

Ми, Копильців Алла Василівна, що проживає в с. Марківка по вул. Січових стрільців, 30, далі іменована "Продавець", з одного боку, та Поп’юк Людмила Володимирівна, що проживає в с. Марківка по вул. Довбуша, 16, далі іменована "Покупець", з другого боку, уклали цей договір про таке:

Продавець продав, а Покупець купив житловий будинок у с. Гвіздець коломийського району Івано-Франківської області на земельній ділянці 800м2. На цій ділянці розташовані: цегляний гараж, сарай цегляний, огорожа. Інвентаризаційна оцінка вісім тисяч гривень.

Будинок, що продається, належить Продавцеві на підставі заповіту як спадкове майно, прийняте 8 лютого 1990 року, і проданий Покупцеві за вісім тисяч гривень, які сплачені повністю Продавцеві під час підписання договору.

До укладання договору будинок, що продається нікому не продавався і нікому іншому не належить.

Витрати у здійснені цього договору сторони виплачують порівну.

у користування Покупця переходить житловий будинок, сарай, гараж, земельна ділянка.

Договір складено у двох примірниках: один зберігається у державній конторі, другий видано Покупцеві.

Юридичні адреси сторін:

Продавець с. МарківкаПокупець с. Марківка

вул. Січових стрільців, 30 вул. Довбуша, 16

(підпис) Копильців А. В. (підпис) Поп’юк Л. В.

Висновок

Важливе місце в діловодстві посідають правила оформлення документів.

Текст – це основний реквізит документа, він має бути стислим, конкретним, об’єктивним, юридично бездоганним. Тому підготовка текстової частини документації є важливою умовою добре поставленого документування управлінської діяльності.

Компетентний діловод повинен оформляти документи просто, зрозуміло, уникати складної термінології, а якщо вживання іншомовних слів є необхідним то перед ними необхідно подавати пояснення.

Для виготовлення будь-якого документа необхідно засвоїти правила формуляра-зразка.

Формуляр-зразок – це модель побудови форми документів, яка встановлює: галузь використання, форми, розміри берегів та вимоги до побудови конструкції сітки та основних реквізитів.

Документ з високим рівнем стандартизації – це документ в якому може бути передбачений не лише формуляр-зразок документа, а й навіть слова, словосполучення, або речення з якими має бути формулювання думки за винятком цілком конкретних відомостей для яких у готовому бланку залишається незаповнені місця.


27.09.2011

Загрузка...