Документи з договірної та господарської діяльності. Реферат

Договори з господарської діяльності. Реквізити договору з господарської діяльності. Трудові договори. Трудовий контракт. Трудова угода

Договори з господарської діяльності

Договір з господарської діяльності - це службовий документ, в якому фіксують угоду між сторонами про встановлення ділових відносин, пов'язаних з господарською діяльністю, і який регулює ці відносини. Такі договори між підприємствами належать до найважливіших засобів між виробничих зв'язків у нових умовах господарювання й розвитку ринкових відносин.

Договір - це документ, в якому зафіксовано угоду між сторонами про взаємодію й належним чином оформлено.

Сторонами договору можуть бути фізичні особи, працівники підприємств, організацій, установи, фірми.

Договір - це юридичний документ, тому, формуючи його умови, необхідно уникати двозначності, нечіткості.

 • Крім договорів з господарської діяльності є ще трудові договори.
 • Існують різні види договорів з господарської діяльності:
 • про постачання;
 • про закупівлю;
 • про оренду виробничих та службових приміщень;
 • про розрахунково-касове обслуговування;
 • про купівлю-продаж;
 • про спільну діяльність;
 • про одержання позики;
 • про оренду житлового приміщення;
 • про майнову відповідальність та інші.

Найпоширенішими договорами між підприємствами, організаціями. Установами, фірмами є договори про постачання, оренду, спільну діяльність, підряд.

Договори з господарської діяльності оформляють на загальних трафаретних (не часто) бланках або на чистих аркушах паперу формату А4.

Якщо договір складено на кількох аркушах, то їх нумерують, і кількість аркушів зазначають у тексті документа.

     

Реквізити договору з господарської діяльності

Основні реквізити:

10 - назва виду документа (договір);

11 - дата (проставляють дату підписання документу);

12 - індекс;

14 - місце складення чи видання;

19 - заголовок до тексту (про що договір);

21 - текст (Текст договору поділяють на дві частини:

Вступну, де зазначають назви сторін, між якими укладається договір, посада, прізвище, імена, по батькові осіб, які підписують договір; у разі потреби наводять посилання на документи, що засвідчують уповноваження особи, котра підписує договір.

Основну, в якій є пункти:

 • "Предмет договору", "Обов'язки сторін", "Порядок розрахунків", "Відповідальність сторін", "Порядок розірвання договору", "Форс-мажор", "Загальна сума договору", "Термін дії договору", "Інші умови договору".

22 - позначка про наявність додатка (в разі потреби);

26 - відбиток печатки (проставляють відбитки гербових або круглих, що прирівнюються до гербових) печаток усіх сторін, що підписали даний договір.

Нижче від реквізиту 22 оформляють пункт "Юридичні адреси та підписи сторін".

У деяких договорах (наприклад, про оренду житлового приміщення, про матеріальну відповідальність) розділів може не бути, а лише зазначаються пункти.

Дуже часто в договорах такі слова, як "Постачальник", "Покупець", "Продавець", "Власник", "Завод", "Товариство", "Фірма", "Банк", "Клієнт" пишуться з великої літери, оскільки вони набувають значення власного імені.

Трудові договори

Трудовий договір - це угоди між особою, що наймається на роботу, та керівником підприємства або вповноваженим ним органом, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою.

Види трудових договорів такі:

 • трудові контракти;
 • трудові угоди.

Трудовий контракт

Трудовий контракт (дод. 39 "Сучасне діловодство").

Різниця між трудовим контрактом та трудовим договором:

 • контракт укладають тільки на певний термін, а трудовий договір - як на період виконання роботи, так і на невизначений термін;
 • у контракті можуть визначати такі підстави для розриву трудових відносин, які не передбачені законодавством про працю, а розрив трудового договору можливий тільки на підставах, що записані в Законі про працю;
 • виконання працівником своїх обов'язків за контрактом не завжди пов'язане з додержанням чітко визначеного режиму роботи, тоді як за трудовим договором працівник повинен дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, якими передбачено і режим роботи;
 • в разі роботи за контрактом порядок надання працівникові відпустки та оплати може визначатися на розсуд керівника, тоді як трудовий договір передбачає централізоване регулювання відпустки;
 • у контракті, на відміну від трудового договору, можуть застерігатися наслідки дострокового його розірвання з ініціативи однієї із сторін без поважних причин.

Трудова угода

Трудова угода - це документ, яким регламентуються стосунки між установою і позаштатним працівником (дод. 40 "Сучасне діловодство").

Трудова угода, укладена зі штатним працівником, визначає коло його доручень, які виходять за межі безпосередніх службових обов'язків.

Основні реквізити:

 • 10 - назва виду документа;
 • 11 - дата;
 • 12 - індекс;
 • 14 - місце складання чи видання;
 • 21 - текст (дві частини - вступна і основна);
 • 23 - підпис;
 • 26 - відбиток печатки організації.

Література

 1. А. Н. Віденко "Сучасне діловодство".
 2. Зразки оформлення документів для підприємств і громадян.
 3. Л. М. Паламар, Г. М. Кацовець "Мова ділових паперів".


25.09.2011

Загрузка...