Документування як процес створення документів. Реферат

Діловодство та його місце в роботі апарату управління. Комп’ютер, його призначення

Діловодство та його місце в роботі апарату управління

Процеси документування, службового листування є основною складовою частиною професійної діяльності працівника право ділової сфери. Саме в підготовці ділових паперів передусім виявляється його професіоналізм та компетентність.

Об’єктом вивчення цієї навчальної дисципліни є документ, система документації, заснована як на традиційних методах роботи з документами, так і застосуванні комп’ютерної техніки.

Документування - сам процес створення документів. Це регламентований процес запису інформації на папері чи іншому носієві, що забезпечує юридичну силу, здійснюється за певними правилами, встановленими правовими актами чи виробленими традицією. Результатом документування є документ – зафіксована на матеріальному носієві інформація з реквізитами, що має юридичну силу.

Юридична сила – це властивість офіційного документа, яка надається йому чинним законодавством, компетенцією органу, що його видав, та встановленим порядком для кожного виду документів комплексу реквізитів – обов’язкових елементів укладання документів.

Документування й організацією роботи з документами, тобто весь процес з часу створення документа й до його знищення чи передачі на зберігання до архіву забезпечує діловодство (справочинство) як галузь діяльності, основними елементами якого є письмові документи.

Отже, діловодство – це галузь ведення службових і ділових документів. Полягає в документуванні відповідної діяльності та документообігу, тобто русі документів всередині установи. Має переважно службовий характер. Відносини, що складаються з приводу діловодства, становлять сферу дії так званого службово-виконавчого права.

Відносини, що складаються з приводу діловодства, становлять сферу дії так званого службово-виконавчого права. Від правильної організації діловодства багато в чому залежить успіх діяльності органів державної влади, а також суб’єктів господарської діяльності.

В усі часи діловодство становило важливу ділянку державної діяльності. У кожній країні вироблялися свої специфічні форми і назви діловодних служб та посад, форми державного діловодства, стиль діловодства і навіть ділова мова.

Діловодство в установах може бути частково або повністю централізоване. Його ведення покладається на спеціальні служби – управління справами, канцелярії чи секретарів. Загальне керівництво роботою служб діловодства здійснюється керівниками установ, на яких покладається у межах наданих їм прав ряд обов’язків і які відповідають за організацію діловодства в установі.

Загальні правила діловодства охоплюють документування управлінської діяльності установ, яка здійснюється шляхом видання розпорядчих документів відповідно до тактів законодавства.

Діловодство включає правила складання текстів та оформлення службових документів встановленої форми на бланках установи за відповідними вимогами до тексту документа, який повинен мати обов2язкові реквізити.

Окремий порядок і правила ведення встановлені для діловодства за звертанням громадян в органи державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації. За окремим порядком здійснюється діловодство для документів, що містять державну чи комерційну таємницю, яка охороняється законом. Цей порядок визначається спеціальними нормативно-правовими актами.

Діловодство є важливою складової роботи кожної установи, у процесі якого беруть участь усі працівники установи: одні створюють документи, інші забезпечують їх передачу, ще інші керуються цими документами у своїй практичній діяльності.

Особливості сучасного діловодства полягають насамперед у переведені його на державну мову, широкому застосуванні комп’ютерних систем оброблення та друкування документів, необхідності дотримання вимог чинних державних стандартів у цій галузі.

Як сам процес створення документів, так і організація роботи з ними завжди були регламентовані соціальними законодавчо-нормативними і нормативно-методичними актами, які регламентували ведення діловодства.

Комп'ютер та його призначення

Слово комп'ютер означає "обчислювач", тобто пристрій для обчислення. Це пов’язано з тим, що перші комп’ютери створювались як пристрої для обчислення, грубо кажучи, як удосконалені, автоматичні арифмометри. Принципіальна різниця комп’ютерів від арифмометрів та інших вичислювальних пристроїв в тому що арифмометри могли виконувати тільки окремі обчислювальні операції (додавання, множення, ділення та ін.), а комп’ютери дозволяють призводить без участі людини складні послідовності вичислювальних операцій по раніше заданій інструкції – програмі. Крім того, для зберігання даних, проміжних та підсумкових результатів обчислення комп’ютери мають пам’ять.

Зараз за допомогою комп’ютерів виконуються не тільки числові розрахунки, але й готуються до друку книги, створюються малюнки, кінофільми, музика, проводиться управління заводами та космічними кораблями та ін. Комп’ютери перетворилися на універсальні пристрої для обробки всіх видів інформації, використовуванні людиною.

Комп’ютер може оброблять тільки інформацію, представлену в числовій формі. Вся інша інформація (звуки, зображення, показання пристроїв та ін.) для обробки на комп’ютері повинна бути преобразована в числову форму.

В нинішньому часі комп’ютери займають дуже важливе місце в усіх організаціях, побуті тощо. Комп’ютер дозволяє виконувати великий об’єм роботи, якщо людина вміє користуватися комп’ютером то це дуже легко.

На комп’ютерах будується вся фінансова, торгівельна, промислова, інформаційна і навіть господарська галузі.

Наприклад, якщо раніше діловодство велося вручну, що займало дуже багато часу, викликало незручності в зберіганні ділових паперів, то зараз це дуже просто. Все робиться дуже швидко, потрібно лиш ввести данні в комп’ютер і далі з ними працювати, при цьому всі дані зберігаються, що дуже зручно в різних ситуаціях.

Таблиця. Список постачальників товару по відділу "Промислові товари".

Постачальник

Телефон

Замовлення

товару

Поставка

товару

1

Анікс

239-14-94

Понеділок

Вівторок

2

Ароза

456-19-21

Середа

П'ятниця

3

А. Ф. Л

406-49-12

П'ятниця

Понеділок

4

Бетта

494-34-85

Вівторок

Середа

5

Вінарх

244-14-98

Середа

Четвер

6

Денрос

258-34-11

Середа

Четвер

7

Контраст

406-41-13

Четвер

П'ятниця

8

Купава

568-48-84

Середа

Четвер

9

Мальвіна

239-75-19

П'ятниця

Понеділок

10

Мангуста

536-02-31

Вівторок

Середа

11

Нояк

258-96-43

Вівторок

Четвер

12

Паралель

494-05-54

Середа

Четвер

13

Пульс

532-58-94

Четвер

П'ятниця

14

Тескома

501-04-28

Середа

Четвер

 


25.09.2011

Загрузка...