Тестові питання по діловодству. Реферат

У рефераті наведено 10 тестових питань по діловодству

1. Рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності приймається:

 • а) головуючим та членами палати;
 • б) відкритим голосуванням двома третинами голосів від загальної кількості членів палати;
 • в) відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості членів палати;
 • г) секретарем та членами палати.

2. Рішення про накладення дисциплінарного стягнення може бути оскаржено:

 • а) до Верховного Суду України;
 • б) до кваліфікаційно – дисциплінарної комісії;
 • в) до Вищої Кваліфікаційної Комісії.

3. Кваліфікаційно – дисциплінарні комісії утворюються строком:

 • а) на 2 роки;
 • б) на 4 роки;
 • в) на 3 роки;
 • г) на1 рік.

4. Де адвокат може здійснювати адвокатську діяльність?

 • а) лише в межах своєї області;
 • б) на території СНД;
 • в) на території України;
 • г) в межах певного району.

5. Всеукраїнська палата адвокатів – це:

 • а) державна залежна організація;
 • б) всенародна державна організація;
 • в) організація, яка діє за власним почином;
 • г) всеукраїнська, недержавна, незалежна, самоврядна організація.

6. Який адвокат може бути обраний до складу органів Всеукраїнської палати адвокатів?

 • а) адвокат, адвокатська діяльність якого не зупинена;
 • б) адвокат, адвокатська діяльність якого зупинена на деякий час;
 • в) адвокат, адвокатська діяльність якого зупинена.

7. Куди надходить гонорар адвоката і кошти на витрати, пов’язані з виконанням доручення?

 • а) на особистий рахунок;
 • б) на державний рахунок;
 • в) на бюджетний рахунок;
 • г) на рахунок адвокатського об’єднання.

8. Адвокат не має права:

 • а) отримувати висновки спеціалістів;
 • б) запитувати й отримувати документи;
 • в) особисто себе рекламувати;
 • г) збирати інформацію про факти, які можуть бути використані як докази.
     

9. Додержання якого принципу є необхідною і найважливішою передумовою довірчих відносин між адвокатом і клієнтом, без яких неможливе надання правової допомоги?

 • а) законності;
 • б) чесності і порядності;
 • в) компетентності та добросовісності;
 • г) конфіденційності.

10. Адвокат має право:

 • а) особисто пропонувати свої послуги клієнту;
 • б) особисто себе рекламувати;
 • в) самостійно обирати організаційну форму і місце здійснення своєї адвокатської діяльності;
 • г) займатися адвокатською діяльністю індивідуально.


20.09.2011

Загрузка...