Організаційні та рекламні оголошення. План роботи. Реферат

Оголошення - це документ, у якому міститься необхідна інформація. План роботи - це документ, що встановлює точний і чіткий перелік намічених заходів

За змістом оголошення поділяються на два види:

 • Організаційні оголошення про подію чи захід.
 • Рекламні - оголошення про навчання, роботу, послуги, пропозиції тощо.

Організаційні оголошення адресуються як конкретній групі осіб, так і широким верствам населення. Зміст рекламних оголошень розраховано на широкий загал.

Як організаційні, так і рекламні оголошення за формою бувають: писані, мальовані, комбіновані, відтворені механічним способом та ін.

Текст будь-яких оголошень повинен бути лаконічним, конкретним і містити вичерпну інформацію про дату, час, місце та зміст події чи заходу. Рекламні оголошення повинні висвітлювати перелік послуг, товарів, їхню ціну тощо.

Розрізняють оголошення:

службові підприємств, навчальних закладів, державних установ, організацій тощо; особисті приватної особи чи групи осіб.

Реквізити:

1. Назва документа.

2. Текст, що містить:

 • дату; час;
 • адресу місця проведення;
 • організатора (відповідального);
 • порядок денний (зміст) заходу;
 • коло осіб, яких запрошено;
 • умови входу (вільний чи платний); способи проїзду (для зовнішніх).

3. Назва структурного підрозділу чи колегіального органу, або посада і прізвище особи, яка дає оголошення (якщо треба).

Визначальним чинником дієвості візуальних оголошень (реклами) окрім оригінальності змісту є оформлення: відтворення тексту (шрифт) і розміщення його на площині (симетрія, асиметрія), добір кольорів та їх поєднання. Для трансляції по радіо і телебаченню є суттєвим час повідомлення, музичне чи звукове оформлення, чіткість та зрозумілість вимови, оригінальність тексту, композиції чи відеоряду.

АТ "Промзварприлад" повідомляє про самоліквідацію з 11.05. 2002. Претензії приймаються протягом 2 міс. від дня публікації цього повідомлення за адресою: Харків-176, вул. Ужгородська, 8.

Тел. для довідок: 111-827, 111-834.

Правління АТ

План роботи - це документ, що встановлює точний і чіткий перелік намічених заходів (робіт) для їхнього подальшого виконання. Він має такі складові: послідовність, обсяг, умови й забезпечення виконання, термін для кожного етапу й для всього обсягу, кошторис, керівників і конкретних виконавців (відповідальних за кожний пункт плану).

Окрім рубрикованого тексту плани можуть мати графіки, таблиці, схеми тощо.

Розрізняють такі групи планів: річні (календарний, фінансовий, навчальний); піврічні (семестрові); квартальні (четвертні); місячні; декадні; тижневі; добові.

Наявність тих чи інших реквізитів обумовлюється видом, формою та призначенням плану:

 • 1. Гриф затвердження.
 • 2. Назва документа.
 • 3. Назва установи чи структурного підрозділу.
 • 4. Термін, на який укладено план.
 • 5. Порядковий номер.
 • 6. Термін виконання конкретного виду роботи (заходу).
 • 7. Зміст роботи.
 • 8. Посада, прізвище та ініціали виконавця.
 • 9. Посада, прізвище та ініціали відповідального.
 • 10. Відмітка про місце, дату, факт та якість виконання (проведення) роботи.

Службові плани робіт підписують посадові особи, які відповідають за їх виконання, а індивідуальні - ті, хто їх укладає, із наступним затвердженням керівником.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НДІ Укрпівденспецавтоматика

(підпис) С. Ю. Лур'є

20.09. 2002

План роботи _______на І півріччя 2003 р.

№ пор.

Дата проведення

Зміст роботи

Учасники

Відповідальні про викон.

Відмітки

Примітки

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Голов. інженер (підпис) Б. І. Комісаренко

Директор (підпис) 3. Я. Коміссаров


19.09.2011

Загрузка...