Загрузка...

Архівознавство: поняття, завдання та функції. Реферат

Що таке архівознавство. Завдання архівної служби. Основні функції архівів. Зв’язок теорії і практики архівної справи з іншими науками

Що таке архівознавство

Архівознавство – це наука, яка висвітлює політичні, науково-правові і практичні питання, організації архівних документів та робочих архівних установ.

Вивчення та розробка теоретичних, методичних і організаційних основ архівної справи займається така ще наукова дисципліна як теорія і практика архівної справи.

Ця наука є основна із наукових дисциплін, що входять в поняття архівознавство. Вона розробляє принципи і методи відбору організаційних док., які належать арх. Зберіганні. Забезпечує повне збереження матеріалів, сист. інформації про зміст документу та забезпечує все стороннє цих док.

У кожній держ. для збереження історичної пам’ятки, створено держ. архівний фонд. Він є власністю держави і національним досягненням всього народу.

Завдання архівної служби

Для збереження держ. архівного фонду, а також для поповнення його і використання в інтересах держ. та використання в інтересах народу.

Держ. -архіви – це спеціальні установи на які покладено у відповідності про положення держ. -ий ар. -й фонд, та положення для головне архівне управління та головні завдання:

 • Держ. збереж. Документів державного архівного фонду;
 • Держ. облік документів архівного фонду;
 • Складання та розвиток науково-довідкових документів державного архівного фонду;
 • Комплектування державного архівного фонду на основі експертизи цінності документів, які мають політичне, народногосподарське, наукове, соціально-культурне та історичне значення;
 • Організ. методичне керівництво і контроль за роботою відомчих архівів та організ. док. у діловодстві;
 • Використання державного архівного фонду в політичних, народногосподарських, наукових, соціально-культурних сферах, а також для забезпечення прав та законних інтересів громадян;
 • Інформація в установ. порядку державного архівного фонду;
 • Підбір, розстановка і виховання кадрів державного архівного фонду.
     

Всі ці основні завдання в державного архівного фонду внесені в законі "Про національний архівний фонд та архівні установи", положення "Про головне архівне управління".

Основні функції архівів

З метою виконання завдань архіви здійснюють такі функції:

 • Прийняти на збереження в установленому порядку документи установ, організацій і підприємств, що є джерелами комплектування архіву.
 • Ведуть обмін і забезпечують збереження прийнятих в архів документів.
 • Проводити експертизу цінності документів.
 • Підготовлюють та в установленому порядку передають на державне зберігання документи "строкового фонду" або особливо цінні. З цією метою для збереження документів архівом здійснюється і організовується щорічне складання актів на документи постійного зберігання.
 • Здійснює відбір особливо цінних документів, створює та зберігає, веде облік страхового фонду.
 • Надають методичну і практичну допомогу службі діловодства у пошуку справ, що були заведені згідно з номенклатури але своєчасно не поступили на зберігання.
 • Здійснює використання документів, що зберігаються в архіві.
 • Інформує керівництво та працівників інших організацій про склад інших документів в архіві.
 • Видавати в установленому порядку документи або копії документів на тимчасове користування, а також для роботи дослідників в читальних залах.
 • Виконувати запити організацій та заяв громадян. Надає консультації організаціям та окремим особам по питаннях місцезнаходження документів, які необхідні для наведення архівних довідок.
 • Вести облік використаних документів.
 • Здійснювати перевірку зберігання, правильності формування справ, об’єднує відомчі та між відомчі архіви і здійснює перевірки в організаціях, які є джерелами комплектування.
 • Брати участь у розробці нормативно-методичних документів, інструкцій, положень.
 • Брати участь при проведенні заходів, про підвищення кваліфікації працівникам архіву та службі діловодства.

Архівам для виконань його завдань та функцій надається таке право:

 • надавати в установленому порядку вказівки в структурних підрозділах та архівах підвідомчих організацій по питаннях, що входять в компетенцію;
 • робити запити в структурні підрозділи, організації про дані, які необхідні для роботи архіву.

Зв’язок теорії і практики архівної справи з іншими науками

Коло пошукових дисциплін з якими пов’язана наука архівознавства, тому, що організація їх збереження створення науково та використання їх вимагають знань та галузей людської діяльності в результаті якої вони виникли.

Архівознавство опирається на досягнення архівоісторії, природознавства і техніки, а також джерелами і інших дисциплін (математики, фізики, хімії, документознавства, біології, інформатики, кібернетики). Ці дисципліни використовують з метою забезпечення матеріальних умов, реставрації, мініатюризації тобто мікрофільмування їх.


18.09.2011

Загрузка...