Osvita.ua Высшее образование Рефераты Культура Моральний зміст проблеми сенсу життя. Реферат

Моральний зміст проблеми сенсу життя. Реферат

Поняття "смисл життя" належить до найважливіших понять етики. Цим терміном позначають і уявлення, яким послуговується моральна свідомість на буденному рівні

Смисл (сенс) життя - морально-світоглядне уявлення людини, за яким вона зіставляє себе і свої вчинки з найвищими цінностями, ідеалом, виправдовується перед собою та іншими.

Формуванню "смисл життя" передують уявлення про цей феномен. Особливо переконливими. Психологічно достовірними вони були в системі міфологічного розуміння світу в ньому людини. Правда, про належність цих уявлень до сфери моралі можна стверджувати з певними застереженнями. Адже свідомість була тоді синкретичною. Уявлення про смисл життя адресувались людині як членові роду чи племені, а не як індивідуально-неповторній істоті. Виникнення уявлень про смисл життя пов’язане із зародженням самосвідомості, з появою можливості вибору.

Проблема ролі, призначення людини у світі, сенсу її життя є вічною. За словами Е. Фромма, людина - єдина тварина, для якої власне існування є проблемою; вона повинна її розв’язувати, і їй від цього нікуди дітися. Поява цієї проблеми у свідомості людей пов’язана з нуждою, хворобою, муками совісті людей, зрадою, нерозділеним коханням. Однак основна причина її виникнення полягає у усвідомленні людиною своєї смертності, скінченності свого існування. І справді, якби життя людини було вічним, то вона могла дозволити собі на якийсь час абстрагуватись від цієї проблеми. Безсмертній людині ніколи не пізно почати життя зі смислом. А можливо, її взагалі не цікавив би смисл життя.

Для смертної людини існування становить нескінченну цінність. Безперечно, людина як біологічна істота є смертною. Питання про її смерть як істоти соціальної, духовної людство з'ясовує протягом кількох тисячоліть.

Іноді смисл життя ототожнюють з метою, яку ставить перед собою індивід. Прагнення реалізувати мрію наповнює життя особистості відповідним змістом. Про те смисл життя не можна звести до окремої мети. Рано чи пізно людина повинна перейти, як писав сучасний російський філософ і психолог І. Кон, від питання "Ким бути?" до питання "якою бути?". Саме й тоді виникає питання по смисл життя.

Не можна без застережливо стверджувати, що смислів життя є стільки, скільки людей. Етику цікавить те спільне, що характерне для смислу життя за галом. Та й кожна людина, обираючи життєвий шлях, сенс, орієнтується на загальне уявлення про сенс людського життя, хоч і не копіює його.

У розумінні проблеми смислу життя сформувалося дві принципові точки зору. Одна полягає в турботі людини про себе, своє спасіння, самовдосконалення, благополуччя, самореалізацію. Згідно з другою точкою зору, смисл життя не обмежується існуванням індивіда і полягає, наприклад, у служінні Богу, певній ідеї тощо. Окрему людину при цьому розглядають, як засіб. Такий підхід іноді видається дуже високим, а тому привабливим.

Проте історія свідчить, що заради сумнівних і псевдо-великих ідей загублено мільйони людських доль. Очевидно, смисл життя треба шукати між цими крайнощами - граничним егоїзмом і фанатичним альтруїзмом. Точка зору, згідно з якою смисл життя цілком заперечується, неприйнятна, аморальна.

     

Існування різних точок зору на проблему смислу життя є природнім явищем. Важливо тільки враховувати, що в моральному житті віра в явність смислу життя відіграє важливу роль. Без неї життя людини справді втрачає смисл.

Представлений у теоретичному мисленні смисл життя, навіть за умови логічної переконливості етичної концепції, не обов’язково є переконливим і прийнятним для конкретного індивіда.

Література

  1. Етика. - К.: Юрінком Інтер, 2004.
  2. Зусін В. Я. Етика та етикет ділового спілкування. - К.: ЦНЛ, 2005.
  3. Малахов Віктор Етика. - К: Либідь, 1996. - 304с.
  4. Пода Олена Юріївна Журналістська етика. - Запоріжжя: ЗДУ, 2003. - 36с.
  5. Малахов Віктор Етика спілкування. - К.: Либідь, 2006. - 400с.


27.06.2012

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!