Osvita.ua Высшее образование Рефераты Культура Імпресіонізм як художньо-стильовий напрям. Реферат

Імпресіонізм як художньо-стильовий напрям. Реферат

У рефераті подано загальну характеристику імпресіонізму як художньо-стильового напряму

Імпресіонізм сформувався як художній напрям на зламі століть (ХІХ – ХХ), коли соціальні негаразди викликають у митців розчарування, меланхолію, що приводить до мистецької кризи. Характеризуючи літературний процес ХІХ століття російський філософ М. Бердяєв писав: "…Почали прагнути не стільки краси, скільки правдивості… зблід ідеал краси. Зрештою, мистецтво почало цуратися краси… Це породжує глибоку кризу мистецтва." [10, c. 218]

На зламі ХХ – ХХІ ст. спостерігаємо подібні процеси, що викликають песимістичні настрої в сучасній культурі, звучать нотки імпресіонізму.

Сучасна культура є синтезом двох варіантів протестантського світогляду: північного ірраціоналізму і французького позитивізму. Якщо перший в образах дійсності прагне розгледіти ознаки потойбічного світу, то другий вагається в самій можливості побачити щось інше, крім власних відчуттів. З науковою точністю намагаються відновити свої чуттєві враження імпресіоністи.

Імпресіонізм – це художньо-стильовий напрям в мистецтві і літературі, що народився на зламі ХІХ – ХХ ст.. Імпресіонізм походить від французького слова impression – враження. Його народження і розквіт відбулися у Франції в 1860-ті – поч. 1880-х років. [10, c. 35]

Термін з’явився в пресі в 1874 р. в критичній статті – огляді першої виставки групи художників – однодумців, які відстоювали новий погляд на природу і способи її бачення і відображення. Він походить від назви картини французького художника Клода Моне "Враження. Сонце, що сходить." ("Impression Levant soleil") Іноді виникнення терміну "імпресіонізм" пов’язують з новаторськими пошуками іншого французького художника Едуарда Мане. В передмові до каталогу своїх картин він так висловив власне естетичне кредо: "Митець прагне лише до того, щоб передати свої враження (impression)". [9, c. 219]

Теоретично обґрунтовуючи імпресіонізм, Еміль Золя після довгих дискусій з Полем Сезанном прийшов до висновку: предмет або людина, яких зображують, є лише приводом. Геніальність полягає в тому, щоб показати цей предмет або людину в новому вигляді, більш правдивому або більш величному. "Мене, - писав він, - зачіпають не дерево, не обличчя, а художник, якого я бачу в цьому творі, могутній індивідуум, який опинився в стані створення поряд з божим світом свій власний світ, який очі мої не зможуть забути". [9, c. 219]

Більшість дослідників вважає, що народження імпресіонізму ніяк не пов’язане з появою нових теорій, програм або поетичних маніфестів. Швидше можна говорити про співпадання художніх задумів, що сталось в певний історичний момент в певному культурному середовищі – французькому. [1, c. 45]

Письменники брати Гонкури запевняли суспільство в тому, що "сучасна меланхолія походить через збільшення кількості книг, тобто через примноження ідей. Ідея – це старість душі й хвороба розуму…; бачити, відчувати, виражати – в цьому все мистецтво." [1, c. 45]

     

"Я пишу те, що зараз відчуваю," - зізнався один з провідних імпресіоністів Каміль Піссарро. Він же в 1883 році писав: "Імпресіонізм повинен бути теорією чистого споглядання" [1, c. 45]

Творчість імпресіоністів визначила межу між новим і новітнім мистецтвом. Імпресіонізм прагнув відтворити найточніші суб’єктивні відчуття та переживання, настрій та швидкоплинне враження автора від реального світу в його русі та мінливості. Важливим принципом імпресіонізму був відхід від типовості. В мистецтво ввійшла миттєвість, фрагментарність композиції, випадковий погляд, несподівані ракурси і точки зору, свіжість та безпосередність сприйняття. Головні риси імпресіонізму дістали свій розвиток в постімпресіонізмі. [8, c. 219]

Безпосередньо історія імпресіонізму охоплює лише 12 років: від першої виставки 1874 року до восьмої, останньої, в 1886 році. Все почалося з того, що в 1863 році художники, яких офіційне журі не прийняло на чергову виставку "Салонів", організували свій "Салон знехтування". На цій виставці була представлена робота Едуарда Мане "Сніданок на траві" (Париж, музей Орсе), що спричинила грандіозний скандал. Ще полемічнішою була наступна картина художника – "Олімпія", що відбивала його уявлення про ідеал жіночої краси.

Мане стає головною фігурою всієї прогресивної художньої інтелігенції Парижа. Навколо нього об’єднуюся молоді художники: Клод Моне, Огюст Ренуар, Каміль Піссарро, Едгар Дега, Анрі Тулуз – Лотрек, Берта Морізо, Альфред Сіслей, Поль Сезанн та інші. Ці талановиті митці не визнавали офіційних канонів мистецтва, жадали знайти нові, свіжі форми, особистісне рішення живописних завдань, тому кожний із них обирав свій шлях. [6, c. 61]

Література

  1. Андреев Л. Импрессионизм. – М. 1980.
  2. Вивчення зарубіжної літератури. В. О. Мухін. Харків: Вид. "Ранок", "Веста". 2002. -139с.
  3. В. С. Полікарпов. Лекції з історії світової культури. Навч. посібник. Київ. "Знання". 2002. -359с.
  4. Естетика. Навч. видання. За ред. доктора філософських наук професора Л. Т. Левчук, Київ. "Вища школа" 1997.
  5. Зарубіжна література ХІХ ст. 10 кл.. Посібник за ред. Ніколаєнко О. М., Мацапури В. І., Хоменко Н. В., Київ: "Академія" - 1999р.
  6. Костеневич А. Т. От Моне до Пикассо. Франц. живопись второй половины ХІХ – начала ХХ в. в Эрмитаже.: Л. 1989.
  7. Львова Е. П., Сарабьянов Д. В., Борисова Е. А., Фомин Н. Н., Березин В. В., Кабакова Е. П., Некрасова Л. М. Мировая художественная культура. ХІХ век. Изобразительное искусство, музыка и театр (+CD). СПБ.: Питер, 2007. – 464с.
  8. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій: Київ: ЦУЛ. 2002 – 508с.
  9. Художня культура світу. Європейський культурний регіон. Н. Є. Миропольська, Е. В. Бєлкіна, Л. М. Масол, О. І. Оніщенко.: Київ. "Вища школа". - 2007. - 191с.
  10. Ю. Я. Малюга. Культурология. Учебное пособие. Москва. ИНФФА – М, 1998. -278с.


25.06.2012

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!