Регуляція рухових функцій: участь проміжного мозку. Реферат

До проміжного мозку належать таламус і гіпоталамус. До складу моторних ядер таламусу входить вентролатеральне ядро. Саме сюди спрямовуються імпульси від мозочка, базальних гангліїв, а від цих ядер — до моторної зони кори великого мозку

Гіпоталамічна ділянка має численні аферентні та еферентні зв'язки з різними відділами ЦНС і грає головну роль у підтриманні гомеостазу, впливаючи на функції вегетативної нервової та ендокринної систем.

Гіпоталамус бере участь у регуляції обміну речовин, функцій органів травлення та кровообігу, підтриманні температури тіла на постійному рівні, а також у формуванні багатьох поведінкових реакцій, пов'язаних із голодом, насиченням, спрагою, сном, статевими реакціями тощо. Важлива роль гіпоталамусу в пристосуванні (адаптації) організму до різних умов існування, зокрема до фізичної праці.

Роль переднього мозку в регуляції рухових функцій

До переднього мозку належать базальні ганглії та кора великого мозку.

Роль базальних гангліїв. Базальні ганглії розташовані в глибині великого мозку між лобними частками і проміжним мозком. До них належать хвостате ядро, шкаралупа (разом вони складають смугасте тіло), а також бліда куля. З цими структурами тісно пов'язані функціонально субталамічне ядро і чорна речовина.

Функції базальних гангліїв вивчали за методами локального їх подразнення або руйнування, реєстрації електричної активності, спостереження за проявами порушення функцій людини при ураженні базальних гангліїв.

Вони тісно пов'язані між собою, а також з різними відділами кори великого мозку, мозочком, з червоним ядром, іншими ядрами стовбура головного мозку.

Розрізняють два види циркуляції збудження в базальних гангліях — цикл шкаралупи і цикл хвостатого ядра.

     

Цикл шкаралупи забезпечує разом з моторними зонами кори великого мозку складні рухи. Наприклад, письмо, рухи рук хірурга, піаніста тощо. Ці рухи потребують попереднього навчання і тренування. Цикл розпочинається в премоторних і додаткових моторних зонах кори великого мозку, поширюється у напрямку шкаралупи (повз хвостате ядро) до внутрішньої частини блідої кулі, потім — до таламусу і знов до кори великого мозку, тобто до первинної моторної зони, премоторної та додаткової ділянок (мал. 1). Існують і допоміжні цикли циркуляції збудження (за участю субталамічного ядра та чорної речовини).

У разі ушкодження шкаралупи спостерігається спонтанне тремтіння різних частин тіла як у стані спокою, так і під час довільних рухів. Це спостерігається у хворих на хорею. У випадку ураження блідої кулі, навпаки, буває гіпокінез.

Цикл хвостатого ядра. Під час названого циклу збудження циркулює від лобних зон мозку через парієтальну та потиличну зони у скроневу ділянку. Хвостате ядро одержує імпульси від асоціативних зон кори великого мозку, потім імпульси йдуть до шкаралупи, блідої кулі, таламусу і нарешті до рухових зон кори великого мозку (мал. 2). Роль цього циклу полягає в синтезі сенсорних впливів і інформації, що зберігається в пам'яті. Цей цикл регулює не окремі рухи, а їх моделі, що відповідають певній меті (наприклад, поведінку людини при зустрічі з небезпечним звіром). Цей цикл бере участь у процесі регуляції швидкості та величини виконуваних рухів. У разі патології базальних гангліїв названі параметри порушуються.

Мал. 1. Цикл шкаралупи

Мал. 2. Цикл хвостатого ядра

(за даними А. Гайтона, 1991) (за даними А. Гайтона, 1991)

Нейротрансмітери базальних гангліїв. Велика увага приділяється дослідженню механізмів передавання імпульсів у гангліях за участю різних медіаторів. Нейрони, що зв'язують чорну речовину з хвостатим ядром і шкаралупою, виділяють дофамін. Інформація від хвостатого ядра і шкаралупи передається до блідої кулі і чорної речовини за допомогою ГАМК. Через ацетилхолін реалізуються впливи від кори великого мозку до хвостатого ядра і шкаралупи (мал. 3). Нейрони стовбура головного мозку виділяють різні нейротрансмітери — норадреналін, серотонін, енкефалін та ін.

Мал. 3. Нейротрансмітери базальних гангліїв (за даними А. Гайтона, 1991)

ГАМК і дофамін — гальмівні медіатори, ацетилхолін — збуджувальний. Знання нейротрансмітерів базальних гангліїв має не тільки теоретичне значення. При хворобі Паркін-сона, коли порушується функція чорної речовини, синтезується недостатня кількість дофаміну, виникає його дефіцит.

Уведення хворим дофаміну не є ефективним, бо цей препарат не може подолати гематоенцефалічний бар'єр. Тому вводять його попередник —діоксифенілаланін, який перетворюється у мозку на дофамін. Таким чином, базальні ганглії відіграють істотну роль у регуляції рухових функцій. Вони беруть участь у створенні програми дій, які мають конкретну мету. Важливе значення при цьому має домінуюча мотивація.

Використана література

1. Анатомія людини. - К: Благовіст, 2001. - 400с.

2. Біологія. - К.: Вища школа, 2002. - 622с.

3. Біологія: Підручн. для 6-го кл. / Мусієнко М. М., Вервенс Ю. Г., та ін. - К: Генеза, 2002. - 208с. - 4.93

4. Кучеренко М. Є., Вервес Ю. Г., Балан П. Г., Войціцький В. М. Загальна біологія. - К: "Генеза", 2001. -

5. Кучеренко М. Е., Балан П. Г., Вервес Ю. Г., Войтюк О. Ю. та ін. Біологія. - К: Либідь, 1997. - 416с.

6. Кучеренко, Ю. Г. Вервес, П. Г. Балан та ін. Загальна біологія. - К.: Генеза, 1999. - 464c.

7. Кучеренко М. Е., Вервес Ю. Г., Балан П. Г. та ін. Загальна біологія. - К.: Генеза, 2000. - 464с.

8. Навчальний посібник з курсу "Біологія індивідуального розвитку". - Запоріжжя: ЗДУ, 2003. - 50с.

9. Міщук Н., Страшнюк Н., Олійник І. Біологія - 9.. - Тернопіль: Підручники & посібники, 1997. - 128с.


05.12.2011