Урок з біології: верхні дихальні шляхи, їх будова і функції. Реферат

У рефераті наведено розробку уроку біології з теми: "Верхні дихальні шляхи, їх будова і функції"

Тема: Верхні дихальні шляхи, їх будова і функції.

Мета: Сформувати в учнів знання про будову і функцію повітроносних шляхів і легень; навчити школярів розпізнавати органи дихання на таблицях і вологих препаратах, встановлювати зв’язки будови органу з його функціями, виховувати бережливе ставлення до свого організму, спонукати дотримуватись правил особистої гігієни, розвивати пізнавальний інтерес.

Обладнання: модель гортані, таблиця "Органи дихання", "Гортань і органи порожнини рота при диханні і ковтанні"

Тип уроку: Урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організація класу.

ІІ. Актуалізація чуттєвого досвіду і опорних знань учнів.

Пригадайте з курсу ботаніки, що відбувається в процесі дихання рослин.

Із курсу зоології, як дихають хребетні тварини.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності тварини.

Сьогодні на уроці ми дізнаємось про будову органів дихання для людини?

Розкриємо значення правильного дихання в фізичній праці та спорті.

ІV. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

V. Сприйняття і первинне осмислення учнями нового матеріалу.

1. Загальна характеристика процесів дихання

Дихання – це сукупність процесів, внаслідок яких відбувається поглиблення організмом кисню і виділення з нього вуглекислого газу. Діяльність будь-якої клітини, тканини, органа пов’язана з витратою енергії.

Джерелом енергії для організму є розпад і окиснення органічних сполук, які безперервно відбуваються у клітинах. Окислювальні процеси в клітинах, внаслідок яких виділяється енергія, називають внутрішнім диханням. Більшість окислювальних процесів перебігає за наявності кисню, запаси якого в організмі дуже малі, тому він потребує безперервного його надходження. Доставку кисню до тканин і винесення вуглекислого газу до легень називають зовнішнім диханням.

2. Будова і функції органів дихання

Дихання людини забезпечує дихальна система, що складається з повітроносних шляхів (носова порожнина, носоглотка, глотка, гортань, трахея, бронхи) і легень.

а) Носова порожнина – поділяється кістково-хрящовою перегородкою на дві половини – праву і ліву. У кожній з них є три звивисті носові ходи: верхній, середній і нижній.

До нижнього носового ходу відкривається носослізині канали. У слизовій оболонці верхнього носового ходу містяться рецептори нюхового аналізатора, які сприймають запахи.

Стінки порожнини носа вкриті слизовою оболонкою з миготливим епітелієм. Війки епітелію, рухаючись, затримують і виводять назовні пил і мікроорганізми, які всідають на слизовій оболонці, тим самим виконуючи захисну функцію.

Повітря, яке людина вдихає, у носовій порожнині зігрівається або охолоджується кров’ю.

Пам’ятайте! Вдихати потрібно через ніс.

Проводимо фізкультхвилинку.

б) Гортань

в) Трахея

г) Бронхи

д) Легені.

Осмислення об’єктивних зв’язків і відношень у виучуваному матеріалу і розкриття внутрішньої суті виучуваних явищ.

Сутність дихання полягає у використанні клітинами організму кисню і виділенні вуглекислого газу. Початковий етап дихання – обмін газів між кров’ю й атмосферним повітрям – здійснюється в органах дихання. Завдяки великій загальній площі альвеол легень кисень внаслідок дифузії швидко переходить у кров, а вуглекислий газ із крові – в легені. Повітря, що надходить до легень через носову порожнину, зігрівається, зволожується і зневажуються.

VІ. Узагальнення і систематизація знань.

Учні відповідають на питання.

Що таке дихання?

Яке значення для організму людини має дихання?

Яка будова носової порожнини? І т. д.

VІІІ. Підведення підсумків уроку.

ХІ. Повідомлення Д/з (дом. завд.)

Вивчити § 6 ст. 139-141.

Заповнити таблицю.

Орган

Особливості будови

Основні функції

 

 

 

 


05.12.2011