Вплив циклонів та антициклонів на погоду Землі. Реферат

Циклони й антициклони є замкнутими областями відповідно низького і високого тиску - своєрідними атмосферними вихорами висхідного і низхідного потоків повітря

Атмосфера - повітряна оболонка, яка оточує Землю. Нижня межа атмосфери - поверхня Землі. Верхню межу умовно проводять на висоті 2000-3000 км від земної поверхні.

До складу атмосфери входять азот (близько 78%), кисень (близько 21%) та інші гази (всі вони складають ледве більше 1%). На частку вуглекислого газу припадає 0,033%.

Кожний газ виконує свою функцію. Кисень забезпечує дихання і горіння. Азот входить до складу білків - речовин, з яких складаються всі живі організми. Вуглекислий газ - одна з основ фотосинтезу рослин. Озон - газ, що поглинає основну частину ультрафіолетового випромінювання Сонця.

По вертикалі атмосфера ділиться на шари - тропосферу, стратосферу, мезосферу, термосферу (іоносферу) та екзосферу.

Тропосфера - найнижчий і найщільніший шар атмосфери (80% її маси). Простягається на висоту від 7-9 км (над полюсами) до 16-18 км (над екватором). У тропосфері зосереджена майже вся водяна пара, тут відбуваються найважливіші для географічної оболонки атмосферні процеси. У тропосфері температура повітря з висотою знижується (в середньому на 6,5 С на 1 км). Тиск повітря на рівні моря складає 760 мм рт. ст. Цей тиск прийнято за нормальний. У нижніх шарах тропосфери тиск падає з висотою - в середньому на 10 мм рт. ст. на кожні 100 м підйому.

Стратосфера простягається від верхніх меж тропосфери до висоти 50 км. У стратосфері на висоті 21-29 км розташований озоновий шар. Вище стратосфери знаходяться верхні шари атмосфери.

Атмосфера регулює теплообмін планети з космічним простором, впливає на її радіаційний і водний баланси, захищає Землю від метеоритів. Повітря підтримує різні форми життя на Землі.

У зв'язку з інтенсивною господарською діяльністю людини виникла проблема охорони атмосфери від забруднення. У повітря викидається величезна кількість сполук, здатних зруйнувати озоновий екран, викликати парниковий ефект, смоги, кислотні дощі. Згорання палива, вирубування лісів призводять до зменшення кількості кисню в атмосфері.

     

Шляхами розв'язання цих проблем є створення безвідхідних виробництв, надійних газо- і пиловловлювачів, використання екологічно чистих джерел енергії, озеленіння міст, відновлення площі лісів тощо.

Вся система повітряних течій над земною кулею називається загальною циркуляцією атмосфери. Причиною руху повітря в атмосфері є різниця тиску над земною поверхнею, що обумовлено нерівномірністю розподілу сонячної радіації і неоднорідністю підстилаючої поверхні.

На Землі діють постійні вітри, що дують завжди в одному напрямі - від поясів високого тиску до поясів низького тиску.

Низький тиск над екватором пояснюється тим, що тут сильно нагріте легке повітря постійно піднімається вгору. У верхніх шарах тропосфери воно розтікається в напрямку полюсів, охолоджується і приблизно над ЗО" пн. ш. і пд. ш. починає опускатися. Тут виникають тропічні пояси високого тиску. Формуються постійні вітри, що дують від 30° пн. ш. до екватора (північна-схід ні пасати) і від 30 пд. ш. до екватора (південно-східні пасати).

У помірних широтах дують переважно західні вітри, їх утворення пояснюється тим, що від тропічних поясів високого тиску вітри спрямовані не тільки до екватора, але і до полюсів, оскільки біля 65 пн. ш. і пд. ш. знаходяться пояси низького тиску. Внаслідок обертання Землі ці вітри відхиляються від свого меридіонального напрямку вправо (у Північній півкулі) і вліво (у Південній півкулі). Так утворюється потужне західне перенесення.

Над обома полюсами Землі повітря холодне і важке. Тут формуються пояси високого тиску. Звідси вітри спрямовані до 65 пн. ш. і 65° пд. ш. Під впливом обертання Землі вони перетворюються на північно-східні (у Північній півкулі) і в південно-східні (у Південній півкулі) вітри,

Загальна схема руху повітряних мас ускладнюється і мусонною циркуляцією, найкраще вираженою на сході Євразії. На загальну циркуляцію атмосфери найбільше впливають циклони і антициклони. Вони можуть досягати в діаметрі декількох тисяч кілометрів.

На Землі існує і місцева циркуляція. Вона охоплює невеликі території. Серед місцевих вітрів найбільше відомі бризи, що виникають на узбережжі морів. Денний бриз віє з моря на суходол, нічний - навпаки.

Циклони й антициклони є замкнутими областями відповідно низького і високого тиску - своєрідними атмосферними вихорами висхідного і низхідного потоків повітря.

Циклон - великомасштабний атмосферний вихор зі зниженим тиском у центрі і висхідними потоками повітря. У Північній півкулі циклон має загальне обертання проти годинникової стрілки. Циклон помірних широт досягає в діаметрі 1000-3000 км. З циклоном пов'язані великі області хмар і опадів. Взимку з приходом циклону наступає потепління, влітку - зниження температури повітря.

Антициклон - область підвищеного атмосферного тиску з максимальним тиском у центрі і низхідними потоками повітря. Розтікаючись біля поверхні землі, повітря надає антициклону в Північній півкулі обертання за годинниковою стрілкою. Антициклони досягають у діаметрі тисяч кілометрів.

Для антициклону характерні ясні погоди, відсутність хмарності й опадів. У центрі антициклону - штиль. Взимку з антициклоном у помірних широтах пов'язане різке зниження температури (унаслідок нічного вихолоджування земної поверхні). Влітку, навпаки, з антициклоном пов'язане підвищення температур (завдяки надходженню прямої сонячної радіації протягом довгого дня).

Атмосферний фронт - перехідна зона між двома повітряними масами з різними фізичними властивостями. Атмосферний фронт називається теплим, якщо тепле повітря наступає на холодне, витісняючи його. З теплим фронтом звичайно пов'язане потепління, висхідне ковзання теплого повітря по відступаючому холодному, утворення шарувато-дощових хмар з обложними опадами.

Холодний атмосферний фронт виникає у випадку, якщо холодне повітря витискує тепле. З холодним фронтом звичайно пов'язане похолодання, посилення вітру, збільшення прозорості повітря. Внаслідок підйому теплого повітря по клину холодного виникають купчасто-дощові хмари й опади - влітку зливового характеру, із грозами, градом.


04.09.2011