Загальна характеристика типу хордових. Реферат

У рефераті подано відомості про тип хордові. Це - високоорганізовані тварини загальну характеристику яких і розглянуто

Об'єднує близько 50 тис. видів, з них на території СРСР зустрічається близько 3 тис., на Україні - 700 видів. До цього типу належать такі різноманітні за зовнішнім виглядом тварини, як ланцетник, риби, амфібії, плазуни, птахи, звірі. Розміри варіюють від) - 2 см до 33 м, маса - від 15 мг до І50 т.

Незважаючи на велику різноманітність, представники типу мають ряд істотних ознак:

1. У них наявна хорда (рис. 96) (з чим пов'язана назва типу), яка відіграє роль внутрішнього скелета і являє собою пружний стержень із сильно вакуолізованих клітин, оточений сполучнотканинною оболонкою. У нижчих хордових хорда функціонує протягом усього життя; у вищих - лише під час ембріонального розвитку (пізніше вона заміщується хребтом).

Розвиток внутрішнього опорного скелета - важлива прогресивна ознака. Завдяки йому підвищилась інтенсивність руху і збільшилась загальна рухливість цих тварин.

2. Центральна нервова система представлена нервовою трубкою, яка розташована на спинному боці, що має порожнину- невроцель. У хребетних нервова трубка диференціюється на головний та спинний мозок. Кількість нервових клітин головного мозку величезна і неодинакова у представників різних класів (у ссавців, наприклад, їх більше мільярда).

Разом із рецепторами та нервами вони збирають, передають і переробляють інформацію про стан організму і навколишнього середовища, формують і передають команди, за якими здійснюються реакції - відповіді організму. Прогресивний розвиток головного мозку і здатність до утворення умовних рефлексів забезпечують можливість пристосування цих тварин до змін навколишнього середовища.

3. Передній відділ кишок - глотка має зяброві щілини. У водних хребетних на перегородках між зябровими щілинами позвиваються зябра. У наземних хребетних вони наявні лише у зародків, проте швидко заростають. Специфічні органи повітряного дихання - легені - розвиваються як парні випини на черевному боці глотки.

Із удосконаленням органів дихання пов'язане підвищення рівня окислювальних процесів та загальної енергії життєдіяльності. У нижчих хордових це досягається за рахунок збільшення розмірів глотки і кількості зябрових щілин. У риб внаслідок появи зябер різко зростає поверхня дотику капілярів із водою, що забезпечує швидке вилучення кисню з навколишнього середовища. Завдяки переходу до дихання атмосферним повітрям за допомогою легенів хордові заселили сушу.

     

4. Центральний орган кровоносної системи - серце розташоване на черевному боці тіла. Виникнення характерної для хордових замкненої кровоносної системи із пульсуючим органом - серцем - посилило активну регуляцію і стабільність внутрішнього середовища організму.

Ці ознаки прогресивної організації забезпечили хордовим широке розселення в біосфері: вони населяють моря й океани, прісні водойми, сушу - від тропіків до високих широт Арктики та Антарктиди, ґрунт, повітряне середовище.

Хордовим властиві ознаки, спільні з тваринами інших типів. Це вториннороті, двобічносиметричні тварини, для яких характерна вторинна порожнина тіла - целом. У них спостерігається метамерне розташування деяких систем органів, особливо на ранніх стадіях зародкового розвитку.

Викопні рештки предків хордових не збереглися. На основі порівняльно-анатомічних та ембріологічних даних учені (зокрема, О. М. Сєверцов) вважають, що хордові могли виникнути від червоподібних повзаючих або риючих предків, у яких розвинулась хорда і спостерігалось пасивне живлення шляхом фільтрації води.

Перехід примітивних хордових до активного живлення сприяв дальшому розвитку органів руху, нервової системи та органів чуття, підвищенню обміну речовин. Саме ці особливості і характерні для вищих хордових - представників підтипу Хребетні.

Тип Хордові поділяють на 3 підтипи:

  • Личинковохордові, або "окривники;
  • Безчерепні;
  • Черепні, або Хребетні.


03.09.2011