Рівень забруднення навколишнього середовища на прикладі міста Коломия. Реферат

Гуртківцями Коломийського медичного училища імені Івана Яковича Франка була проведена пошукова робота щодо забруднення навколишнього середовища

Забруднення стало значним повсякденним словом, яке наводить на думку про отруєну воду, повітря, землю.

У дійсності проблема забруднення довкілля набагато складніша.

Безпосередньо обкатами забруднення є основні компоненти екотопу: атмосфера, вода, ґрунт.

Серед інгредієнтів забруднення – тисячі хімічних сполук, особливо важкі метали та оксиди, токсичні речовини та аерозолі.

Забруднення довкілля є будь-яке внесення у ту чи іншу екологічну систему не властивих їй живих або неживих компонентів, чи структурних змін, які переривають кругообіг речовин, їх асиміляцію, руйнується, або не знижується її продуктивність.

Забруднення довкілля – складний і різноманітний процес.

Як засвідчує практика, провідні науково-технічні досягнення не завжди використовується людською спільнотою в раціональних межах.

І тому на Україні особливо гостро існують проблеми, пов’язані з невпинною зростаючою демографічною кризою, яка в значній мірі зумовлена погіршенням екологічного стану оточуючого середовища.

Нами гуртківцями Коломийського медичного училища імені Івана Яковича Франка була проведена пошукова робота.

Ще п’ятдесят року тому природа досить успішно ліквідувала різноманітні забруднення, оскільки атмосфера має могутні властивості самоочищення, але нині вона з цим завданням вже не справляється.

За останні кілька років світі спалюється в середньому по 10 млрд. Т. Палива на рік. При цьому викидається 22 млрд. т. Вуглекислого газу, 150 млн. т. Двоокису сірки, 50 млн. т. оксиду вуглецю, 50 млн. т. оксиду азоту, 200-700 млн. Т. Пилу і диму та багато інших речовин з якими надходять в атмосферу шкідливі хвороботворні в тому числі канцерогенні та мутагенні речовини.

Найбільш поширеними токсичними речовинами, які забруднюють атмосферу, є: оксид вуглецю СО, діоксид сірки SO2, оксид азоту NOx, вуглеводні Сn Hm та пил.

Хімічні реакції, які відбуваються в повітрі призводять до виникнення димних туманів – смогів.

А оксид азоту є одним із компонентів смогу.

Особливо небезпечні сірчисті сполуки й оксид азоту, які спричиняють кислотні дощі.

Промислові викиди в атмосферу порушують озоновий шар.

Мною на основі санепідстанції було зроблено аналіз забруднення води, атмосферного повітря та ґрунтів, по місту Коломия, за останні 4 роки.

І я прийшла до висновку, що забруднення атмосферного повітря на основних магістралях міста від автотранспорту у 1998 році – гранично-допустимих концентрацій (ГДК) 0.5 мк/м3, а з 1999 – 2002 років ГДК зменшилося і становило 0,085 мк/м. Хоча забрудненість атмосферного повітря уже від підприємств значно збільшується. ГДК у 2002 становило 5,0 мк/м3, а норма ГДК до 1 мк/м3, отже забруднення зросло у разів.

Дослідження проводилося по виявлених інгредієнтах: двоокис сірки, двоокис азоту, вуглецю, пил, фенали, формальдегіди...

Тому з фізико-хімічної точки зору повітря являє собою надзвичайно складну аеродисперсну систему, середовищем якої є гази повітря – пилові, парові, бактеріальні та інші, в тому числі і токсичні аерозолі.

Відносно питної води централізованого і нецентралізованого водопостачання по хімічному забрудненню: у 1998 році зросла кількість заліза; в 1999 році кількість нітритів, нітратів, сульфатів і сухого залишку; у 2000 році – ці показники зменшилися, але збільшилася кількість аміаку. А вже в 2001 році збільшився рівень рН, підвищилося окислення з’явилося більше залишку хлору і хлоридів.

По бактеріологічних даних за 2002 рік збільшилось мікробне число і колітедекс (норма колітедексу 10).

Проведено відбір та дослідження стічних вод. Це дослідження показало високий процет забруднення.

В 1998 р. їх прозорість дорівнювала 11 см, а в нормі 2 см знано зросла і становила 31,6 мг/о2 дм3, а норма 6,0 мг/о2 дм3. А в 2000 р. з’явилася велика кількість зависних речовин, сухого залишку, хлоридів, аміаку. Підвищилась окислюваність 76,8 мг- екв. /дм3 (4,0 мг - екв. /дм3).

По біологічних даних уже в 2002 р. значно зросло мікробне, Колі-індексу 310. А в 1999 р. Колі-індекс перевищував 430.

Результати досіл день поверхневих вод, свідчать, що проби води по хімічних показниках майже відповідають вимогам санітарних правил СЕС. Хоча в 2002 р. була збільшена кількість заліза 6,7 мг- дм3 (норма 5 мг дм3).

За бактеріологічним збором за 2002 рік зросла кількість рослинних колоній, мікробне число та Колі-індекс > 110000.

Наступним резервуаром забруднення являється ґрунт. За дослідницькими даними в 1999 році виявлено велику кількість свинцю.

А вже за бактеріологічними даними за 2002 рік характер росту на середовище Ендо перевищував норму 3,10 л+к (в нормі 1,0 л+л.

Внаслідок великого забруднення я звертаюся до абсолютно всього населення України та міста Коломиї 6 "Бережіть своє здоров’я, а для його збереження бережіть блага природи".

Вирішуйте проблеми охорони навколишнього природного середовища на основі, широкого Міжнародного співробітництва. Проводьте сан просвіти, які б слідкували і вели боротьбу із забрудненістю: в обмеженні викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами, переході виробництв на технології, радикальному поліпшенні процесів збирання, очищення, знешкодження та утилізації культури населення.

Отже я дотримуюся висновку берегти надра природи.

Бактеріологічний збір

Питної води

 

1999 рік

2002 рік

1) загальний обсімен:

а) к-сть рослинних колоній

б) мікробне число

1

1,0

1

 

1,0

2

2) х-р росту на середовище Ендо:

3/100 рл

3/100 рл

3) Колі

а) титр

б) індекс

 

-

<3

 

-

<4

4) Серед збагачення: магнієва, селенітове ін.

рН

рН

5) Сірководень

рН

рН

6) Серед.

а) глюк.

Б) галактоза

 

-

3 кг

 

- 3 кг

 

Забруднення поверхневих вод

 

1999 рік

2002 рік

1) загальний обсімен:

а) к-сть рослинних колоній

б) мікробне число

 

0,1

2

 

1,0

45

2) х-р росту на середовище Ендо:

3110

3/лт/10 р

3/лт/10 р

3) Колі

а) титр

б) індекс

 

-

>110000

 

-

>11000

4) Серед збагачення: магнієва, селенітове ін.

-

-

5) Сірководень

-

-

 

6) Середовище Ктистенсена

19

22

7) Рагалізис

0.4

0,4

8) Додат. Тести невк. Вище

3 КБ

3 КБ

9) Аглютинація

24

45

6) Серед.

а) глюк.

Б) галактоза

 

-

3 кг

 

-

3 кг

 

Забруднення поверхневих вод (р. Прут)

 

1998 р.

1999 р.

2000 р.

2001 р.

2002 р.

Норма

1. Темпер. оС пов.

+16

+12

+18

+22

+22

 

2. Темпер. води

+8

+6

+12

+15

+6

 

3. Запах в балах

1

1

1

1

1

 

4. Забарвл. в градус.

22

25

25

85

15

 

5. Прозорість в см.

26

28

30

5

25

 

6. рН

7,0

7,0

7,1

7,1

7,0

 

7. Р-ний кисень

8,64

11,44

9,44

9,12

9,12

 

8. БПК – пвоне мг О2

3,76

3,04

3,28

2,88

1,76

 

9. Окиснув дм3

3,52

2,96

3,2

3,8

2,32

 

10. Мргеність моль/м3

1,6

2,0

1,6

1,5

2,24

 

11. Твердість моль/м3

2,0

2,4

2,4

2,5

1,8

Не біл. 7 (10)

12. Сухий залишок мг/дм3

240,8

248,8

198,8

196,5

237,8

1000

(1500)

13. Кальцій мг-дм3

36,2

42,1

28,2

36,1

23

 

14. Магній мг-дм3

24

3,6

25,1

35,5

35,1

Не мен. 10 і не біл. 80

15. Залізо мг-дм3

0,1

0,1

0,1

0,08

6,7

Не біл. 1-5

16. Хлориди мг-дм3

22,0

18

21,0

13,1

22,8

Не біл. 450

17. Сульфати мг-дм3

40,0

35

35,0

35,0

30,0

Не біл. 500

18. Азот аміак

0,3

1,0

1,0

0,8

2,0

2,0

19. Нітрити

0,01

0,008

0,008

0,008

0,007

3,0

20. Нітрати

7,28

6,55

4,71

3,78

8,32

45

21. Аніоактивні

0,1

0,15

0,12

0,1

0,11

 

22. Нітропродукти

0,2

0,1

0,02

0,2

0,1

 

23. Мідь

-

0,001

0,01

0,02

-

1,0 мг/л

24. Свинець

-

0,001

0,01

0,01

-

0,03

25. Цинк

-

0,01

0,02

0,01

-

1,0

 

Забруднення стічних вод

 

1998 р

1999 р.

2000 р.

Норма

1. Запах

5

5

5

 

2. Колір

сірий

сірий

Темно-сірий

 

2. Прозорість в см

11

10

0

2

4. Завислі реч. мг/дм3

61,6

51,6

331,0

7,10

5. рН

6,7

7,1

7,5

 

6. БПК

27,2

31,6

27,8

6, 0мг/о2 дм3

7. Осислюваність мг/кв/дм3

21,6

29,2

76,8

4,0 мг/дм3

8. Лужність

3,2

2,5

7,0

0,5-6,5

9. Твердість моль /м3

3,5

2,5

9,0

1,5-7

10. Сухий залишок мг/дм3

520,6

402,0

1031,3

1000 (1500)

11. Залізо мг/дм3

0,22

0,25

0,55

1-5

12. Хлориди мг/дм3

62,0

50,0

220,0

350

13. Сульфати мг/дм3

40,0

55,0

39,0

500

14. Аміак

8,8

20,0

42,5

2,0

15. Нітрити

0,07

0,2

0,04

3,0

16. Нітрати

0

0

0

1,0

17. Мідь

-

0,08

-

 

18. Цинк

-

0,1

-

 

 

Стічних вод (біологіч. Збір)

 

199 рік

2002 рік

1) Заг. Сімен

а) к-ть рослинних кологі

б) мікр. Число

 

1,0

56

 

1,0

59

2) Х-р росту на середовищі Ендо

3-10 лт

3-10 лт

3) Середовище

глюкозою

галактозою

 

-

3 кг

 

-

3 кг

4) Колі

а) титр

б) індекс

 

-

430

 

-

310

5) Середовище Ктистенсена

22

23

6) Додат. Тести невк. Вище

3КБ

3КБ

7) Аглютинація

56

56

 

Бактеріологічний збір ґрунтів

 

199 рік

2002 рік

Норма

1) Х-р росту на серед Ендо

3,01 л+к

3,10 л+к

1,0 л+к

2) Середою. з глюкозою

галактозою

-

3 кг

-

3 кг

 

До 5

3) додат. тести

ЛКП>11000000

>11000000

10

 

Показники забруднення ґрунтів (п в оз. Шевченк)

 

1998 р.

1999 р.

2000 р.

2001 р.

2002 р.

Норма

РН

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

 

Хлориди

0,4

0,5

0,5

0,6

0,9

 

Мідь

0,9

0,5

0,5

0,7

0,2

1,0

Цинк

0,3

1,0

0,9

0,2

0,4

1,0

Свинець

0,5

0,7

0,6

0,1

0,3

0,3

 

Забруднення атмосферного повітря автотранспортом

 

1998 р.

1999 р.

2000 р.

2001 р.

2002 р.

Норма

1. Нзава інгредієнтів, що визначили

Двоокись сірки

Двоокись азоту

Двоокись азоту

Двоокись азоту

Двоокись азоту

 

2. Виявлення концерн. мг/м3

0,24

0,053

0,08

0,24

0,24

До 0,1

3. ГДК мк/м3

0,5

0,085

0,085

0,5

0,0855

До 0,1

4. Метеофактор

а) температура

б) відносна вологість

в) атмосфер. тиск

 

+16

78

747

 

+18

57

737

 

+19

78

743

 

+19

78

743

 

+22

52

746

 

До 0,1

До 0,1

До 0,1

 

Забруднення атмосферного повітря від підприємств

 

1998 р.

1999 р.

2000 р.

2001 р.

2002 р.

Норма

1. Нзава інгредієнтів, що визначили

Двоокись сірки

Двоокись сірки

Двоокись азоту

Двоокись азоту

Двоокись азоту

 

2. Виявлення концерн. мг/м3

0,38

0,35

0,054

3,0

4,0

До 0,1

3. ГДК мк/м3

0,5

0,5

0,085

5,0

5,0

До 0,1

4. Метеофактор

а) температура

б) відносна вологість

в) атмосфер. тиск

 

+21

74

742

 

+15

62

746

 

+25

42

740

 

+21

92

746

 

+18

73

739

 

До 0,1

До 0,1

До 0,1

 

Забруднення питної води централізованого водопостачання

 

1998 р.

1999 р.

2000 р.

2001 р.

Норма

1. Запах в балах

а) 20оС

б) 60оС

 

0

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

2. Присмак в балах при 20оС

1

1

1

1

 

3. Колір в градусах

5

5

5

6

 

4. Мутність мг-м3

0,52

0,68

1,0

0,68

 

5. рН

7,0

7,0

7,0

7,4

6,5

6. Залишок хлор

мг-д-иа

0,4

0,6

0,3

0,34

0,33

0,38

0,71

0,45

1,0

7. Окислення мг О2 дм3

0,96

0,8

0,96

1,04

4,0

8. Аміака

0,05

0,05

0,8

0,5

2,0

9. Нітритів

0,004

0,01

0,003

0,005

3,0

10 Нітратів

 5,67

7,85

6,75

3,85

45,0

11. Заг. твердість

3,25

3,35

3,1

3,95

 

12. Сухий залиш. Мг-дм3

336,2

407,8

3,8, 2

370,7

1000

(1500)

13. Хлориди дм3

45,0

62,0

45,0

71,2

250

14. Сульфати мг-дм3

50,0

58,0

35,0

48,0

250

15. Залізо мг-дм3

 

0,18

0,05

0,05

0,05

0,3

 

Забруднення питної води нецентралізованого водопостачання

 

1998 р.

1999 р.

2000 р.

2001 р.

Норма

1. Запах

а) 20оС

б) 60оС

 

0

0

 

0

0

 

0

0

 

0

0

 

2. Присмак

0

0

0

0

 

Колір

12

8

10

11

 

4. Прозорість в см

>30

30

>30

>30

 

5. рН

7,0

7,0

7,1

7,2

6,5

6. Окислення

3,76

2,88

3,04

3,07

 

7. Аміак

25

0,8

0,4

0,8

2,0

8. Нітрати

0,2

0,005

0,02

0,04

3,0

9. Нітрати

50,7

38,82

41,63

51,2

45,0

10. Сухий залиш.

947,4

454,1

503,9

977,8

 

11. Заг. твердість

13,5

4,1

5,1

8,4

 

12. Хлориди

83,0

23,0

33,0

45,0

250

13. Мульфати

260,0

90,0

170,0

19,0

250

14. Залізо

0,1

0,1

0,1

0,1

 

 


13.08.2011