Застосування нових біотехнологій та моральні проблеми. Реферат

У рефераті розглянуто моральні проблеми, що виникають у зв’язку з можливим застосуванням нових біотехнологій

Сьогодні біотехнологія стрімко висувається на передній край науково-технічного прогресу. Цьому сприяють дві обставини. З одного боку бурхливий розвиток сучасної молекулярної біології і генетики, які спираються на досягненнях хімії і фізики, дозволив використовувати потенціал живих організмів в інтересах господарської діяльності людини.

З другого боку ми спостерігаємо гостру критичну потребу в нових технологіях, призваних ліквідувати недостачу продовольства, енергії, мінеральних ресурсів, покращити стан охорони здоров’я та охорони навколишнього середовища. Як наука біотехнологія молода, розвиток її стрімкий. Потік інформації, який торкається біотехнологічних проблем, суперечливий або доступний лише вузькому колу спеціалістів. Ще не закріпились правові та етичні норми, зв’язані з біотехнологією.

Сьогоднішні досягнення в розвитку біотехнології порівняно скромні з її грандіозними перспективами на майбутнє. Але й те, що вона встигла зробити має величезне значення. Біотехнологія, що розвивається носить не якісний, а кількісний характер порівняно з природними процесами.

Вчені працюють над проблемою надати злаковим та іншим культурам якість поглинати азот із повітря, а такими якостями азотофікації наділені зернобобові рослини. Ставиться задача широкого обміну генів між різними організмами за допомогою переносу генів і злиття клітин. Вдалось покращити існуючі рослини, надати їм нові якості.

Однак, ще в липні 1974 року одинадцять видатних американських спеціалістів з молекулярної біології і генної інженерії (в тому числі лауреат Нобелівської премії Джеймс Уотсон) звернулися до вчених всього світу із закликом тимчасово зупинити досліди деяких біотехнологій, щоб всебічно оцінити і вивчити їх можливі негативні наслідки.

Подібна ситуація вже мала місце в історії науки, коли в 1940 році спеціалісти з ядерної фізики з різних країн по спільній умові перестали публікувати свої данні, щоб фашистська Германія не змогла використати їх для створення атомної бомби. Правда, тоді розмова йшла тільки про заборону публікації, а зараз – про відмову від самих експериментів. Чим же було викликане звернення одинадцяти видатних вчених?

В дослідах часто використовується кишкова паличка. В наш час це безпечна бактерія. Але вчені перетворюють її в новий мікроорганізм, який може стати небезпечним для людини. Розмножується кишкова паличка дуже швидко (одна клітина за 15 год дає 10 млрд. нащадків), вона широко розповсюджується в навколишньому середовищі. Легко передається від однієї людини до другої через воду, харчі.

Якщо хоч одна кишкова паличка, яка володіє новими властивостями випадково з’явиться за межами лабораторії, яка її утворила, станеться страшна епідемія, зупинити яку медицина буде не в силі. Проти мікробу, який виготовлено в пробірці, у нас немає ні природних методів захисту, ні лікарських препаратів. Цей мікроб наділений синтетичними плазмідами, які придають стійкість до різного роду антибіотиків. Ці плазміди легко можуть перейти від однієї кишкової палички до інших – хвороботворних бактерій.

     

Серйозні побоювання визиває і та обставина, що в деякі плазміди була включена ДНКвірусів, які мають властивості пухлинотворних. Важко навіть уявити собі, що буде коли бактерія, штучно виготовлена, для розщеплення нафти випадково з’явиться у нафтопроводі або мактерія, яка з’їдає вуглеводи, випадково попаде в організм людини. У зверненні вчених говорилось:" …не виключено, що нові елементи ДНК, які введено в кишкові палични, отримають широке використання тварин, рослин, бактерій і людей, але наслідки цього непередбачені."

Категорично заборонено проводити досліди по введенню в плазмади кишкової палички генів від бактерії яка являється носієм смертельного яду – бутолотоксину, томущо вони ведуть до створення бактеріальної зброї і можуть бути використані у військових цілях.

Визначне місце в біотехнології займає генна інженарія – технологія перетрорення живих організмів зміною генетичного апарату клітини. Генна інженарія – це новий спосіб управління спадковості живих організмів. Методами геннної інженерії створено більш 50 біологічно активних речовин. Серед них інсулін, гормон росту, ентерферони, мієлопептиди, ферменти.

Практично єдиним є генноінженерний шлях утворення вакцин які неможливо або технологічно важко отримати. Таким способом були утворені вакцини для боротьби з вірусами гепатита А і Б, герпеса, ящура, віруса грипу, везикулярного стоматиту. За допомогою генної інженерії зараз вирощені рослини з такими властивостями як несприйняття до паразитів, як морозо- і засухостійкість, підвищний вміст незамінних амінокислот в їх білках.

Зараз обговорюються можливості створення водоростей, які будуть опріснювати морську воду, виведення спеціальних мікроорганізмів для очищення стічних вод. Збільшення продуктивності домашніх тварин, збільшення жирності молока у корів, підвищення якості шерсті або пуху у овець, кіз, кроликів, виведення порід, які будуть мати різнобічну продуктивність, теж може бути досягнуто при застосуванні нових біотехнологій.

А чи можливо, накінець, застосування генної інженерії по відношенню до людини? Так, якщо вона виконується при обов’язковому погоджені самої людини і її близьких. Доцільно, якщо вона проводиться для виправлення генотипу людини, яка страждає спадковою хворобою, що зумовлено гомозиготністю за якимось одним рецесивним геном.

В ряді капіталістичних країн Європи і Америки видані закони про стерилізацію людей з епілепсією, психічно хворих та з іншими спадковими хворобами, а також злочинці для запобігання передачі генів спадкоємцям. В нашій демократичній країні таких законів немає і бути не може.

Директор інституту футурології в США професор Герман Кан вважає, що у майбутнього людства уряд буде вирішувати, скільки геніїв потрібно суспільству. Ці генії будуть створюватись шляхом введення в організм вагітної жінки ДНК з відповідною інформацією, яна проникає в мозок зародка.

Розумові властивості основної маси населення будуть планомірно обмежуватись, щоб запобігти перевиробництва геніїв. Таким чином, на одному полюсі суспільства буде еліта – група геніїв, які будуть користуватися всіма благами власті, багатства, культури, а на другому – розумово відсталі працівники, нездібні до творчого і самостійного мислення. Ясно, що така політика немає нічого спільного з наукою і мораллю.

Людству теперішньому і майбутньому потрібні не серійні роботи, а люди з різноманітними здібностями і характерами. Людство тим і прекрасне, що кожен з нас є своєрідна і неповторна індивідуальність. "Чем интереснее сам человек, тем больше он находить вокруг себя интересных людей" – писав відомий російських письменник В. Вересаєв. Програма повинна складатись не в конструюванні стандартних людей, а в тому щоб надавати кожній людині можливість виявляти свої позитивні риси, фізичні і розумові і створити всі умови для їх максимальної реалізації. Але це можливо тільки при високому рівні цивілізації і організації суспільства, при умові соціальної і економічної рівності всіх людей.

Крім того генна інженерія таїть в собі ще одну поки що не всіма освідомлену небезпеку. В процесі еволюції, шляхом природного відбору проходило взаємопристосування різних видів живих істот, які живуть на одній території. Введення в природу нових, штучно сконструйованих видів, з еволюційно необумовленим комплексом процесів і властивостей, потягне за собою порушення рівноваги і саморегуляції біосфери. Це може привести до небачених і некерованих наслідків, до екологічної катастрофи глобальних масштабів. Так, що переважає добро чи зло при розвитку біотехнологій? Наука сама по собі не може бути небезпечною. Злом або добром може повернутись лише використання її досягнень

І так, на одній чаші вагів – ті блага, які ми маємо від розвитку біотехнології, а на другій – жахливі перспективи створення небаченої біологічної зброї, вишукування методів антигуманного втручання в спадковість людини за ради панування однієї групи людей над іншою.

Всяке втручання в спадковість людини не тільки несе в собі аморальність, але й наносить біологічну шкоду унікальному виду на Землі. Тільки зміна соціальних допоможе більш повніше реалізувати потенціальні можливості людини, розкрити її духовні і фізичні якості. Високообдаровані люди складають безцінне багатство суспільства, відіграють важливу роль в його прогресі.


13.08.2011