Великий німецький поет Гейне. Реферат

У рефераті подано відомості про життєвий та творчий шлях відомого німецького поета Гейне

Народився Гейне 13 грудня 1797 р. у Дюссельдорфі на Рейну.

Значний вплив на його розумове і моральне (але не на поетичне) розвиток мала його мати, жінка дуже утворена, захоплена послідовниця Ж. Ж. Руссо і всіх раціоналістичних навчань XVIII ст.; своїм поетичним задаткам і схильності до розумової роботи Гейне був головним чином зобов'язаний своєму дядьку по матері, Симонові Гельдерну, жагучому бібліоману, що надав у повне розпорядження племінника свою багату бібліотеку, а фантастичної романтичний обстановкою свого домашнього побуту сильно діяв на його уяву.

Коли Гейне вступив у дюссельдорфский ліцей, у ньому почали розвиватися, незважаючи на ранній вік, насіння скептицизму — під впливом лекцій по філософії Шалмейера, панування в ту пору в Дюссельдорфі скептичного духу XVIII століття і релігійного індиферентизму батьків поета.

Дуже важливе місце в історії його розумового розвитку було відведено і французькому, унаслідок панування Наполеона над Німеччиною, впливу, "тісному спілкуванню з рухливими і сміливими елементами франц. національності". Також рано почав виявлятися моральний лад Гейне — його замкнутість, поглиблення в себе, природна і навмисна подвійність, що виражалася надзвичайною м'якістю душі, з одного боку, і зовсім протилежними властивостями, з іншої; до цієї ж пори відноситься і початок цілого ряду його любовних захоплень, важливих тому, що вони знайшли собі високо-поетичне відображення в його письменницькій діяльності.

По виходу Гейне з ліцею, батько помістив його в одну з франкфуртських банкірських контор, для вивчення вексельної справи, а потім прикажчиком у бакалійний склад. Зрозуміло, що майбутній поет поставився до цих занять із крайньою антипатією і через два місяці біг додому; але батько негайно ж перепровадив його, з тими ж торговими цілями, у Гамбург, до дядька Генріха, Соломонові Гейне, тамтешньому фінансовому тузу; завдяки його сприянню, Генріх завів комісіонерську контору, що проіснувала недовго.

Першим стимулом поетичної діяльності послужила для Гейне нещаслива любов до кузини Амалії, що відбилася в першому збірнику його добутків: "Traumbilder". Переконавши у відразі юнака до торгової професії, батьки вирішили віддати його в унів., на юридичний факультет, і завдяки підтримці Соломона Гейне, він у 1819 р. очутився в Бонні, де в ту пору професорами були Макельдей, Миттермайер, Август Шлегель.

Мало займаючись юридичними науками, Гейне тим співчутливіше відносився до лекцій з історії, історії літератури й естетики, і особливо любив і поважав Августа Шлегеля. Шлегель у сильному ступені розвив у ньому і без того не далекий йому романтизм, усвідомив йому значення Шекспіра, ближче познайомив його з Байроном. Під цими враженнями створилося тоді в Гейне багато чисто-ліричних "пісень" і початок трагедії "Альманзор".

Пробувши в боннському унив. менш року, він перейшов у геттингенский, де, за дуже деякими виключеннями, панував бездушний педантизм, давили багату їжу сатиричної спостережливості Гейне і його песимістичному настрою. Чотирнадцять місяців по тому, він переселився в Берлін (1821).

     

Перебування в Берліні, незважаючи на політичну реакцію, що підсилювалася тоді, дуже благотворно вплинуло на нього, завдяки близьким відносинам з інтелігентними і літературними кружками (Рахілі Варнгаген фон-ензе, де панував культ Ґете, і баронеси Гогенгаузен, де схилялися перед Байроном) і берлінському університету, на чолі якого (Ганс, Бопп, Вольф) стояв Гегель.

Зробившись негайно ж гарячим гегельянцем, енергійно беручи участь у ліберальному "Суспільстві культури і науки єврейства", і в той же самий час підриваючи своє здоров'я почуттєвими насолодами, Гейне разом з тим поступово виступав і на літературне поприще. Наприкінці 1821 р. з'явилися в печатці окремою книгою колись поміщені в журналах, з додаванням нових, вірші, у яких автор заявив себе романтиком, співаком любові і поетом у народному дусі.

За ними, на початку 1823 р., пішли трагедії "Альманзор" і "Ратклиф", і збірник чисто-ліричних віршів "Lyrisches Intermezzo", що закріпили його славу. Йому приходилося, однак, не мало терпіти від наклепу й інсинуацій, за сміливе відношення до багатьох традиційних питань релігії, моралі і вдач (у "Альманзорі"). Це важко відзивалося і на його матеріальному становищі, тому що недоброзичливці виставляли його в дурному світлі перед дядею Соломоном, на рахунок якого він жив тоді. До усього цього приєдналася сильна нервова хвороба.

У важкому настрої виїхав він, для остаточного готування до випускного іспиту і здачі його, знову в ненависний йому Геттінген (1824). Восени цього року він зробив по Гарцу і Тюрінгії подорож, плодом якого була перша частина "Шляхових Картин" (Reisebilder). Весною 1825 р. він одержав ступінь доктора юридичних наук; за місяць до цього він перейшов у лютеранство.

Після короткочасного перебування в Нордернеє, що дали поету багатий матеріал для майбутнього циклу віршів: "Північне море", він переїхав у Гамбург, де його чекав цілий ряд неприємностей від людей протидіючих його старанням добути собі можливо більше забезпечення від багатого дядька; і сам він, утім, діяв у багатьох випадках не зовсім бездоганно.

Тоді ж він випустив у світло 1-й том "Шляхових Картин" ("Подорож на Гарц", "Повернення на батьківщину", "Північне море" і трохи дрібних віршів.), що мали величезний успіх, але були заборонені у Геттінгені, а потім і у багатьох інших містах Німеччини. Незабаром після того виходить 2 т. "Пута. Карт. ", захоплено зустрінутий публікою і частиною критики, і заборонений у Ганновері, Пруссії, Австрії, Мекленбурзі і у більшісті дрібних держав, при чому й особисто проти автора, очевидно, готувалися прийняти такі міри, що Гейне рахував розсудливим виїхати на час у Лондон. Після повернення відтіля він прожив трохи часу знову в Гамбурзі, де випустив, під загальним заголовком "Книги Пісень", повне зібрання написаних і надрукованих їм до того часу віршів.

Унаслідок соромливих грошових обставин, а також бажаючи спробувати свої сили як політичного письменника, Гейне прийняв пропозицію редагувати в Мюнхені газету "Politische Annalen" і переїхав туди наприкінці 1827 р. Редакторство його продовжувалося усього півроку, знайшовши непридатність його для такої справи, і він відправився подорожувати по Італії, після повернення відкіля в Берлін випустив у світло 3 т. "Пута. Карт. " ("Подорож від Мюнхена до Генуї" і "Лузькі води"), що негайно ж було заборонено у Пруссії.

У видах особистої безпеки Гейне виїхав з Берліна, оселився на час у Гамбурзі, для поправлення здоров'я їздив у Гельголанд, і тут одержав звістку про липневу революцію 1830 р. Зіставлення надій, викликаних цією подією, із сучасною німецькою дійсністю послужило для нього приводом для випуску "Доповнення до Шляхових Картин" і дуже різкої статті "Кальдорт про Дворянство" і підсилило давнє бажання його переїхати в Париж. Сюди прибув він у травні 1831 р. і прийнявся за кореспонденції з Парижа в "Allgemeine Zeitung".

Вони створили йому дуже дивне положення щодо різних політичних партій: позбавлений необхідних для щирого публіциста властивостей, він безупинно давав привід обвинувачувати його в хиткості політичних переконань.

На настійну вимогу австрійської дипломатії, Котта припинив друкування корреспонд., але Гейне видав усе колись надруковане, окремою книгою: "Французькі Справи", постачивши її такою різкою передмовою, що назавжди знищило для нього можливість повернення на батьківщину. За цим пішли роботи в іншому роді, що писалися по-французькому для паризьких журналів і потім переводилися автором на німецьку мову: "Романтична Школа", "До історії релігії і філософії в Німеччині", "Про Німеччину" і ін.; продуктивність же поетична убожіла і майже єдиним плодом її за цей період був збірник цинічно почуттєвих віршів: "Паризькі Жінки".

Гоніння, що підсилилося, "Молодої Німеччини", що обрала своїми вождями Берні і Гейне, важко обрушилося на останнього у матеріальному і моральному відношенні. Нестаток, що він випробував, збільшився ще більше завдяки його зв'язку, а потім і шлюбу з Євгенією Світу (Матильда), жінкою дуже безглуздою; помітно погіршилося і здоров'я поета, з'явилися лиховісні нервові припадки.

Під впливом цих обставин написані їм книга "Про Берн" — дуже непорядний у деяких відносинах памфлет; поема. "Атта Троль" (1842), що різко осміювала однобічні крайності тодішньої німецької політичної поезії; "Нові Вірші" (1844), відбиті вже похмурим песимізмом, і поема "Зимова Казка", у якій з нещадним, часто навіть з цинічною дотепністю затаврована суміш, що панувала тоді в Німеччині, середньовічного феодального порядку і "квасного" патріотизму. Зрозуміло, що вона була піддана строгій забороні у всіх містах Пруссії, причому начальству всіх прикордонних міст було запропоновано заарештувати автора, де б він ні з'явився.

Жорстоким ударом для Гейне з'явилося і те, що померлий дядько його Соломон заповідав йому всього 8 тис. фр., а єдиний спадкоємець старого, Карл, відмовився виплачувати, ту пенсію, що покійний словесно зобов'язався видавати поету в усі продовження його життя, а дружині його — у половинному розмірі після його смерті, але про це в заповіті не було згадано.

Це зіткнення хоча і закінчилося тим, що Карл погодився виплачувати пенсію, одержавши від поета письмове зобов'язання за себе і своїх спадкоємців ніколи не випускати до друку жодної рядка, образливої для сімейства Гейне, відзначившись на здоров'ї поета, відкривши собою останній і страшний період його життя.

Стара хвороба пішла уперед велетенськими кроками; у травні 1848 р., він, напівсліпий, напівкульгавий, востаннє вийшов з будинку на прогулянку, і з тих пір уже до самої смерті залишився прикутим до своєї "матрасної могилі", як називав він ті 12 матрасів, на яких лежав. Жахливі страждання, не заважали йому зберегти дивну міць духу, надзвичайну ясність і міцність мислення, що виразилася в декількох прозаїчних добутках ("Боги у вигнанні", "Стихійні парфуми", "Визнання" і ін.), а головне — у віршах, що склали цикли "Романсеро", "Лазар" і "Останні вірші", що сам автор назвав "Жалобою, виходящою, як би з труни". Песимізм і розпач дійшли тут до останньої межі.

До цього ж часу відноситься і закінчення його "Мемуарів", з яких була надрукована, після смерті вдови, тільки частина, незначна в кількісному і не особливо важлива в якісному відношенні.

Оточений доглядом дружини, зігрітий, незадовго до смерті раптово вспихнула в ньому любов до Камілли Сельден, що він обезсмертив у декількох віршах під ім'ям "мушки", продовжуючи, разом з тим, випробувати нестерпні фізичні страждання, поет болісно доживав останні дни. Ще 13 лютого 1856 р. він писав (свої мемуари); 16-го, після обіду, сказав: "папір й олівець", але то були останні його слова, почалася болісна агонія, і 17 лютого Гейне не стало. Він похований на Монмартрскому цвинтарі; над могилою дружина його поставила пам’ятник. на плиті якого вирізані всього два слова: "Henri Heine".

Список використонаї літератури

  1. Статья известного российского поэта и переводчика П. И. Вейнберга "Гейне" из "Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона" (1890 –1907). Статья приведена с сохранением орфографии и пунктуации оригинала.
  2. ГЕЙНЕ (Heine) Генріх (1797-1856), німецький поет і публіцист.


07.09.2011