Шляхи вдосконалення діяльності НБУ на ринку цінних паперів. Реферат

Національний банк України протягом 2002 року проводив політику, грошово-кредитну політику відповідно до стратегії, визначеної основними засадами грошово-кредитної політики на цей рік, яка передбачала забезпечення внутрішньої та зовнішньої стабільності національної валюти, а також-сприяння процесам економічного зростання

З метою створення рівних умов доступу для всіх комерційних банків до отримання кредитів Національного банку України та впровадження в практику діяльності Національного банку України випуску в обіг платіжних засобів через комерційні банки відповідно до Указу Президента України від 26.07. 1993 року № 278/93 частковий випуск в обіг платіжних засобів Національним банком України через кредитування комерційних банків здійснюється через закритий Кредитний аукціон.

Правила проведення Кредитних аукціонів затверджуються Правлінням Національного банку, загальне керівництво і відповідальність за їх проведення покладається на Аукціонний комітет, персональний склад якого визначається і затверджується також Правлінням Національного банку України. Загальні положення і порядок подання заявок на участь у Кредитному аукціоні та порядок їх проведення викладено у "Правилах проведення закритих кредитних аукціонів з продажу кредитів Національним банком України", затверджених постановою Правління Національного банку України № 97 від 20.05. 1994 р. і зі змінами, внесеними постановою Правління Національного банку України № 178 від 22.07. 2002 р. та листом від 20.05. 94 р.

У 2000 році Національний банк України проводив політику, яка була спрямована на відтворення реальної вартості національних грошей.

В залежності від рівня інфляції, попиту і пропозиції на міжбанківському ринку, кредитних аукціонах, становища на валютному та фондовому ринках, Національним банком України здійснювалося оперативне регулювання облікової ставки. Протягом 2002 року облікова ставка змінювалася 6 разів і знизилася, досягнувши рівня 8.0% річних.

При поступовому зниженні темпів інфляції та облікової ставки Національного банку України відповідно забезпечувалось стабільне зниження рівня процентних ставок комерційних банків та здешевлення кредитів.

Так, у січні середня ставка за кредитами комерційних банків становила 20.8% при обліковій ставці Національного банку України у 13.9%, то в грудні вона знизилася до 18.6% при обліковій ставці у 8.0%.

Протягом останніх трьох років середній рівень інфляції становив у 2000 році 25.8%, до 6.1% 2001 та, за прогнозом, до 0, у 2002 році.

Національний банк України протягом 2002 року проводив політику, грошово-кредитну політику відповідно до стратегії, визначеної основними засадами грошово-кредитної політики на цей рік, яка передбачала забезпечення внутрішньої та зовнішньої стабільності національної валюти, а також-сприяння процесам економічного зростання.

     

Уперше за період 2000-2002 року валютно курсова політика суттєво не змінювалась. Це позитивно вплинуло на розвиток валютного ринку.

Обсяги міжнародних резервів НБУ з початку 2002 року збільшилися на 1008.5 млн. $ до 4.1 млн. $, що в 5.1 рази перевищує обсяг резервів 1998 року (795 млн. доларів) причому за відсутності кредитів від МВФ та інших міжнародних фінансових організацій.

У 2002 році проведено 12 кредитних аукціонів з продажу кредитних ресурсів, на яких було надано кредитів 135 комерційним банкам на загальну суму 612,2 млн. грн. за середньозваженою ставкою 20.8% річних при середньорічній встановленій обліковій ставці Національного банку України 8.0 8.0%.

Крім того, враховуючи критичний фінансовий стан підприємств окремих галузей господарства, пролонговано термін погашення кредитів, які надані комерційним банкам, на суму 267,4 млн. грн., з них 159,8 млн. грн. були надані ними на виконання державних програм санації підприємств та на здійснення розрахунків за енергоносії. Це зменшило можливості надання кредитів підприємствам інших сфер економіки.

Протягом року мали місце випадки несвоєчасного повернення комерційними банками кредитів, які вони отримали у Національному банку України. За станом на 01.01. 2002 року прострочена заборгованість комерційних банків перед Національним банком становила 26,4 млн. грн.

На базі використання внутрішньої державної позики, як застави своєчасного повернення кредитних коштів, стало можливим відродити кредитні відносини на новій якісній основі. Протягом року було укладено кредитних угод під заставу державних облігацій на суму понад 370 млн. грн.

Комерційними банками постійно надавалась відповідна кредитна підтримка кредитоспроможним суб’єктам господарської діяльності всіх галузей господарства при наявності у них гарантій повернення кредиту і в більшій мірі за рахунок власних ресурсів.

Відсутність гарантій повернення кредитів у більшості суб’єктів господарювання стримувала кредитні операції комерційних банків.

Починаючи з 2001 року Національний банк України як правило не проводить цільові кредитні аукціони у зв'язку зі зміною ситуації. У комерційних банків з’явилась надлишкова ліквідність і вони не потребували емісійних засобів Нацбанку. Разом з тим, було проведено 8 аукціонів з продажу кредитних ресурсів для підтримки короткострокової ліквідності комерційних банків. На цих аукціонах кредити продавалися комерційним банкам під заставу майна та державних цінних паперів на строк від 30 до 360 днів. Протягом року 169 комерційним банкам було продано кредитів на загальну суму 0,7 млрд. гривень.

Слід відзначити, що в 2002 році для всіх комерційних банків були встановлені єдині умови доступу до кредитів Національного банку України.

Протягом 2002 року проведено 8 кредитних аукціонів з продажу кредитних ресурсів, на яких 169 комерційних банків отримали кредити на загальну суму 692 млн. грн. При цьому необхідно зазначити, що порівняно з минулим роком коло комерційних банків — учасників аукціонів розширилося на 31 банк, а обсяги продажу кредитних ресурсів зросли на 12,3%. Як правило, увесь продаж кредитних ресурсів комерційним банкам на аукціонах здійснювався Національним банком України під заставу ОВДП. В умовах скрутного фінансового стану комерційного банку, за рішенням Національного банку України такий банк переводиться на фінансове оздоровлення, яке часто супроводжується наданням санаційного кредиту Нацбанку з метою виконання вимог режиму оздоровлення.

За станом на 1 січня 2002 року зареєстровано 182 банки з них:

  • Банки які мають ліцензію-152;
  • Банки, що перебувають у стадії ліквідації-27;
  • Державні банки-2;
  • Банки з іноземним капіталом-20;
  • Банки зі 100-відсотковим капіталом-7.

У країнах з розвинутою економікою такий інструмент, як кредитні аукціони не використовується. В основному використовують операції РЕПО та ломбардний кредит.

Ломбардний кредит - найдорожчий і найкороткостроковіший інструмент підтримки НБУ ліквідності комерційних банків.

У застосуванні цього інструмента з'явились свої особливості. Якщо раніше (за наявності вільних кредитних ресурсів у Національному банку України) комерційні банки могли звернутися за таким кредитом будь-коли і з будь-якою метою, то тепер уточнюється, що ломбардний кредит комерційному банку вигідно отримати для підтримки своєї ліквідності. Причому це - найкороткостроковіший і найдорожчий кредит.

Ломбардні кредити під заставу ОВДП надаються у порядку, визначеному Тимчасовим положенням про порядок рефінансування Національним банком України комерційних банків під забезпечення державних цінних паперів, затвердженим постановою Правління Національного банку України ¹ 246 від 28.09. 1995 року.

Облік ОВДП за угодами з надання ломбардних кредитів ведеться у депозитарії Національного банку України таким чином. На підставі депо-розпоряджень, що надаються комерційними банками — отримувачами ломбардного кредиту, в депозитарії НБУ здійснюються операції з блокування ОВДП за напрямом "Заблоковано за угодами на позабіржовому ринку". При надходженні удень проведення блокувальних операцій повідомлення про перерахування відповідної суми коштів (кредиту) ОВДП переводяться на блокувальний рахунок за напрямом "Заблоковано під забезпечення ломбардного кредиту".

У разі відсутності у день проведення блокувальних операцій повідомлення про перерахування коштів у депозитарії Національного банку України ОВДП розблоковуються і зараховуються на рахунок депонента.

За вчасного погашення комерційними банками заборгованості за ломбардними кредитами до депозитарію НБУ надсилається повідомлення про повернення кредиту, а комерційним банком — депо-розпорядження про розблокування ОВДП у депозитарії НБУ. Витяги із цих рахунків надсилаються комерційним банкам — власникам ОВДП.

Депо-розпорядження і повідомлення не мають юридичної сили за наявності помилок, зроблених під час заповнення цих документів або за наявності порушень у технології захисту інформації.

При невчасному поверненні комерційним банком коштів відповідно до умов згоди про надання ломбардного кредиту ОВДП розблоковуються і зараховуються у власність НБУ.

Ці кредити надаються на строк до 10 днів за плату, яка встановлюється Національним банком України, вище за облікову ставку.

З метою стимулювання розвитку ринку державних цінних паперів, підтримки необхідної ліквідності комерційних банків, Національним банком запроваджено надання кредитів під забезпечення державних цінних паперів. У 2002 році комерційні банки отримали таких кредитів на загальну суму 61,4 млн. грн.


28.06.2011