Загрузка...

Аналіз діяльності банків по формуванню і використанню кредитних ресурсів у 1998 році. Реферат

Аналізуючи показники діяльності банків України за станом на 1.10. 1998, упадає в око, що заробляти гроші стало набагато важче усім. У середньому прибутковість активів за рік у всієї групи банків упала на більш, ніж 25%, а прибутковість капіталу - більш, ніж на 36%

Проблеми погіршення фінансового стану банків зв'язані не тільки з помилками в керуванні банками. Сьогодні головна проблема складається в здатності банків адаптуватися до нових макроекономічних умов функціонування. Адаптація до ведення свого господарства в умовах падіння прибутковості на всіх секторах активних операцій змусить банки або поєднуватися у великі фінансові структури, або зливатися з промисловими угрупованнями. У 1998 році особливо помітний саме ріст банків, що входять у промислово-фінансові структури.

Проведені фахівцями дослідження дозволяють зробити висновок, що для раннього прогнозування погіршення фінансового стану банківського заснування не самим головної є контроль його щоденних нормативних показників. Їхнє виконання скоріше корисне самому банку, ніж контролерам.

Модель погіршення фінансового здоров'я банку можна розглянути на наступній схемі.

Банк сформував свій капітал - статутний фонд, інші фонди і заробив прибуток. Якістю обслуговування він залучив поточні засоби клієнтів ("дешеві гроші"). Під інвестиційні програми притягнуті вільні засоби населення і клієнтів ("дорогі гроші"). Якщо в який - те конкретний період часу банку не вистачає засобів для проведення платежів клієнтів, йому необхідні міжбанківські ресурси.

Для обслуговування платежів клієнтів і виконання нормативних вимог НБУ банк частина засобів тримає в грошовому вираженні. Це високоліквідні активи (засобу в касі, на корсчетах у НБУ й іноземних банках). Для покриття витрат по обслуговуванню "дорогих" грошей і своїх витрат банк формує дохідний кредитно - інвестиційний портфель. Крім того, він вкладає гроші в розвиток своєї матеріально - технічної бази.

Якщо банківське заснування працює стабільно, то темпи приросту активів, капіталу, прибули приблизно однакові. У наших умовах, коли банки знаходяться в постійній гонці за виконанням нормативів НБУ по статутному фонді, приріст капіталу за рахунок залучення сторонніх засобів трохи випереджає зростання прибутку. Показники росту притягнутих засобів і виданих кредитів у нормально розвивається структури, як правило, також одного порядку.

У банку виникають проблеми, коли:

 • у кредитно - інвестиційному портфелі з'являється складова, зв'язана з неповерненнями ресурсів і пролонгацією термінів;
 • при формуванні власної матеріальної бази банк починає використовувати позикові засоби, що перевищують власний капітал;
 • у результаті банкрутства банку, з яким малися кореспондентські відносини, заморожуються високоліквідні ресурси.

Якщо в банку досить резервів, щоб покрити збитки, нічого страшного з його показниками не відбувається.

     

Симптомами погіршення стану є:

 • наростання заборгованості банку по нарахованим, але невиплаченим відсоткам;
 • збільшення питомої ваги міжбанківського кредиту в пасиві;
 • серйозне падіння показників прибутковості банку;

Відповідно до викладеного, можна виділити ряд базових відносин, динаміка яких однозначно відбиває стабільність функціонування заснування. Наявність статистики за останні чотири роки з безлічі траєкторій розвитку практично однозначно виділяє аномальні:

 • Відношення капіталу банку до валюти балансу (коефіцієнт Кука).
 • Відношення власних засобів до притягнутого.
 • Відношення високоліквідних активів до поточного засобам клієнтів.
 • Відношення кредитно - інвестиційного портфеля до капіталу.
 • Відношення прибули до працюючого активам.
 • Питома вага міжбанківських кредитів у пасиві.

Динаміка цих показників практично однозначно дозволяє судити про фінансове здоров'я банку.

Українське банківське співтовариство умовне можна розділити на двох груп банків.

Перша - державні (Ощадбанк, Укрэксимбанк) і колишні державні, з 1992 року корпоратизовані (Промінвестбанк, Укрсоцбанк, Україна). Вісім років тому ці банки займали 100% банківського сектора. І сьогодні ці банки зв'язані з державою (чотири з них є уповноваженими банками по обслуговуванню бюджету), що їм приносить не тільки користь, але і збитки через необхідність кредитувати нерентабельні проекти уряду. Поза сумнівом, стагнація промисловості і сільського господарства, як у дзеркалі, відбивається в показниках росту цих банків.

Друга група - банки "нової хвилі", зареєстровані в період з 1989 по 1996 роки, що "відібрали" у старших братів приблизно 40% сектора банківських послуг.

Аналізуючи показники діяльності банків України за станом на 1.10. 1998, упадає в око, що заробляти гроші стало набагато важче усім. У середньому прибутковість активів за рік у всієї групи банків упала на більш, ніж 25%, а прибутковість капіталу - більш, ніж на 36%. Формування статутного фонду відбувалося через перерозподіл прибули банку, залучення прибули заробленої суб'єктами господарської діяльності, вільних засобів громадян. Різниця в динаміку росту капіталів, статутних фондів і банківського прибутку говорить про те, що протягом 1998 року формування капіталу банків йшло не стільки за рахунок одержуваного прибутку (ріст всього 150%), скільки за рахунок залучення сторонніх засобів. Тому зниженням дивідендів акціонери зобов'язані не стільки менеджменту банків, скільки загальної ситуації в економіці і законодавчому середовищі діяльності.

Також, можна констатувати істотне погіршення ситуації на ринку. Питома вага клієнтської ресурсної бази в 1999 р. у порівнянні з 1998 р. упав з 39,8% до 29,8%.Це прояв загального падіння ділової активності суб'єктів господарської діяльності і відходу їх у тіньовий сектор, що обслуговується готівкою.


28.06.2011

Загрузка...