Перспективи розвитку ринку кредитних карток. Реферат

Для успішного розвитку ринку карткових послуг необхідно зацікавити клієнтів у користуванні пластиковими картками через надання додаткових пільг та зручностей і не можливий без широкої мережі пунктів користування, якими виступають, крім EPOS-терміналів, банківські пристрої самообслуговування

Деякі карткові програми які потерпіли крах через те, що була відсутня розгалужена система прийому карток до оплати у відділеннях банку та в торговій мережі. Саме наявність розгалуженої системи відділень та багатої клієнтури в штаті Каліфорнія дозволила розвиватись карткам "БанкАмерикард", що випускались Бенк оф Америка.

Саме з цих міркувань розповсюдження карток системи VISA та Europay найбільш доцільно при взаємодії з іншими країнами, тобто обслуговування іноземців в Україні та українських громадян за кордоном. Для цього необхідно направити роботу на залучення торгових підприємств до прийому карток в оплату послуг чи товарів. Ситуація, що склалася на ринку карткових розрахунків в Україні поки що далека від "ідеальної" – як правило, точки, що приймають банківські пластикові картки є "дорогими" для пересічного громадянина України, а з іншого боку, для решти споживчої торгівлі країни є "дорогою" така система розрахунків, оскільки значні витрати необхідні для закупівлі обладнання, комісійна винагорода банку і т. д.

Хоча вже зараз є приклади, коли торгівельне підприємство з продажу продуктів харчування вирішило модернізуватися, розширюється асортимент товару не тільки за рахунок імпорту, але й вітчизняних виробників, покращується зовнішній вигляд магазину, нарешті керівництво приймає рішення укласти угоду про прийом карток до оплати. Таким чином звичайний "радянський" магазин перетворюється на сучасне торгове підприємство з помірними цінами.

Але все це можливо тільки разом з розвитком економіки в цілому, збільшенням рівня платоспроможності населення.

У зв`язку з вищенаведеним, слід нижче розглянути питання розвитку локальних та національних карткових систем. Саме так це реалізовано в ряді розвинутих країн Європи (наприклад, у Франції тільки 5% від загального числа транзакцій приходиться на картки VISA, таким же невисоким цей показник є і в Бельгії).

Перш ніж впроваджувати власну карткову програму, у максимальній мірі необхідно використовувати досвід роботи з найбільшими міжнародними платіжними системами, такими як VISA, інших комерційних банків (як закордонних так і вітчизняних).

Далі буде описано нові системи клірінгу та взаєморозрахунків, що останнім часом впроваджені в системі VISA та активно вдосконалюються сьогодні. Дані системи заслуговують уваги, оскільки вони вказують перспективні напрямки розвитку існуючого програмного забезпечення карткових проектів, який може досягатись як за рахунок придбання програмних пакетів VISA так і шляхом розробки таких пакетів власними силами.

Система BackOffice 2000 була впроваджена в 1991 році, яка значно економить витрати на взаєморозрахунки.

     

В новій системі PaimentService 2000, що була впроваджена в 1993 році, введений особистий ідентифікаційний код кожної операції, що дозволило об'єднати авторизацію та клірінг в один пакет та здійснювати розрахунки по операції на протязі двох днів.

Система Easipack забезпечує пряме підключення найкрупніших підприємств торгівлі (послуг) до VISA, обходячи еквайрингову компанію (процесинговий центр). Запит на авторизацію надсилається електронним терміналом торговця, до загального комп'ютера торговця і через Easipack до VISA, і після отримання авторизації – тим же шляхом відповідь надходить в платіжний термінал.

Система MACHS для еквайрингових компаній забезпечує введення, зберігання та перетворення великих масивів інформації про операції з картками на торгових терміналах. Система може обслуговувати цілодобово до 10000 EPOS в режимі on-line за допомогою 64 комутованих ліній. Максимальний об'єм інформації про здійснювані операції – 70000 пакетів операцій (в кожному пакеті по 14 операцій), що зберігаються на протязі 28 діб. Система функціонує в Швеції з 1992р.

Система PASM дозволяє емітентам керувати потоком авторизацій. Фіксується верхній ліміт об'єму авторизацій, які емітент в змозі виконувати сам. Цей ліміт вводиться через PASM в BASE 1. Якщо об'єм запитів, що надішли на авторизацію перевищує цей ліміт, то PASM направляє операції на невеликі суми та з низьким ризиком на авторизацію в режимі STIP до тих пір, поки потік запитів зменшиться. Високоризикові авторизації в любому випадку направляються емітенту. З 1993 року ця система функціонує в США.

Для успішного розвитку ринку карткових послуг необхідно зацікавити клієнтів у користуванні пластиковими картками через надання додаткових пільг та зручностей і не можливий без широкої мережі пунктів користування, якими виступають, крім EPOS-терміналів, банківські пристрої самообслуговування.

В залежності від того, можуть банківські пристрої самообслуговування (банкомати) здійснювати операції з готівкою (І) чи ні (ІІ), вони поділяються на два типи:

  • І. ATM (Automated Teller Machines);
  • II. NCS (Non-Cash Sistems).

ATM – Automated Teller Machines (машини, що автоматично виконують роботу теллера, тобто банківського службовця) є автоматичними пристроями, що дозволяють клієнту отримати ряд банківських послуг. Так, наприклад, ATM дозволяють отримувати готівку та класти готівкові гроші на депозит. Для останнього клієнту видається спеціальний конверт, який після вкладення в нього готівки чи чека приймається ATM. На конверт наноситься спеціальний надпис, що дозволяє ідентифікувати цю транзакцію.

Потім конверт зберігається в сейфі ATM до інкасації. Крім того ATM можуть бути укомплектовані принтером, що дозволяє надрукувати клієнту виписку з рахунку. Всі ATM виконують операції видачі готівки, можуть видавати довідки про стан рахунку, ліміт кредитної картки, відсоток, що нараховується на рахунок, термін наступного внеску по кредитам та іншої інформації, корисної для клієнта, що надається йому банком. Крім того, клієнт може здійснювати найпростіші операції: перерахунок коштів з рахунку на рахунок, замовлення чекової книжки і т. д.

Слід зазначити, що перераховані тут функції – просто приклади, які дозволяють зрозуміти технічні можливості банкоматів, і вони можуть бути розширені або замінені в залежності від тих конкретних послуг, які банк бажає запропонувати своїм клієнтам.

NCS – Non-Cash Sistems. Ці автоматичні пристрої дозволяють клієнту отримати в режимі самообслуговування практично повний перелік банківських послуг, за виключенням отримання готівки. NCS відрізняється від ATM розширеною клавіатурою та набором відео- і аудиозасобів взаємодії з клієнтом і поділяються на дві групи:

  • AST – Account Services Terminal, тобто термінали для здійснення операцій з рахунком;
  • ІМТ – Interactiv Marketing Terminal, термінали з розширеними можливостями самообслуговування клієнта.

AST надають клієнтам можливість здійснювати практично будь-які операції зі своїм рахунком, а також отримувати широкий спектр інформації про нього, включаючи аналітичну. AST укомплектовані принтерами. Основним напрямком розвитку AST є використання в них систем обробки друкованих та рукописних документів, що побудовані на засобах розпізнавання образів, і які дозволяють клієнту оплатити з термінала пред'явлені йому рахунки, класти на рахунок гроші по чеку (по пред`явленню чека в AST, не очікуючи інкасації) та ряд інших можливостей.

Багато банків в Україні ці пристрої для обслуговування клієнтів на сьогоднішній день не застосовує, оскільки по-перше: клієнтів, котрі отримують заробітну плату через банкомати насамперед цікавить отримання готівки, ніж зберігання грошей на рахунку; по-друге: у населення України ще не сформована культура розрахунків безготівковими грішми (чеками та картками) і внесення грошей на картковий рахунок здійснюється готівкою у касі банку. В перспективі, коли асортимент послуг, які банки надають клієнтам за допомогою пластикових карток буде розширюватись і клієнти звикнуть користуватися даними платіжними інструментами, впровадження таких пристроїв буде актуальним, оскільки AST набагато дешевші ніж ATM.

Якщо розглядати Україну, як поле для побудування платіжних систем, то сам стиль життя українців підказує про широкі можливості для створення локальних карткових систем невеликими банками або філіями крупних банків. Ці особливості полягають у наступному:

  • низький рівень міграції населення через прописку та проблеми з житлом. Як наслідок, у значної кількості громадян проявляються звички до одних і тих же місць помешкання, роботи та здійснення купівель. Люди роками працюють на одному підприємстві, харчуються в одній їдальні та купляють все необхідне в двох або трьох найближчих магазинах;
  • наявність підприємств-"гігантів" та регіонів, міст, що "живуть" за рахунок таких підприємств. Впроваджуючи на даних підприємствах локальні карткові системи, можна централізовано перевести весь персонал таких підприємств на зарплатні (дебетові) картки. Адміністративному керівництву та іншим робітникам, з якими банк має певний досвід роботи можна за їх бажанням запропонувати кредитні картки. По мірі розвитку карткової програми банк може складати "кредитне досьє" на кожного робітника та пропонувати заміну дебетової картки на кредитну найбільш перспективним клієнтам;
  • розподіл великої маси готівки серед широкого кола населення.

Тому при утворенні локальних карткових систем необхідно орієнтуватись на залучення значної маси клієнтів. Перш за все слід приділяти увагу побудові таких систем на базі одного або декількох великих підприємств.

Локальна карткова система дозволяє досягти банку швидкого та дешевого розвитку мережі автоматичних відділень за рахунок тих можливостей, що надає банкомат в плані обслуговування клієнтів. На зниження рівня комісійних по картковим операціям впливає відсутність відрахувань для процесингової компанії при обслуговуванні своїх же клієнтів.

В локальній платіжній системі банк може більш точно аналізувати та простіше прогнозувати рух коштів по картковим рахункам, що підвищує гнучкість використання наявних вільних засобів.

Окремого розгляду заслуговує такий сегмент ринку карткових послуг, як вищі навчальні заклади. Переказ стипендій, допомог та інших виплат на карткові рахунки студентів, аспірантів з успіхом застосовується в багатьох країнах світу. Такий крок надає слідуючи додаткові переваги для банку:

  • можливість "централізованого" залучення великої маси клієнтів;
  • студенти, аспіранти в недалекому майбутньому стають високооплачуваними спеціалістами і (при зваженій політиці банку відносно своїх клієнтів) можуть залишитися власниками карток того банку, який обслуговував їх у студентські роки;
  • формується культура поводження клієнта з карткою, тобто навіть якщо студент в майбутньому і не залишиться клієнтом банку у нього вже буде певний досвід користування карткою.

Така ідея може бути реалізована за допомогою випуску картки VISA-ELECTRON, або за допомогою створення локальної карткової системи в межах одного або декількох вищих учбових закладів.

Зараз банки впроваджують проект нової платіжної системи "Онікс" – об`єднаної національної інтегрованої карткової системи на базі новоствореної асоціації банків.

Програма Онікс – це програма для національних платіжних карток, що дає доступ до Пос-терміналів і банківських автоматів по всій Україні та виконує функцію електронних платежів в торговельних підприємствах і банківських автоматах, яка може бути включена на будь-яку прийнятну дебетну карту, де транзакції з використанням картки дебетують банківський поточний або депозитний рахунок до запитання.

Програма Онікс – це всеукраїнська дебітна карткова програма, проте вона може також працювати і в локальній банківській програмі, що розрахована для роботи тільки там, де існує відповідна технологія торгівельного процесу і мережевий інтерфейс (наприклад, всі дані вводяться і опрацьовуються електронним засобом).

Програма Онікс – це електронна дебетна послуга з використанням картки, випускаючи яку члени асоціації Онікс на підставі ліцензії по використанню знаків Онікс, можуть надавати своїм клієнтам право здійснювати розрахунки за товари чи послуги в ПОС-терміналах і банкоматах, що відповідають характеристикам терміналів і банкоматів в системі.

В даній програмі мають право брати участь всі члени асоціації, що одержали ліцензію на використання товарних знаків Онікс.


23.06.2011